Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2020, pondelok
 

Zmluvy a dodatky

   Zverejňovanie objednávok  /  Zverejňovanie faktúr  /  Zverejňovanie zmlúv a dodatkov

Rok:  2011 .. 2012 .. 2013 ..

   Popis    Subjekt Platnosť od-do  Cena   Súbor
dodatok č.3 k nájomnej zmluve č.1442/2005/OF-OMP   CK Eurotour, s.r.o.   01.01.2011 -       text (PDF, 200 kB) scan (PDF, 430 kB)
  dodatok č.3 k nájomnej zmluve č.118-2007/OF-OMP   Dušan Kuzma   01.01.2011 -       text (PDF, 189 kB) scan (PDF, 387 kB)
  dodatok č.3 k nájomnej zmluve č.762-2006/OF-OMP   Dušan Kuzma   01.01.2011 -       text (PDF, 201 kB) scan (PDF, 393 kB)
  zmluva o poskytovaní služieb   Le Cheque Dejeuner   01.01.2011 - 30.06.2011       text (PDF, 264 kB) scan (PDF, 2 MB)
  zmluva o vykonávaní exekúcií č.ObU-SK-OE/2011/01419   Mgr. Juraj Voloch   01.02.2011 -       text (PDF, 208 kB) scan (PDF, 231 kB)
  dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní upratovacích služieb   Monika Šmajdová - Drobček   01.03.2011 -   900,51 €   text (PDF, 427 kB) scan (PDF, 405 kB)
  zmluva o výpožičke č.7/2011/00126   Mesto Svidník   10.03.2011 - 10.03.2012   25,70 €/mesiac   text (PDF, 209 kB) scan (PDF, 1 MB)
  zmluva o nájme č.1/2011   Slovenský zväz protifašistických bojovníkov   19.01.2011 - 19.01.2011   34,00 € / deň   text (PDF, 107 kB) scan (PDF, 381 kB)
  zmluva o nájme č.2/2011   Obec Nižný Orlík   02.02.2011 - 02.02.2011   34,00 € / deň   text (PDF, 124 kB) scan (PDF, 391 kB)
  zmluva o nájme č.3/2011   Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora   01.03.2011 - 01.03.2011   34,00 € / deň   text (PDF, 132 kB) scan (PDF, 379 kB)
  zmluva o výpožičke č.4/2011   Mesto Svidník   04.02.2011 - 04.02.2011   24,00 € / deň   text (PDF, 136 kB) scan (PDF, 373 kB)
  zmluva o nájme č.6/2011   Mesto Svidník   10.03.2011 - 10.03.2011   34,00 € / deň   text (PDF, 120 kB) scan (PDF, 377 kB)
  kolektívna zmluva s dodatkami na rok 2011   Obvodný úrad Svidník   01.01.2011 - 31.12.2011       text (PDF, 153 kB) scan (PDF, 2 MB)
  dodatok č.4 k zmluve o výpožičke 481/2005/OF-OMP   Mesto Svidník   01.01.2011 - 31.03.2011       text (PDF, 191 kB) scan (PDF, 77 kB)
  dodatok č.2 k zmluve o odbere kolkových známok   Slovenská pošta   01.03.2011 - 30.04.2012       text (PDF, 198 kB) scan (PDF, 566 kB)
  dodatok č.3 k zmluve MR č.143/OMRaPZ/2008 o ochraňovaní zásob   Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky   01.01.2011 - 31.12.2011       text (PDF, 133 kB) scan (PDF, 848 kB)
  zmluva o nájme č.7/2011   Spoločenstvo vlastníkov bytov Ladomírka   03.04.2011 - 03.04.2011   34,00 € / deň   text (PDF, 126 kB) scan (PDF, 551 kB)
  dodatok č.6 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu č.13/54/2002   Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove   01.04.2011 -    3,98 € / mesiac   text (PDF, 98 kB) scan (PDF, 527 kB)
  zmluva o nájme č.8/2011   Združenie miest a obcí Šariš-Svidník   28.03.2011 - 28.03.2011   19,00 € / deň   text (PDF, 194 kB) scan (PDF, 489 kB)
  poistenie podnikateľov   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.   01.04.2011 - 31.03.2011   769,38 €   text (PDF, 523 kB) scan (PDF, 2 MB)
  zmluva o nájme č. 9/2011   Okresná organizácia - SMER-SD   18.04.2011 - 18.04.2011   34,00 € / deň   text (PDF, 146 kB) scan (PDF, 338 kB)
  dodatok č.2 k zmluve č.70-000003853PO2007 o dodávke a odvádzaní vody (VVS, a.s.)   VVS, a.s.   26.04.2011 -        text (PDF, 112 kB) scan (PDF, 375 kB)
  zmluva o zasielaní dokumentov prostredníctvom elektronickej komunikácie   DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.   09.05.2011 -       text (PDF, 126 kB) scan (PDF, 718 kB)
  dodatok k zmluve o pripojení (prekládka linky)   T-Com, a.s.   05.04.2011 -        text (PDF, 137 kB) scan (PDF, 410 kB)
  dodatok k zmluve o pripojení (Turbo 2 Solo)   T-Com, a.s.   20.04.2011 - 20.04.2013       text (PDF, 205 kB) scan (PDF, 541 kB)
