Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. apríl 2020, streda
 

Zoznam pracovníkov

Zoznam pracovníkov

Prednosta

JUDr. Viera Kučerová

Štefánikova 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5800

 

Organizačný odbor

Vedúca odboru

Barbora Drinková

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5850

Ing. Renáta Kováčová

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5801

Pracovníci

 

Odbor krízového riadenia

Vedúci odboru

Ing. Milan Gajdoščík

Námestie slobody 15 909 01 Skalica
Telefón 034 628 5275 0918 865 216

Pracovníci

Ing. Anna Juríková

Námestie slobody 15 909 01 Skalica
Telefón 034 628 5275

 

Odbor katastra

Vedúci odboru

Ing. Vladimír Kovalčík

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5830

Vedúci oddelenia oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Peter Ružička

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5833

Pracovníci

Adriana Mikušová

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5836

Martina Havlová

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5837

Bc. Adriana Hanzalíková

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5835

Marcela Plešová

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5838

Ing. Monika Špettová

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5831

Ing. Martina Masaryková

Štefánikova 2157/20 909 01 Skalia
Telefón 0961 15 5832

Vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Silvia Mišová

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Fax 0961 15 5834

Pracovníci

Ľubica Bellayová

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5839

Bc. Katarína Fašková

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5840

Dana Butašová

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5859

Darina Malíková

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5840

Lenka Lukáčová

Štefánikova 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5859

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Vedúca odboru

RNDr. Jarmila Tyrschelová

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5810

Pracovníci

Ing. Viera Mikušová

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5811

Ing. Renáta Kočáriková

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5814

Ing. Markéta Černinová

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5813

Ing. Petra Brezovská

Štefániková 2157/20 909 01 Skalica
Telefón 0961 15 5812