Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2021, nedeľa
 

Zoznam archívnych fondov

Prezeranie archívnych fondov Štátneho archívu v Trnave v Elektronickom archíve Slovenska

Zoznam fondov a zbierok Štátneho archívu v Trnave

(stav ku dňu 20.09.2018)

 

                                                               Finančná správa

 

A/XVI.2                               Finančné správy                              

15695   Okresná finančná správa v Trnave

 

 

A/XVI.3                               Daňové a berné úrady                                    

15696   Daňová správa v Piešťanoch

15697   Daňová správa v Trnave

36840   Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, pracovisko v Trnave

15698   Daňový úrad v Hlohovci I

36045   Daňový úrad v Hlohovci II

15699   Daňový úrad v Piešťanoch I

15700   Daňový úrad v Trnave I

16395   Daňový úrad v Trnave II

36841   Daňový úrad v Trnave, pobočka v Piešťanoch

 

 

A/XVI.5                               Finančná stráž                                  

15701   Dôchodkový kontrolný úrad v Hlohovci

15702   Dôchodkový kontrolný úrad v Piešťanoch

15703   Dôchodkový kontrolný úrad v Trnave

 

 

                                                               Krajská správa od roku 1996

 

A/XX.1                                 Krajské úrady                                  

37065   Krajský úrad v Trnave

36049   Úrad Trnavského samosprávneho kraja

 

 

A/XX.2                                 Štátne odborné úrady                                     

16403   Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Krajský odbor v Trnave

 

 

                                                               Okresná správa do roku 1945

 

A/XXI.2                               Okresné úrady                                  

15705   Okresný úrad v Hlohovci I

15706   Okresný úrad v Piešťanoch I

15707   Okresný úrad v Trnave I

 

 

A/XXI.3                               Štátne odborné úrady                                     

15708   Katastrálny meračský úrad v Novom Meste nad Váhom

15709   Katastrálny meračský úrad v Trnave

16282   Kuratórium štátnych škôl v Trnave

15710   Okresná sprostredkovateľňa práce v Hlohovci

15712   Okresná sprostredkovateľňa práce v Trnave

16283   Školský inšpektorát v Hlohovci

16284   Školský inšpektorát v Piešťanoch

16285   Školský inšpektorát v Trnave

15713   Úrad práce v Hlohovci

15714   Úrad práce v Piešťanoch

15715   Úrad práce v Trnave

15711   Verejná sprostredkovateľňa práce v Piešťanoch

15716   Vicinálne cestmajsterstvo v Hlohovci

 

 

                                                               Okresná správa v rokoch 1945 - 1990

 

A/XXII.2                             Okresné národné výbory                              

15717   Okresný národný výbor v Hlohovci

15718   Okresný národný výbor v Piešťanoch

15719   Okresný národný výbor v Trnave I

15720   Okresný národný výbor v Trnave II

 

 

A/XXII.3                             Štátne odborné úrady                                     

16401   Okresná poľnohospodárska správa v Trnave

15721   Okresná správa ciest v Trnave

15725   Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Trnave

15722   Okresný úrad ochrany práce v Hlohovci

15723   Okresný úrad ochrany práce v Piešťanoch

15724   Okresný úrad ochrany práce v Trnave

 

 

                                                               Okresná správa od roku 1991

 

A/XXIII.1                            Okresné a obvodné úrady                                            

36875   Obvodný úrad životného prostredia v Trnave I

36876   Obvodný úrad životného prostredia v Trnave II

37104   Odbor požiarnej ochrany Okresného úradu v Peišťanoch a v Hlohovci

16388   Okresný úrad v Hlohovci II

16405   Okresný úrad v Piešťanoch II

15726   Okresný úrad v Trnave II

16387   Okresný úrad v Trnave III

 

 

A/XXIII.2                            Štátne odborné úrady                    

16390   Školská správa v Trnave

 

 

A/XXIII.3                            Iné úrady na okresnej úrovni                       

36036   Národný úrad práce, Okresný úrad práce v Trnave

33670   Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Piešťanoch

16392   Obvodný úrad životného prostredia v Piešťanoch I

33668   Obvodný úrad životného prostredia v Piešťanoch II

15727   Okresná správa Zboru požiarnej ochrany v Trnave

36030   Štatistický úrad SR, pracovisko ŠÚ SR v Trnave

 

 

                                                               Mestská a obecná správa do roku 1945

 

A/XXIV.1                            Magistráty                         

15728   Magistrát mesta Trnava

 

 

A/XXIV.2                            Mestské úrady                                  

15729   Mestský úrad v Trnave

 

 

A/XXIV.3                            Mestečká             

15730   Mestečko Boleráz

36288   Mestečko Dechtice

15731   Mestečko Dobrá Voda

15732   Mestečko Hlohovec

33690   Mestečko Horné Orešany

15733   Mestečko Chtelnica

15734   Mestečko Leopoldov

15735   Mestečko Piešťany

15736   Mestečko Smolenice

15737   Mestečko Vrbové

 

A/XXIV.4                            Obce a obecné úrady                     

15738   Obec Bašovce

15739   Obec Bohunice

15741   Obec Dlhá

15742   Obec Dolný Lopašov

15743   Obec Hrnčiarovce

15744   Obec Madunice

15745   Obec Nižná

15746   Obec Ružindol

15747   Obec Suchá nad Parnou

15740   Obec Veľké Brestovany

 

A/XXIV.5                            Notárske úrady 

15748   Notársky úrad v Dobrej Vode

15749   Notársky úrad v Drahovciach

15750   Notársky úrad v Hlohovci

15751   Notársky úrad v Hrnčiarovciach nad Parnou

15752   Notársky úrad v Špačinciach

15753   Obvodný notársky úrad v Abraháme

15755   Obvodný notársky úrad v Banke

15757   Obvodný notársky úrad v Bohuniciach

15756   Obvodný notársky úrad v Boleráze

15758   Obvodný notársky úrad v Cíferi

15759   Obvodný notársky úrad v Červeníku

15760   Obvodný notársky úrad v Dechticiach

15761   Obvodný notársky úrad v Dolnej Krupej

15762   Obvodný notársky úrad v Dolnej Strede nad Váhom

15763   Obvodný notársky úrad v Dolnom Lopašove

15764   Obvodný notársky úrad v Dvorníkoch

15765   Obvodný notársky úrad v Hlohovci - okolí

15766   Obvodný notársky úrad v Horných Orešanoch

15767   Obvodný notársky úrad v Horných Otrokovciach

15768   Obvodný notársky úrad v Horných Zeleniciach

15769   Obvodný notársky úrad v Chtelnici

15770   Obvodný notársky úrad v Krakovanoch

15771   Obvodný notársky úrad v Križovanoch nad Dudváhom

15772   Obvodný notársky úrad v Leopoldove

15773   Obvodný notársky úrad v Lukáčovciach

15774   Obvodný notársky úrad v Majcichove

15754   Obvodný notársky úrad v Malom Bábe

15775   Obvodný notársky úrad v Modranke

15776   Obvodný notársky úrad v Piešťanoch

15777   Obvodný notársky úrad v Rišňovciach

15778   Obvodný notársky úrad v Ružindole

15779   Obvodný notársky úrad v Smoleniciach

15780   Obvodný notársky úrad v Suchej nad Parnou

15781   Obvodný notársky úrad v Šúrovciach

15782   Obvodný notársky úrad v Trakoviciach

15783   Obvodný notársky úrad v Trstíne

15788   Obvodný notársky úrad v Zavare

15784   Obvodný notársky úrad vo Veľkých Kostoľanoch

15785   Obvodný notársky úrad vo Veselom

15786   Obvodný notársky úrad vo Voderadoch

15787   Obvodný notársky úrad vo Vrbovom

 