  zmluva o nájme č.10/2011   Mesto Svidník   08.06.2011 - 08.06.2011   24,00 € / deň   text (PDF, 126 kB) scan (PDF, 321 kB)
  kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu    Peter Pilip a Anna Pilipová   27.06.2011   44 100,- €   text (PDF, 201 kB) scan (PDF, 707 kB)
  zmluva o nájme č.11/2011   Mesto Svidník   08.06.2011 - 08.06.2011   24,00 € / deň   text (PDF, 131 kB) scan (PDF, 305 kB)
  Dodatok k zmluve o pripojení č. 5226178, k zmluve č. 00047056   Orange, a.s.   04.07.2011 -        text (PDF, 289 kB) scan (PDF, 1 MB)
  Dodatok k zmluve o pripojení č. 5226173, k zmluve č. 00683505   Orange, a.s.   04.07.2011 -        text (PDF, 208 kB) scan (PDF, 522 kB)
  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2011/02138   Kožmar, s.r.o.   12.07.2011 - 12.07.2016   31,91 € / mesiac   text (PDF, 151 kB) scan (PDF, 1 MB)
  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2011/02139   JUDr. Michal Harviš - advokát   12.07.2011 - 12.07.2016   45,69 € / mesiac   text (PDF, 159 kB) scan (PDF, 1 MB)
  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2011/02140   JUDr. Miroslav Červeňák - notár   12.07.2011 - 12.07.2016   88,13 € / mesiac   text (PDF, 171 kB) scan (PDF, 1 MB)
  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2011/02141   ALFA-SK, s.r.o.   12.07.2011 - 12.07.2016   36,75 € / mesiac   text (PDF, 165 kB) scan (PDF, 1 MB)
  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2011/02142   SENAJ a spol. Svidník, s.r.o.   12.07.2011 - 12.07.2016   38,55 € / mesiac   text (PDF, 165 kB) scan (PDF, 1 MB)
  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2011/02143   Edward Paul O'toole   12.07.2011 - 12.07.2016   36,75 € / mesiac   text (PDF, 159 kB) scan (PDF, 1 MB)
  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2011/02144   Emília Vodilová   12.07.2011 - 12.07.2016   38,55 € / mesiac   text (PDF, 158 kB) scan (PDF, 1 MB)
  zmluva o nájme č.12/2011   Mesto Svidník   21.07.2011 - 21.07.2011   24,00 € / deň   text (PDF, 143 kB) scan (PDF, 295 kB)
  Dohoda o zaplatení nájomného a služieb spojených s užívaním kancelárie č. 7/2011/01923   ALFA-SK, s.r.o.   22.07.2011   219,36 €   text (PDF, 104 kB) scan (PDF, 308 kB)
  Dohoda o zaplatení nájomného a služieb spojených s užívaním kancelárie č. 7/2011/01956   JUDr. Miroslav Červeňák - notár   27.07.2011   312,04 €   text (PDF, 104 kB) scan (PDF, 293 kB)
  Dohoda o zaplatení nájomného a služieb spojených s užívaním kancelárie č. 7/2011/019286   Kožmar, s.r.o.   27.07.2011   185,24 €   text (PDF, 103 kB) scan (PDF, 303 kB)
  zmluva o nájme č.13/2011   Globaltex, spol. s.r.o.   08.09.2011 - 08.09.2011   24,00 € / deň   text (PDF, 109 kB) scan (PDF, 282 kB)
  zmluva o nájme č.14/2011   Krajský školský úrad v Prešove   08.09.2011 - 08.09.2011   24,00 € / deň   text (PDF, 114 kB) scan (PDF, 278 kB)
  kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu    Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike   04.08.2011 -   2415,00 €   text (PDF, 144 kB) scan (PDF, 885 kB)
  zmluva o nájme č.15/2011   Mesto Svidník   27.09.2011 - 27.09.2011   24,00 € / deň   text (PDF, 111 kB) scan (PDF, 288 kB)
  zmluva o nájme č.16/2011   Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora   30.09.2011 - 30.09.2011   24,00 € / deň   text (PDF, 133 kB) scan (PDF, 282 kB)
  zmluva o nájme č.17/2011   Mesto Svidník   28.10.2011 - 28.10.2011   34,00 € / deň   text (PDF, 114 kB) scan (PDF, 251 kB)
  zmluva o nájme č.18/2011   Mesto Svidník   21.11.2011 - 21.11.2011   34,00 € / deň   text (PDF, 116 kB) scan (PDF, 342 kB)
  zmluva č. ObU-SK-OE/2011/04341   Monika Šmajdová - Drobček   01.01.2012 - 31.10.2012   909,61 € / mesiac   text (PDF, 99 kB) scan (PDF, 488 kB)
  zmluva o nájme č.19/2011   Mesto Svidník   12.12.2011 - 12.12.2011   34,00 € / deň   text (PDF, 103 kB) scan (PDF, 257 kB)