                                                               Mestská a obecná správa v rokoch 1945 - 1990

 

A/XXV.1                              Mestské národné výbory                               

15789   Mestský národný výbor v Hlohovci

15790   Mestský národný výbor v Leopoldove

15791   Mestský národný výbor v Piešťanoch

15792   Mestský národný výbor v Trnave

15793   Mestský národný výbor vo Vrbovom

 

 

A/XXV.2                              Obvodné úrady miestnych národných výborov                                     

15794   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Banke

15795   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Bohuniciach

15796   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Boleráze

15797   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Cíferi

15798   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Červeníku

15799   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Dechticiach

15802   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Doľanoch, obec Dlhá

15800   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Dolnej Krupej

15801   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Dolnom Lopašove

15803   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Hlohovci - okolí

15804   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Horných Orešanoch

15805   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Horných Otrokovciach

15806   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Horných Zeleniciach

15807   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Chtelnici

15808   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Krakovanoch

15809   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Lukáčovciach

15810   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Majcichove

15811   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Modranke

15812   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Piešťanoch

15813   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Pobedíme, obec Bašovce

15814   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Pustých Úľanoch, obec Pavlice

15815   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Rišňovciach

15816   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Ružindole

15817   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Smoleniciach

15818   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Suchej nad Parnou

15819   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Šúrovciach

15820   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Trakoviciach

15821   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Trstíne

15827   Obvodný úrad Miestnych národných výborov v Zavare

15822   Obvodný úrad Miestnych národných výborov vo Veľkých Kostoľanoch

15823   Obvodný úrad Miestnych národných výborov vo Veselom

15824   Obvodný úrad Miestnych národných výborov vo Vlčkovciach

15825   Obvodný úrad Miestnych národných výborov vo Voderadoch

15826   Obvodný úrad Miestnych národných výborov vo Vrbovom

 

A/XXV.3                              Miestne národné výbory                               

15834   Miestny národný výbor v Banke

15835   Miestny národný výbor v Bašovciach

15836   Miestny národný výbor v Bielom Kostole

15837   Miestny národný výbor v Bíňovciach

15839   Miestny národný výbor v Bohdanovciach

15838   Miestny národný výbor v Bohuniciach

15840   Miestny národný výbor v Bojničkách

15841   Miestny národný výbor v Boleráze

15843   Miestny národný výbor v Borovciach

15842   Miestny národný výbor v Borovej

15844   Miestny národný výbor v Brestovanoch

15845   Miestny národný výbor v Bučanoch

15846   Miestny národný výbor v Bukovej

28836   Miestny národný výbor v Cíferi

15848   Miestny národný výbor v Červeníku

15849   Miestny národný výbor v Dechticiach

15850   Miestny národný výbor v Dlhej

15851   Miestny národný výbor v Dobrej Vode

15852   Miestny národný výbor v Dolnej Krupej

15853   Miestny národný výbor v Dolnom Dubovom

15854   Miestny národný výbor v Dolnom Lopašove

15855   Miestny národný výbor v Dolnom Trhovišti

15856   Miestny národný výbor v Dolných Lovčiciach

15857   Miestny národný výbor v Dolných Orešanoch

15858   Miestny národný výbor v Dolných Otrokovciach

15859   Miestny národný výbor v Dolných Zeleniciach

15860   Miestny národný výbor v Drahovciach

15861   Miestny národný výbor v Dubovanoch

15862   Miestny národný výbor v Ducovom

15863   Miestny národný výbor v Dudváhu

15864   Miestny národný výbor v Dvorníkoch

15865   Miestny národný výbor v Hornej Krupej

15866   Miestny národný výbor v Hornom Dubovom

15867   Miestny národný výbor v Hornom Trhovišti

15868   Miestny národný výbor v Horných Lovčiciach

15869   Miestny národný výbor v Horných Orešanoch

15870   Miestny národný výbor v Horných Otrokovciach

15871   Miestny národný výbor v Horných Zeleniciach

15872   Miestny národný výbor v Hrnčiarovciach

15873   Miestny národný výbor v Hubine

15874   Miestny národný výbor v Chtelnici

15875   Miestny národný výbor v Jalšovom

15876   Miestny národný výbor v Jarnej

15877   Miestny národný výbor v Jaslovciach

15878   Miestny národný výbor v Jaslovských Bohuniciach

15879   Miestny národný výbor v Kátlovciach

15881   Miestny národný výbor v Kľačanoch

15880   Miestny národný výbor v Klčovanoch

15882   Miestny národný výbor v Kocuriciach

15883   Miestny národný výbor v Kočíne

15885   Miestny národný výbor v Koplotovciach

15886   Miestny národný výbor v Košolnej

15887   Miestny národný výbor v Krakovanoch

15888   Miestny národný výbor v Križovanoch nad Dudváhom

15889   Miestny národný výbor v Lančári

15884   Miestny národný výbor v Lančári - Kočíne

15890   Miestny národný výbor v Lošonci

15891   Miestny národný výbor v Lovčiciach

15892   Miestny národný výbor v Maduniciach

15893   Miestny národný výbor v Majcichove

15894   Miestny národný výbor v Malom Orvišti

15895   Miestny národný výbor v Malženiciach

15896   Miestny národný výbor v Merašiciach

15897   Miestny národný výbor v Modranke

15898   Miestny národný výbor v Moravanoch nad Váhom

15899   Miestny národný výbor v Naháči

15900   Miestny národný výbor v Nižnej

15901   Miestny národný výbor v Opoji

15903   Miestny národný výbor v Orvišti

15902   Miestny národný výbor v Ostrove

15904   Miestny národný výbor v Páci

15905   Miestny národný výbor v Paderovciach

15906   Miestny národný výbor v Pastuchove

15907   Miestny národný výbor v Pavliciach

15908   Miestny národný výbor v Pečeňadoch

15909   Miestny národný výbor v Posádke

15910   Miestny národný výbor v Prašníku

15911   Miestny národný výbor v Radošovciach

15912   Miestny národný výbor v Rakoviciach

15913   Miestny národný výbor v Ratkovciach

15914   Miestny národný výbor v Ratnovciach

15915   Miestny národný výbor v Ružindole

15916   Miestny národný výbor v Sasinkove

15917   Miestny národný výbor v Siladiciach

15918   Miestny národný výbor v Slovenskej Novej Vsi

15919   Miestny národný výbor v Smoleniciach

15920   Miestny národný výbor v Smolenickej Novej Vsi

15921   Miestny národný výbor v Sokolovciach

15922   Miestny národný výbor v Suchej nad Parnou

15924   Miestny národný výbor v Šelpiciach

15925   Miestny národný výbor v Šípkovom

15926   Miestny národný výbor v Špačinciach

15927   Miestny národný výbor v Šterusiach

15928   Miestny národný výbor v Šulekove

15929   Miestny národný výbor v Šúrovciach

15930   Miestny národný výbor v Tekolďanoch

15931   Miestny národný výbor v Tepličkách

15932   Miestny národný výbor v Trakoviciach

15933   Miestny národný výbor v Trebaticiach

15934   Miestny národný výbor v Trstíne

15942   Miestny národný výbor v Zavare

15943   Miestny národný výbor v Zelenči

15944   Miestny národný výbor v Zeleniciach

15946   Miestny národný výbor v Žlkovciach

15923   Miestny národný výbor vo Svätom Petre

15935   Miestny národný výbor vo Valtovom Šúre

15936   Miestny národný výbor vo Varovom Šúre

15937   Miestny národný výbor vo Veľkom Orvišti

15938   Miestny národný výbor vo Veľkých Kostoľanoch

15939   Miestny národný výbor vo Veselom

15940   Miestny národný výbor vo Vlčkovciach

15941   Miestny národný výbor vo Voderadoch

15945   Miestny národný výbor vo Zvončíne

15828   Úrad Miestneho národného výboru v Dobrej Vode

15829   Úrad Miestneho národného výboru v Drahovciach

15830   Úrad Miestneho národného výboru v Hrnčiarovciach

15831   Úrad Miestneho národného výboru v Leopoldove

15832   Úrad Miestneho národného výboru v Špačinciach

15833   Úrad Miestneho národného výboru v Šulekove

 

A/XXV.5                              Iné miestne úrady                            

15947   Útvar hlavného architekta mesta Trnava

 

 

                                                               Mestská a obecná samospráva od roku 1991

 

A/XXVI.2                            Mestské úrady                                  

36337   Mestský úrad v Hlohovci

28034   Mestský úrad v Leopoldove

37062   Mestský úrad v Piešťanoch

 

 

A/XXVI.3                            Úrady mestských častí                                   

16394   Obvodný úrad v Hlohovci

16393   Obvodný úrad v Piešťanoch

15704   Obvodný úrad v Trnave

 

 

A/XXVI.4                            Obecné úrady                                   

32889   Obecný úrad v Banke

37012   Obecný úrad v Bašovciach

27463   Obecný úrad v Bielom Kostole

16411   Obecný úrad v Bíňovciach

16402   Obecný úrad v Bohdanovciach nad Trnavou

27877   Obecný úrad v Bojničkách

27465   Obecný úrad v Boleráze

16424   Obecný úrad v Borovciach

27917   Obecný úrad v Borovej

27558   Obecný úrad v Brestovanoch

33070   Obecný úrad v Bučanoch

31347   Obecný úrad v Bukovej

34488   Obecný úrad v Cíferi

27430   Obecný úrad v Červeníku

36290   Obecný úrad v Dechticiach

31437   Obecný úrad v Dlhej

27929   Obecný úrad v Dobrej Vode

27874   Obecný úrad v Dolnej Krupej

32921   Obecný úrad v Dolnom Dubovom

35299   Obecný úrad v Dolnom Lopašove

27441   Obecný úrad v Dolnom Trhovišti

28000   Obecný úrad v Dolných Orešanoch

30107   Obecný úrad v Dolných Otrokovciach

33432   Obecný úrad v Dolných Zeleniciach

32902   Obecný úrad v Drahovciach

27619   Obecný úrad v Dubovanoch

27543   Obecný úrad v Dvorníkoch

36052   Obecný úrad v Hornom Dubovom

27614   Obecný úrad v Hornom Trhovišti

28041   Obecný úrad v Horných Orešanoch

27405   Obecný úrad v Horných Otrokovciach

33349   Obecný úrad v Horných Zeleniciach

16422   Obecný úrad v Hubine

16423   Obecný úrad v Chtelnici

33595   Obecný úrad v Jalšovom

27914   Obecný úrad v Jaslovských Bohuniciach

27464   Obecný úrad v Kátlovciach

35308   Obecný úrad v Kľačanoch

32894   Obecný úrad v Košolnej

35307   Obecný úrad v Krakovanoch

27616   Obecný úrad v Križovanoch nad Dudváhom

27560   Obecný úrad v Lošonci

31225   Obecný úrad v Maduniciach

33599   Obecný úrad v Majcichove

30110   Obecný úrad v Malženiciach

36035   Obecný úrad v Merašiciach

27849   Obecný úrad v Moravanoch nad Váhom

37016   Obecný úrad v Naháči

32908   Obecný úrad v Nižnej

27918   Obecný úrad v Opoji

27919   Obecný úrad v Ostrove

16413   Obecný úrad v Pastuchove

34354   Obecný úrad v Pavliciach

34489   Obecný úrad v Pečeňadoch

35282   Obecný úrad v Prašníku

33433   Obecný úrad v Radošovciach

16419   Obecný úrad v Rakoviciach

32919   Obecný úrad v Ratnovciach

33655   Obecný úrad v Ružindole

35310   Obecný úrad v Sasinkove

33601   Obecný úrad v Siladiciach

30106   Obecný úrad v Slovenskej Novej Vsi

27348   Obecný úrad v Smoleniciach

34356   Obecný úrad v Sokolovciach

16420   Obecný úrad v Suchej nad Parnou

27439   Obecný úrad v Šelpiciach

34352   Obecný úrad v Šípkovom

36287   Obecný úrad v Špačinciach

31352   Obecný úrad v Šterusiach

27840   Obecný úrad v Šúrovciach

33598   Obecný úrad v Tekolďanoch

37063   Obecný úrad v Tepličkách

16421   Obecný úrad v Trakoviciach

32323   Obecný úrad v Trebaticiach

27620   Obecný úrad v Trstíne

27809   Obecný úrad v Zavare

32920   Obecný úrad v Zelenči

27438   Obecný úrad v Žlkovciach

31392   Obecný úrad vo Veľkom Orvišti

28003   Obecný úrad vo Veľkých Kostoľanoch

27740   Obecný úrad vo Veselom

27571   Obecný úrad vo Vlčkovciach

34351   Obecný úrad vo Voderadoch

31524   Obecný úrad vo Zvončíne

 

A/XXVI.5                            Špecializované úrady                                     

16391   Lesný úrad v Trnave

33670   Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Piešťanoch

16392   Obvodný úrad životného prostredia v Piešťanoch I

33668   Obvodný úrad životného prostredia v Piešťanoch II

15727   Okresná správa Zboru požiarnej ochrany v Trnave

 

                                                                              Justícia

 

                                                               Justičné inštitúcie z rokov 1850 - 1861

 

B/III.1                                  Krajinské (krajské, župné) súdy                                  

36032   Župný súd v Trnave

 

 

                                               Justičné inštitúcie od roku 1872

 

 

 

B/IV.5                                   Okresné súdy                     

15948   Okresný súd v Hlohovci

15949   Okresný súd v Piešťanoch

15950   Okresný súd v Trnave

 

 

B/IV.8                                   Verejní notári                                   

15951   Verejný notár Dominik Drgoň v Trnave

15952   Verejný notár Ján Thinagl v Trnave

 

B/IV.10                                Advokáti                             

15953   Advokátska kancelária Dr.Teofila Vadoviča v Trnave

 

B/VII.                                                   Orgány prokuratúry                                      

36307   Krajská prokuratúra v Trnave

15954   Okresná prokuratúra v Hlohovci

15955   Okresná prokuratúra v Piešťanoch

15956   Okresná prokuratúra v Trnave

 

 

                                                                              Hospodárstvo

 

                                                               Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo

 

D/I.4                                      Poľnohospodárske podniky a družstvá                                    

37113   AGRO - DRUŽSTVO Trebatice

32891   Jednotné roľnícke družstvo 1. mája v Kočíne

36870   Jednotné roľnícke družstvo v Dolnej Krupej

16001   Jednotné roľnícke družstvo v Dolnom Dubovom

35361   Jednotné roľnícke družstvo v Dolnom Lopašove

16399   Jednotné roľnícke družstvo v Dolných Orešanoch

16002   Jednotné roľnícke družstvo v Dolných Zeleniciach

16003   Jednotné roľnícke družstvo v Drahovciach

16004   Jednotné roľnícke družstvo v Dubovanoch

16005   Jednotné roľnícke družstvo v Ducovom

36871   Jednotné roľnícke družstvo v Hornej Krupej

16006   Jednotné roľnícke družstvo v Horných Orešanoch

16007   Jednotné roľnícke družstvo v Horných Zeleniciach

16008   Jednotné roľnícke družstvo v Chtelnici

35281   Jednotné roľnícke družstvo v Kátlovciach

37048   Jednotné roľnícke družstvo v Lošonci

16010   Jednotné roľnícke družstvo v Maduniciach

16009   Jednotné roľnícke družstvo v Malom Orvišti

16011   Jednotné roľnícke družstvo v Nižnej

16012   Jednotné roľnícke družstvo v Ostrove

16013   Jednotné roľnícke družstvo v Posádke

16014   Jednotné roľnícke družstvo v Ratnovciach

16015   Jednotné roľnícke družstvo v Ružindole

16016   Jednotné roľnícke družstvo v Siladiciach

37046   Jednotné roľnícke družstvo v Smoleniciach

37047   Jednotné roľnícke družstvo v Smolenickej Novej Vsi

16017   Jednotné roľnícke družstvo v Sokolovciach

16018   Jednotné roľnícke družstvo v Šúrovciach

37112   Jednotné roľnícke družstvo v Trebaticiach

16022   Jednotné roľnícke družstvo v Zavare

16019   Jednotné roľnícke družstvo vo Valtovom Šúre

16020   Jednotné roľnícke družstvo vo Varovom Šúre

16021   Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkom Orvišti

16023   Jednotné roľnícke družstvo vo Zvončíne

27808   Poľnohospodárske družstvo v Dolnom Lopašove

36531   Poľnohospodárske družstvo v Chtelnici

36037   Poľnohospodárske družstvo v Jaslovských Bohuniciach

27559   Poľnohospodárske družstvo v Košolnej - Dlhej

37045   Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach

36984   Poľnohospodárske družstvo v Zelenči

27544   Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo v Kočíne so sídlom v Šterusiach

37120   Poľnohospodársko výrobno-obchodné družstvo Bíňovce

27466   Roľnícke družstvo v Pavliciach

27615   Roľnícke podielnícke družstvo v Prašníku

36015   STS š.p. Trnava

 

D/I.6                                      Iné poľnohospodárske podniky                                   

36044   Školský majetok, Trnava

 

                                                               Priemysel

 

D/IV.1                                   Potravinársky                                  

15961   Cukrovary Karola Stummera, účastinná spoločnosť v Trnave

36291   Danipek, spol. s.r.o.

15962   Figaro, národný podnik v Trnave

30108   L. Kabát, s.r.o. v Trnave

15963   Liehovar vo Vlčkovciach

15964   Považský liehovar a rafinéria, účastinná spoločnosť v Leopoldove

 

D/IV.4                                   Drevospracujúci                              

36041   Swedwood Slovakia, spol. s.r.o, odštepný závod Spartan v Trnave

 

 

D/IV.6                                   Polygrafický                                     

15960   Kníhtlačiareň TYP, Schmack a spol. v Trnave

 

D/IV.12                                Strojársky                          

35312   DOFA, s.r.o. Trebatice

37105   Chirosan, s.r.o.

35311   Ing. Gerard Moravčík KOVEX Trebatice

31439   Kovovýroba, štátny podnik Trnava

34357   LUBONAS drevo-kovo výrobné družstvo v Hlohovci

34350   Zlievareň, s.r.o. Trnava

 

 

D/IV.14                                Automobilový priemysel                               

37103   SACHS Slovakia, a.s.

 

 

D/IV.15                                Iný priemysel                                    

27347   Vyzkont, spol. s r.o. v Trnave

 

 

D/V.                                                      Energetika                        

15958   Mestská plynáreň v Trnave

 

                                                               Stavebníctvo

 

D/VII.1                                 Pozemné                             

15967   Agropodnik v Piešťanoch

15968   Agrostav v Trnave

36051   Družba, stavebné a výrobné družstvo v Trnave

31520   Okresný stavebný podnik, špeciálne služby, štátny podnik Trnava

16024   Stavebné družstvo s r.o. v Leopoldove

16025   Stavebné družstvo v Hlohovci

36038   Stavokombinát, š.p. Piešťany

36039   Stavoúdržba, a.s. Piešťany

31519   Trnavský stavebný podnik, štátny podnik Trnava

 

 

D/VII.2                                 Inžinierske                         

36034   INVEST Trnava s.r.o.

 

 

D/VII.4                                 Iné                        

16027   Hospodárske strojné družstvo v Rišňovciach

16026   Stavebné družstvo štátnych zamestnancov a železničiarov v Leopoldove

 

 

                                                               Obchod

 

D/VIII.1                               Veľkoobchod                                    

36990   ELEKTRONIKA SLOVENSKO, a.s.

15959   Palivá,  š.p. v Trnave

16398   Zelenina, štátny podnik Trnava

 

 

D/VIII.2                               Maloobchod                     

15976   Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Hlohovci

15977   Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Piešťanoch

15978   Jednota, spotrebné družstvo v Trnave

15982   Potravné družstvo v Bojničkách

15983   Potravné družstvo v Červeníku

15984   Potravné družstvo v Dolných Orešanoch

15985   Potravné družstvo v Horných Zeleniciach

15986   Potravné družstvo v Chtelnici

15987   Potravné družstvo v Kľačanoch

15988   Potravné družstvo v Leopoldove

15989   Potravné družstvo v Lukáčovciach

15990   Potravné družstvo v Maduniciach

15991   Potravné družstvo v Malženiciach

15992   Potravné družstvo v Nižnej

15993   Potravné družstvo v Pastuchove

15994   Potravné družstvo v Ratkovciach

15996   Potravné družstvo v Šterusiach

15997   Potravné družstvo v Šulekove

15998   Potravné družstvo v Trakoviciach

15999   Potravné družstvo v Žlkovciach

15995   Potravné družstvo vo Svätom Petre

16000   Všeobecné potravné družstvo v Trnave

 

 

                                                               Doprava a skladovanie

 

D/IX.1                                  Pozemná                             

15969   SL-NAD, spol. s r.o. dopravno - obchodná spoločnosť v Piešťanoch

16396   Trnavská nákladná automobilová doprava, a.s. Trnava

 

 

D/IX.3                                  Letecká                               

37064   Letisko Piešťany, a.s.

            

                                                               Finančníctvo a družstevníctvo

 

D/XII.1                                 Banky                                  

36022   Slovenská banka, pobočka v Piešťanoch

 

D/XII.2                                 Sporiteľne                          

15957   Mestská sporiteľňa v Trnave

 

 

D/XII.4                                 Družstevné centrály                        

15979   Okresný zväz spotrebných družstiev v Hlohovci

15980   Okresný zväz spotrebných družstiev v Piešťanoch

15981   Okresný zväz spotrebných družstiev v Trnave

16412   Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Slovenskej republiky, Regionálna rada v Trnave

 

 

D/XIII.                                                 Správa nehnuteľností                                     

15970   "Driny", rekreačno-hostiteľský a pestiteľský kombinát trnavského okresu , so sídlom v Trnave

31451   Elektrokov, š.p. Trnava

15972   Hospodársky a verejnoprospešný kombinát v Trnave

15971   Hospodársky kombinát mesta Piešťany

31505   Komunálne služby mesta Trnava, š.p.

34344   Luksart a.s. Keramika Hlohovec

34347   Miestne zdroje š.p.Hlohovec

27897   Okresná správa cestovného ruchu v Trnave

15973   Okresná údržba miestnych komunikácií v Trnave so sídlom v Dudváhu

15974   Reštaurácie, š.p. Trnava

27892   Technické a rekreačné služby mesta Trnava

34346   Technické služby mesta Hlohovec

 

 

D/XIV.                                                 Odborné a technické činnosti                                       

36534   KIOS a.s. Piešťany

15975   Severouhorská stavebná spoločnosť (Trnava-Viedeň)

 

                                                                              Politické strany

 

E/I.                                                        Politické strany                                

16028   Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Hlohovci

16029   Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch

16030   Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Trnave

16031   Sociálnodemokratická strana v Ružindole

 

 

 

                                                                              Národný front

 

 

                                                               Orgány Národného frontu                            

 

F/I.3                                      Okresné

16054   Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu, sekretariát v Hlohovci

16055   Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu, sekretariát v Piešťanoch

16056   Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu, sekretariát v Trnave

16057   Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Trnave                               

16037   Okresný výbor Československého zväzu mládeže v Trnave

16039   Okresný výbor slovenského zväzu žien v Trnave

16038   Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže v Trnave

16040   Okresný výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Trnave

16041   Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany v Trnave

16044   Zväz Cigánov-Rómov na Slovensku, okresný výbor v Trnave

 

 

F/I.4                                      Miestne a iné                                     

16032   Československý zväz mládeže, miestna skupina v Šúrovciach

16052   Mestský výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Piešťanoch

16053   Mestský výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Trnave

16042   Základná organizácia Socialistického zväzu mládeže pri Okresnom národnom výbore v Trnave

16043   Základná organizácia Zväzarmu pri Okresnom národnom výbore v Trnave

16046   Zväz československo-sovietskeho priateľstva, odbočka pri Miestnom národnom výbore v Trnave

16045   Zväz československo-sovietskeho priateľstva, odbočka v Chtelnici

 

                                                                              Odborové hnutie

 

                                                               Orgány odborových organizácií

 

G/I.2                                     krajské                                

16049   Okresná odborová rada Revolučného odborového hnutia v Trnave

16050   Okresný výbor Odborového združenia pracovníkov poľnohospodárstva v Trnave

16051   Okresný výbor Odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva v Trnave

 

                                                                              Veda, kultúra a osveta a šport

 

                                                               Kultúra

 

H/II.3                                    Archívy                               

16058   Okresný archív v Hlohovci

16059   Okresný archív v Piešťanoch

16060   Okresný archív v Trnave

16061   Štátny okresný archív v Trnave

 

 

H/II.4                                    Knižnice                             

16062   Verejná knižnica mesta Trnava

 

 

H/II.5                                    Kiná a divadlá                                  

16064   Dedinské divadlo v Bratislave so sídlom v Trnave

16063   Krajové divadlo v Trnave

 

 

H/II.7                                    Vydavateľstvá a redakcie                             

16065   Redakcia Trnavského hlasu v Trnave

 

 

                                                               Osveta

 

H/III.2                                  Osvetové zbory                                

16066   Okresný osvetový zbor v Hlohovci

 

 

H/III.3                                  Osvetové rady                                  

16070   Miestna osvetová komisia v Hlohovci

16071   Miestna osvetová rada v Šúrovciach

16072   Miestna osvetová rada vo Vrbovom u Lajdov

16067   Okresná osvetová rada v Hlohovci

16068   Okresná osvetová rada v Piešťanoch

16069   Okresná osvetová rada v Trnave

 

 

H/III.4                                  Osvetové strediská a domy kultúry a osvety                           

32321   Mestské kultúrne stredisko v Piešťanoch

16073   Okresné osvetové stredisko v Trnave

16074   Osvetový inšpektorát v Hlohovci

 

 

H/IV.                                                    Iné kultúrno-osvetové inštitúcie                                  

37030   Centrum voľného času AHOJ v Piešťanoch

37031   Dom detí a mládeže v Piešťanoch

37017   Dom pionierov a mládeže v Piešťanoch

36024   Kalokagatia - centrum voľného času v Trnave

36023   Krajský dom pionierov a mládeže v Trnave

16075   Okresný dom pionierov a mládeže v Trnave

 

                                                                              Školstvo

 

I/II.                                                       Stredné všeobecnovzdelávacie školy                        

37110   Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha v Trnave

16076   Dievčenské gymnázium v Trnave

16078   Gymnázium Jána Hollého v Trnave

16077   Gymnázium v Piešťanoch

16079   II. Jedenásťročná stredná škola v Trnave

16080   III. Jedenásťročná stredná škola v Trnave

16081   Stredná škola pre pracujúcich pri Jedenásťročnej strednej škole v Piešťanoch

16235   Stredná škola v Dolných Lovčiciach

36785   Športové gymnázium Jozefa Herdu v Trnave

 

 

I/III.                                                      Stredné odborné školy                                   

37037   Dievčenská odborná škola v Piešťanoch

36786   Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch

37081   Obchodná akadémia v Hlohovci

16085   Obchodná akadémia v Trnave

16084   Pedagogická škola pre vzdelávanie učiteľov národných škôl v Trnave

16082   Pedagogická škola pre vzdelávanie učiteľov v Seredi pri Jedenásťročnej strednej škole v Trnave

16083   Pedagogické gymnázium pre vzdelávanie učiteľov národných škôl v Trnave

37111   Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave

37059   Stredná odborná škola technická v Hlohovci

36296   Stredná odborná škola záhradnícka v Piešťanoch, Brezová 2

36295   Stredná poľnohospodárska škola v Piešťanoch

36292   Stredná poľnohospodárska technická škola v Piešťanoch

36040   Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča v Trnave

16408   Stredná priemyselná škola stavebná v Trnave

37041   Stredné odborné učilište Slovenského zväzu spotrebných družstiev v Trnave

16086   Štátna obchodná škola v Piešťanoch

16087   Štátna obchodná škola v Trnave

16088   Štátna obchodná škola vo Vrbovom

16089   Štátna učiteľská akadémia v Trnave

16090   Učiteľský ústav v Trnave

16091   Vyššia priemyselná škola strojnícka v Piešťanoch

16407   Združená stredná priemyselná škola v Trnave

37038   Združená stredná škola obchodu a služieb v Piešťanoch, Mojmírova 99/28

36029   Združená stredná škola potravinárska a poľnohospodárska vo Voderadoch

 

 

I/IV.                                                      Odborné školy                                  

16092   Ľudová škola hospodárska v Bučanoch

16417   Ľudová škola hospodárska v Dolných Zeleniciach

16093   Ľudová škola hospodárska v Maduniciach

16094   Ľudová škola hospodárska v Malženiciach

16095   Ľudová škola hospodárska v Piešťanoch

16096   Ľudová škola hospodárska v Sasinkove

16097   Ľudová škola hospodárska v Smolenickej Novej Vsi

16098   Ľudová škola hospodárska v Suchej nad Parnou

16099   Ľudová škola hospodárska v Trebaticiach

16100   Obecná opakovacia hospodárska škola v Hlohovci

36028   Stredná odborná škola vo Vrbovom

16101   Štátna odborná škola pre ženské povolania v Trnave

 

 

I/V.                                                        Učňovské školy                                 

16102   Poľnohospodárska učňovská škola pri Osemročnej strednej škole v Smoleniciach

36017   Poľnohospodárske odborné učilište v Hlohovci

16404   Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave, ul. Lomonosovova

16410   Stredné odborné učilište energetické v Trnave

16103   Stredné odborné učilište v Piešťanoch

16104   Stredné odborné učilište v Trnave, ul. J. Bottu

28005   Stredné odborné učilište vodohospodárske v Piešťanoch

28147   Stredné odborné učilište železničné v Trnave

16105   Učňovská škola v Hlohovci

16106   Učňovská škola v Piešťanoch

16107   Učňovská škola v Trnave

16108   Učňovská škola vo Vrbovom

16109   Základná odborná škola v Piešťanoch, pobočka v Hornej Strede

 

 

I/VI.                                                      Základné školy                                 

16111   Deväťročná stredná škola vo Veľkých Kostoľanoch

16112   Dvanásťročná stredná škola v Hlohovci, ročník1.-8.

37066   Elementárna ľudová škola v Modranke

16113   Evanjelická a.v. ľudová škola v Piešťanoch

16114   Evanjelická a.v. ľudová škola v Siladiciach

16148   I. Národná škola v Piešťanoch

16159   I. Národná škola v Trnave

16186   I. Osemročná stredná škola v Hlohovci

16197   I. Osemročná stredná škola v Piešťanoch

16206   I. Osemročná stredná škola v Trnave

16249   I. Stredná škola chlapčenská v Piešťanoch

16237   I. Stredná škola v Hlohovci

16251   I.Národná škola a stredná škola v Trnave, Halenárska ul.

16252   I.Stredná škola chlapčenská v Trnave, Hollého ul.

16149   II. Národná škola a I. Deväťročná škola, ročník1.-5. v Piešťanoch

16160   II. Národná škola v Trnave

16198   II. Osemročná stredná škola v Piešťanoch

16250   II. Stredná škola a I. Deväťročná škola v Piešťanoch, ročník 1.-4.

16238   II. Stredná škola v Hlohovci

16253   II.Stredná škola (dievčenská) v Trnave, Seminárska ul.

16150   III. Národná škola v Piešťanoch

16161   III. Národná škola v Trnave

16254   III.Stredná škola (dievčenská) v Trnave, Halenárska ul.

16162   IV. Národná škola v Trnave

16209   IV. Osemročná stredná škola v Trnave

16268   IV. Štátna ľudová škola v Piešťanoch

16255   IV.Stredná škola v Trnave

16117   Národná škola v Borovej

16118   Národná škola v Bukovej

16119   Národná škola v Dolnom Dubovom

16120   Národná škola v Dolnom Lopašove

16122   Národná škola v Dolných Lovčiciach

16125   Národná škola v Hornej Krupej

16126   Národná škola v Hornom Dubovom

16127   Národná škola v Hornom Trhovišti

16128   Národná škola v Horných Lovčiciach

16129   Národná škola v Horných Zeleniciach

16130   Národná škola v Hubine

16131   Národná škola v Jalšovom

16132   Národná škola v Klčovanoch

16133   Národná škola v Kocuriciach

16134   Národná škola v Kočíne

16135   Národná škola v Koplotovciach

16136   Národná škola v Košolnej

16137   Národná škola v Lančári

16138   Národná škola v Lošonci

16139   Národná škola v Maduniciach

16140   Národná škola v Malženiciach

16142   Národná škola v Naháči

16143   Národná škola v Opoji

16144   Národná škola v Ostrove - Malom Orvišti

16145   Národná škola v Paderovciach

16146   Národná škola v Pavliciach

16147   Národná škola v Pečeňadoch

16152   Národná škola v Radošovciach

16153   Národná škola v Ratnovciach

16154   Národná škola v Siladiciach

16155   Národná škola v Slovenskej Novej Vsi

16156   Národná škola v Šelpiciach

16157   Národná škola v Tepličkách

16158   Národná škola v Trebaticiach

16124   Národná škola vo Svätom Petre

16164   Národná škola vo Veľkom Orvišti

16165   Národná škola vo Vlčkovciach

16166   Národná škola vo Vrbovom u Lajdov

16167   Národná škola vo Zvončíne

16169   Neúplná stredná škola v Dobrej Vode

16246   Neúplná stredná škola v Naháči

16259   Neúplná stredná škola v Suchej nad Parnou

16170   Obecná ľudová škola v Nižnej

16171   Obecná ľudová škola v Novej Lehote

16172   Obecná ľudová škola v Šulekove

16173   Oddelenie Neúplnej strednej školy vo Vrbovom u Lajdov

16175   Osemročná stredná škola v Bohuniciach

16178   Osemročná stredná škola v Bučanoch

16182   Osemročná stredná škola v Dobrej Vode

16184   Osemročná stredná škola v Dolných Orešanoch

16188   Osemročná stredná škola v Horných Orešanoch

16190   Osemročná stredná škola v Hrnčiarovciach

16195   Osemročná stredná škola v Majcichove

16196   Osemročná stredná škola v Pastuchove

16199   Osemročná stredná škola v Ružindole

16201   Osemročná stredná škola v Smoleniciach

16202   Osemročná stredná škola v Suchej nad Parnou

16210   Osemročná stredná škola v Trstíne

16212   Osemročná stredná škola v Zelenči

16213   Rímskokatolícka ľudová škola v Bašovciach

16414   Rímskokatolícka ľudová škola v Bojničkách

16214   Rímskokatolícka ľudová škola v Borovciach

16216   Rímskokatolícka ľudová škola v Dolných Otrokovciach

16217   Rímskokatolícka ľudová škola v Dolných Voderadoch

16215   Rímskokatolícka ľudová škola v Dubovanoch

16218   Rímskokatolícka ľudová škola v Hornej Strede

16219   Rímskokatolícka ľudová škola v Krakovanoch

16221   Rímskokatolícka ľudová škola v Modrovej

16222   Rímskokatolícka ľudová škola v Pastuchove

16223   Rímskokatolícka ľudová škola v Pobedíme

16224   Rímskokatolícka ľudová škola v Rišňovciach

16226   Rímskokatolícka ľudová škola v Strážach

16227   Rímskokatolícka ľudová škola v Šípkovom

16228   Rímskokatolícka ľudová škola v Šterusiach

16229   Rímskokatolícka ľudová škola vo Veselom

16248   Stredná škola chlapčenská a dievčenská pre školuodrastených v Piešťanoch

16230   Stredná škola v Bohuniciach

16231   Stredná škola v Boleráze

16233   Stredná škola v Cíferi

16234   Stredná škola v Dolnej Krupej

16236   Stredná škola v Dvorníkoch

16239   Stredná škola v Horných Orešanoch

16240   Stredná škola v Horných Otrokovciach

16241   Stredná škola v Chtelnici

16242   Stredná škola v Kátlovciach

16243   Stredná škola v Križovanoch nad Dudváhom

16244   Stredná škola v Leopoldove

16245   Stredná škola v Majcichove

16247   Stredná škola v Pastuchove

16257   Stredná škola v Ružindole

16258   Stredná škola v Smoleniciach

16260   Stredná škola v Špačinciach

16261   Stredná škola v Šulekove

16262   Stredná škola v Šúrovciach

16263   Stredná škola vo Veľkých Kostoľanoch

16264   Stredná škola vo Voderadoch

16232   Stredná škola zmiešaná v Bučanoch

16265   Štátna ľudová škola v Alekšinciach

16266   Štátna ľudová škola v Ducovom

16267   Štátna ľudová škola v Leopoldove

16269   Štátna ľudová škola v Ratkovciach

16270   Štátna ľudová škola v Smolenickej Novej Vsi

16271   Štátna ľudová škola v Starej Lehote

16272   Štátna ľudová škola v Šterusiach - Pustej Vsi

16273   Štátna ľudová škola v Tekoľdanoch

16276   Štátna meštianska škola chlapčenská a dievčenská v Hlohovci

16275   Štátna meštianska škola chlapčenská a dievčenská v Piešťanoch

16256   V.Stredná škola v Trnave

16274   V.Štátna ľudová škola v Trnave

36019   Základná deväťročná škola P. Jilemnického v Trnave, Hollého 3

16181   Základná deväťročná škola v Dechticiach

16225   Základná deväťročná škola v Sokolovciach

16141   Základná deväťročná škola v Trnave - Modranke

36020   Základná deväťročná škola v Trnave, Engelsova ulica

16163   Základná deväťročná škola vo Varovom Šúre

37043   Základná škola 1.-4. ročník v Dubovanoch

36348   Základná škola F.E. Scherera v Piešťanoch

16176   Základná škola s materskou školou v Boleráze

16177   Základná škola s materskou školou v Brestovanoch

16180   Základná škola s materskou školou v Červeníku

16183   Základná škola s materskou školou v Dolnej Krupej

36749   Základná škola s materskou školou v Dolnom Dubovom

16416   Základná škola s materskou školou v Dolných Zeleniciach

16123   Základná škola s materskou školou v Drahovciach

37044   Základná škola s materskou školou v Dubovanoch

16191   Základná škola s materskou školou v Kátlovciach

37034   Základná škola s materskou školou v Kľačanoch

16200   Základná škola s materskou školou v Sasinkove

36011   Základná škola s materskou školou v Sokolovciach

36021   Základná škola s materskou školou v Trakoviciach

36734   Základná škola s materskou školou v Trnave, Andreja Kubinu 34

37027   Základná škola s materskou školou v Trnave, Ulica Maxima Gorkého 21

36048   Základná škola s materskou školou v Zavare

36716   Základná škola sv- Márie Goretti v Piešťanoch

16174   Základná škola v Banke

16115   Základná škola v Bielom Kostole

16116   Základná škola v Bohdanovciach nad Trnavou

16415   Základná škola v Bojničkách

16179   Základná škola v Cíferi

37068   Základná škola v Dechticiach

16121   Základná škola v Dolnom Trhovišti

16185   Základná škola v Dvorníkoch

36289   Základná škola v Hlohovci, Podzámska 35

36047   Základná škola v Hlohovci, Ul. A. Felcána 4

16187   Základná škola v Hlohovci, ul. Koperníkova

16189   Základná škola v Horných Otrokovciach

16110   Základná škola v Chtelnici

16192   Základná škola v Kľačanoch

16193   Základná škola v Križovanoch nad Dudváhom

16194   Základná škola v Leopoldove

27442   Základná škola v Merašiciach

16220   Základná škola v Moravanoch nad Váhom

36016   Základná škola v Piešťanoch, Brezová 19

36010   Základná škola v Piešťanoch, Holubyho 15

16151   Základná škola v Prašníku

16203   Základná škola v Špačinciach

16205   Základná škola v Šúrovciach

27871   Základná škola v Trakoviciach

16208   Základná škola v Trnave, Atómová ul.

16207   Základná škola v Trnave, Mozartova ul.

27623   Základná škola v Trnave, ul. Kornela Mahra

37028   Základná škola v Trnave, ul. Limbová 3

27613   Základná škola v Trnave, ul. Spartakovská 5

27612   Základná škola v Trnave, ul. V jame 3

16168   Základná škola v Žlkovciach

16204   Základná škola Vilka Šuleka v Hlohovci – Šulekove

36736   Základná škola vo Veľkých Kostoľanoch

16211   Základná škola vo Voderadoch

27429   Základná škola vo Vrbovom, ul. Bernolákova

27406   Základná škola vo Vrbovom, ul. Komenského

16277   Židovská ľudová škola v Piešťanoch

 

 

I/VII.                                                    Predškolské zariadenia                                 

37067   Materská škola v Dechticiach

37042   Materská škola v Dubovanoch

37069   Materská škola v Hlohovci, Kalinčiakova 1

36842   Materská škola v Majcichove

36299   Materská škola v Ostrove

36013   Materská škola v Piešťanoch, 8. mája 2

36867   Materská škola v Piešťanoch, Detvianska 46

36014   Materská škola v Piešťanoch, F. E. Scherera 40

36863   Materská škola v Piešťanoch, Považská 1

36012   Materská škola v Piešťanoch, Ružová 2

36868   Materská škola v Piešťanoch, Staničná 2

36864   Materská škola v Piešťanoch, Valová 40

36866   Materská škola v Piešťanoch, Zavretý kút 6

37004   Materská škola v Trnave - Modranke, Dedinská 27

37040   Materská škola vo Vrbovom, Sídlisko 9. mája

36033   Materská škola, Spojná (EBO) v Trnave

 

 

I/VIII.                                                   Záujmové umelecké školy                            

36025   Súkromná Základná umelecká škola pri Štúdiu baletu Dušana Nebylu v Trnave

36026   Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu v Trnave

32322   Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave

16397   Základná umelecká škola v Hlohovci

 

 

I/IX.                                                      Iné školy a školské zariadenia                                     

16279   Detská opatrovňa v Trnave

16418   Materská škola v Červeníku

16281   Materská škola v Hornom Dubovom

27462   Materská škola v Chtelnici

35313   Materská škola v Kátlovciach

34490   Materská škola v Pečeňadoch

27845   Materská škola v Šúrovciach

27384   Materská škola vo Vrbovom, ul. J. Zigmundíka

27404   Materská škola vo Vrbovom, ul. P. Jantauscha

27394   Materská škola vo Vrbovom, ul. Súkennícka

16278   Mestská škola v Trnave

27306   Osobitná škola v Hlohovci

27375   Osobitná škola vo Vrbovom

16280   Rímskokatolícka detská opatrovňa vo Vrbovom

37051   Saleziánsky ústav v Trnave

37056   Škola v prírode v Dobrej Vode

27373   Špeciálna materská škola v Hlohovci

 

 

                                                                              Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

 

                                                               Zdravotníctvo

 

J/I.1                                      Nemocnice a polikliniky                                

36009   Nemocnica MUDr. Jozefa Brežného v Piešťanoch

 

 

J/I.2                                      Hygienicko-epidemiologické stanice                        

27876   Štátny zdravotný ústav v Trnave

 

 

J/I.3                                      Kúpele a ozdravovne                                     

36018   Hotel Sĺňava v Piešťanoch

 

 

J/I.4                                      Odborné liečebné ústavy                               

36008   Okresný ústav národného zdravia Trnava - pracovisko Piešťany

 

 

J/I.7                                      Iné zdravotnícke zariadenia                                        

16286   Československý červený kríž - autostanica prvej pomoci v Hlohovci

 

 

                                                               Sociálna starostlivosť

 

J/II.1                                     Zdravotné (nemocenské) a sociálne poistenie                         

16287   Okresná národná poisťovňa v Trnave

16288   Okresná správa nemocenského poistenia v Trnave

16289   Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Hlohovci

16290   Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Piešťanoch

16291   Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Trnave

16406   Sociálna poisťovňa, pobočka v Trnave

 

 

J/II.2                                     Ústavy sociálnej starostlivosti                                     

36728   Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove

16293   Mariánsky ústav v Trnave

27863   Reedukačný domov pre mládež v Trstíne

16292   Ústav pre prestarnuté a práceneschopné osoby v Borovciach

 

 

J/II.3                                     Domy dôchodcov a charitné domovy                       

27460   Domov dôchodcov v Moravanoch nad Váhom

36042   Harmonia - Zariadenie pre seniorov v Hlohovci

36031   Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej

 

 

J/II.4                                     Charitné organizácie                                     

16294   Charitný domov v Piešťanoch

16295   Charitný domov vo Vrbovom

 

 

J/II.6                                     Iné sociálne inštitúcie                                     

16297   Okresná starostlivosť o mládež v Hlohovci

16298   Okresná starostlivosť o mládež v Piešťanoch

16299   Okresná starostlivosť o mládež v Trnave

16296   Okresný verejný poručník v Hlohovci

 

 

                                                                              Náboženské organizácie

 

K/V.                                                      Vikariáty, senioráty, dekanáty                                    

37087   Reformovaná cirkev na Slovensku, Dobrovodský dištrikt

 

 

K/VI.                                                    Farské úrady, cirkevné zbory, náboženské obce                                   

36373   Rabínsky a matrikársky úrad obce Status quo v Trnave

37084   Rímskokatolícka cirkev, farnosť v Dolnom Dubovom

37086   Rímskokatolícka cirkev, farnosť v Radošovciach

16300   Rímskokatolícky farský úrad v Boleráze

16301   Rímskokatolícky farský úrad v Dechticiach

16302   Rímskokatolícky farský úrad v Naháči

 

 

K/VII.                                                   Náboženské bratstvá a spoločenstvá                          

16303   Pravoslávna cirkev v Trnave

16304   Židovská náboženská obec v Chtelnici

 

 

K/VIII.                                                 Rehole, rády, kongregácie, združenia                      

16305   Františkáni v Hlohovci

16306   Františkáni v Trnave

 

 

                                                                              Rodiny a osoby

 

M/I.                                                       Rodiny                                

16307   Rodina Gamma z Trnavy

 

 

M/II.                                                     Osoby                                  

16311   Alžbeta Leiherová, osobný fond

16308   Anton Adamkovič, osobný fond

16317   Ernest Schumera, osobný fond

16310   František Kubovčík, osobný fond

16316   Hadrian Radváni, osobný fond

16309   Ján Heteš, osobný fond

16313   Jozef Mazúr, osobný fond

16318   Jozef Šimončič, osobný fond

16314   Július Nagy, osobný fond

16312   Kornel Máhr, osobný fond

36050   Pavel Machovič, osobný fond

36302   Silvester Korec, osobný fond

16315   Štefan Cyril Parrák, osobný fond

16320   Teodor Tekel, osobný fond

16319   Vojtech Štibraný, osobný fond

 

 

                                                                              Cechy a živnostenské spoločenstvá

 

N/I.                                                        Cechy                                  

16322   Cechy v Hlohovci

16323   Cechy v Chtelnici

16324   Cechy v Trnave

16325   Cechy vo Vrbovom

16321   Gilda v Trnave

 

 

N/II.                                                      Priemyselné spolky, živnostenské spoločenstvá                                     

16326   Krajinský zväz pekárskych majstrov pre Slovensko a Podkarpatskú Rus v Trnave

16327   Obchodné grémium v Trnave

16328   Odborné spoločenstvo hostinských a kaviarnikov v Trnave

16329   Odborné spoločenstvo obchodníkov so zmiešaným tovarom v Trnave

16330   Okresné živnostenské spoločenstvo v Hlohovci

16331   Okresné živnostenské spoločenstvo v Piešťanoch

16332   Okresné živnostenské spoločenstvo v Trnave

16425   Priemyselná korporácia v Piešťanoch

 

 

                                                                              Záujmové organizácie a spolky

 

O/I.                                                       Záujmové a svojpomocné organizácie                                     

16363   Československá lekárska spoločnosť J.E.Purkyňe - všeobecná sekcia v Trnave

16364   Československá spoločnosť, okresná pobočka v Trnave

30105   Horolezecký klub pri AŠK Slávia Trnava

16033   Jednotný zväz slovenských roľníkov, okresné združenie v Hlohovci

16034   Jednotný zväz slovenských roľníkov, okresné združenie v Piešťanoch

16035   Jednotný zväz slovenských roľníkov, okresné združenie v Trnave

16036   Jednotný zväz súkromných zamestnancov v Československej republike, skupina v Hlohovci

36564   Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora v Trnave

36054   Slovenská nukleárna spoločnosť v Trnave

16365   Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka v Trnave

16366   Slovenská telovýchovná organizácia, okresný výbor v Trnave

16409   Telovýchovná jednota Skloplast Trnava

16367   Západoslovenská pobočka Slovenskej historickej spoločnosti, krúžok historikov v Trnave

36563   Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

16048   Živena - Zväz slovenských žien, odbočka v Trnave

16047   Živena - Zväz slovenských žien, odbočka vo Svätom Petre

 

 

O/II.                                                      Spolky                                 

16338   Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v Trnave

16335   Dobrovoľný hasičský zbor v Cíferi

16336   Dobrovoľný hasičský zbor v Hlohovci

16337   Dobrovoľný hasičský zbor v Piešťanoch

16389   Dobrovoľný hasičský zbor v Šalgovciach

16339   Dobrovoľný hasičský zbor v Šulekove

16340   Hasičský spolok v Ružindole

16341   Hudobná mládež a Cantica Nova (spevácky zbor) pri Gymnáziu v Trnave

16342   Katolícka jednota na Slovensku, so sídlom v Trnave

16333   Maďarský všeobecnovzdelávací spolok v Bratislave, pobočka v Trnave

16344   Matica školská v Piešťanoch

16345   Mestský priemyselný zbor v Trnave

16346   Miestne veliteľstvo brannej výchovy v Trnave

16343   Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave

16347   Národný slovenský spolok v Chtelnici

16348   Okresná hasičská jednota v Hlohovci

16426   Okresný výbor Matice slovenskej v Trnave

37053   Organizačný výbor bývalých študentov Rímskokatolíckeho biskupského gymnázia v Trnave

16349   Rímskokatolícky čítací kruh v Dolnej Krupej

16350   Robotnícky spevokol "Bradlan" v Trnave

15965   Roľnícka komora, oblastná úradovňa v Hlohovci

15966   Roľnícka komora, oblastná úradovňa v Piešťanoch

16351   Sedliacka jazda v Hlohovci, pobočka v Rišňovciach

16352   Spolok majiteľov mlátiacich strojov pre Slovensko so sídlom v Trnave

16353   Spolok starostlivosti o chudobných v Trnave

16354   Spolok športových rybárov v Piešťanoch

16355   Spolok trnavských ostrostrelcov

16356   Stráž slobody v Hlohovci

16357   Športový klub väzenskej stráže v Leopoldove

16358   Telocvičná jednota SOKOL v Piešťanoch

16334   Učiteľský divadelný seminár v Trnave

16359   Výbor pre prípravu hospodársko-priemyselnej výstavy v Trnave

16360   Vzdelávací spolok slovenskej mládeže v Leopoldove

16361   Združenie katolíckej mládeže, odbočka v Šelpiciach

16362   Zväz československých záložníkov a bývalých vojakov v Leopoldove                            

 

 

P                                                                            Zbierky                               

16386   Knižnica štátneho okresného archívu v Trnave

 

 

P/I.                                                        Matriky                              

16368   Zbierka druhopisov cirkevných matrík

27349   Zbierka štátnych matrík

 

 

P/III.                                                     Rukopisy (rozličnej proveniencie)                              

16369   Zbierka rukopisov

 

 

P/IV.                                                     Mapy, plány a technická dokumentácia                                   

16370   Zbierka máp a plánov

 

 

P/V.                                                       Plagáty a letáky                               

16371   Zbierka plagátov

 

 

P/VI.1                                                   Pohľadnice, fotografie, fotonegatívy, diapozitívy                                

16428   Zbierka pohľadníc

 

 

P/VI.2                                                   Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy                                       

16372   Zbierka fotografií

 

 

                                                               Filmy a video dokumenty

 

P/VII.1                                 Filmy                                   

16373   Zbierka mikrofilmov a negatívov

 

 

P/VII.2                                 Videozáznamy                                  

16374   Zbierka videokaziet

 

 

                                                               Zvukové dokumenty

 

P/VIII.2                                Magnetické pásky a kazety                           

16378   Fonozbierka

 

 

P/X.                                                      Typáriá a pečate                              

16379   Zbierka pečatidiel a pečiatok

 

 

P/XII.                                                   Iné zbierky                                                        

16380   Zbierka bulletinov a propagačných materiálov

16375   Zbierka diplomov

16427   Zbierka dokumentov rôznej proveniencie

16381   Zbierka hudobnín Cirkevného hudobného spolku v Trnave

16376   Zbierka kalendárov

16382   Zbierka medailí

16383   Zbierka mincí

16384   Zbierka odznakov

16377   Zbierka štočkov

16385   Zbierka tlačí

 

[Späť]

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)