Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. marec 2023, utorok
 

Zoznam schválených LSKxP

 

Obec/Mesto

Názov LSKxP

1.

Bačkov

Lokálna stratégia komplexného prístupu Bačkov

2.

Bačkovík

Komplexné zlepšenie podmienok života MRK prostredníctvom LSKxP v obci Bačkovík

3.

Banská Bystrica

Komplexný program rozvoja MRK mesta Banská Bystrica

4.

Bátovce

Lokálna stratégia rómskej komunity v obci Bátovce

5.

Beladice

Sociálna inklúzia občanov z MRK v obci Beladice

6.

Belina

Lokálna stratégia komplexného prístupu obce Belina

7.

Bežovce

Zlepšenie životných podmienok a sociálneho statusu MRK v obci Bežovce

8.

Brezno

Podpora rozvoja MRK v meste Brezno

9.

Bystrany

Bystrany v blízkej budúcnosti

10.

Bystré

Lokálna stratégia obce Bystré

11.

Bzovík

Stratégia sociálnej inklúzie obce Bzovík

12.

Cabaj-Čápor

Zlepšenie vzťahov občanov s rómskym obyvateľstvom

13.

Cernina

Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Cernina

14.

Cerovo

Sociálna inklúzia marginalizovaných rómskych komunít v obci Cerovo

15.

Cígeľka

Lepší život v MRK Cígeľka – od plánov k realite

16.

Čaňa

Sociálna inklúzia marginalizovaných komunít v obci Čaňa

17.

Červenica

LSKxP Červenica = Šanca pre kvalitnejší život

18.

Čirč

Lokálna stratégia komplexného prístupu pre obec Čirč

19.

Detva

Stratégia sociálnej inklúzie príslušníkov MRK v meste Detva

20.

Doľany

Stratégia komplexného prístupu riešenia MRK v osade Roškovce

21.

Dolný Pial

Komplexné riešenie zvýšenia kvality rómskych občanov v obci Dolný Pial

22.

Dunajská Streda

Sociálna inklúzia MRK v Dunajskej Strede

23.

Ďurkov

Realizáciou aktivít k sociálnej inklúzii MRK v obci Ďurkov

24.

Fiľakovo

Lokálna stratégia komplexného prístupu – vytváranie podmienok pre sociálnu inklúziu MRK v meste Fiľakovo

25.

Gelnica

LSKxP – Zdravá Gelnica

26.

Gemerský Jablonec

Komplexný rozvoj obce Gemerský Jablonec

27.

Giraltovce

Šanca pre hodnotnejší život

28.

Hajnáčka

Komplexný rozvoj obce Hajnáčka

29.

Hanušovce nad Topľou

Hanušovská stratégia komplexného prístupu

30.

Hniezdne

Lokálna stratégia komplexného prístupu pre obec Hniezdne

31.

Hontianske Nemce

Stratégia integrácie príslušníkov MRK do spoločnosti v obci Hontianske Nemce

32.

Hostice

LSKxP v Hosticiach

33.

Hrabušice

Sociálna inklúzia MRK v obci Hrabušice

34.

Hranovnica

Lokálna stratégia komplexného prístupu obce Hranovnica

35.

Hrnčiarska Ves

Podpora MRK v obci Hrnčiarska Ves – komplexný prístup

36.

Hrušov

Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Hrušov

37.

Huncovce

Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Huncovce

38.

Chminianske Jakubovany

Lokálna stratégia komplexného rozvoja obce Chminianske Jakubovany

39.

Choča

Riešenie problémov sociálnej inklúzie občanov z MRK v obci Choča

40.

Ihľany

Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Ihľany

41.

Iňačovce

Rozvoj rómskej komunity v obci Iňačovce

42.

Jasov

Lokálna stratégia komplexného prístupu k riešeniu potrieb MRK v obci Jasov

43.

Jelšava

Sociálne začlenenie marginalizovanej rómskej komunity v regióne Jelšava

44.

Jurské

Nové Jurské v roku 2020

45.

Kamenná Poruba

Lokálna stratégia komplexného prístupu pre obec Kamenná Poruba

46.

Kendice

Lokálna stratégia komplexného prístupu obce Kendice

47.

Kojatice

Lokálna stratégia komplexného prístupu Kojatice

48.

Kokava nad Rimavicou

Lokálna stratégia komplexného prístupu v Kokave nad Rimavicou

49.

Kolačkov

Zlepšenie životnej úrovne MRK v obci Kolačkov

50.

Košice

LSKxP Košice – Luník IX.

51.

Krivany

Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Krivany

52.

Krížová Ves

LSKxP pre obec Krížová Ves

53.

Krompachy

Zlepšenie podmienok a kvality života rómskeho obyvateľstva v meste Krompachy

54.

Krupina

Lokálna stratégia podpory MRK v meste Krupina

55.

Kuzmice

Projekt podpory sociálnej inklúzie príslušníkov MRK prostredníctvom zvyšovania ich vzdelanostnej úrovne

56.

Letanovce

Nové Letanovce – naša obec

57.

Levoča

Zlepšenie úrovne kvality života obyvateľom mesta Levoča ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom komplexného prístupu a partnerstva

58.

Liptovský Mikuláš

LSKxP = príležitosť krajšie žiť

59.

Litava

Stratégia sociálnej inklúzie príslušníkov MRK v obci Litava

60.

Lok

Rozvoj ľudských a materiálnych kapacít v rámci sociálneho začleňovania MRK v obci Lok

61.

Ľubica

Skvalitnenie životných podmienok pre MRK v obci Ľubica

62.

Ľubotín

Sociálna inklúzia marginalizovanej rómskej komunity v obci Ľubotín

63.

Lučenec

Zvýšenie sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v meste Lučenec

64.

Lukov

Lokálna stratégia komplexného prístupu obce Lukov

65.

Malá Domaša

Lokálna stratégia komplexného prístupu Malá Domaša

66.

Málinec

Lokálna stratégia podpory MRK v obci Málinec

67.

Malý Slivník

Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Malý Slivník

68.

Markušovce

Spolu to dokážeme

69.

Martin

Komplexnosť nástroj podpory sociálneho začlenenia MRK mesta Martin

70.

Medzev

Lokálnou stratégiou komplexného prístupu k pozitívnym zmenám v kvalite života príslušníkov MRK v meste Medzev

71.

Michalovce

Komunitný rozvoj a sociálna inklúzia MRK v meste Michalovce

72.

Mikroregión Ratková a okolie

Komplexné riešenie pomoci rómskej komunite v Mikroregióne Ratková a okolie

73.

Mojmírovce

Zvýšenie zamestnanosti, vzdelanostnej úrovne a rozvoj komunitného života príslušníkov MRK v obciach Mojmírovce a Svätoplukovo

74.

Moldava nad Bodvou

Lokálna stratégia komplexného prístupu Moldava nad Bodvou

75.

Moravany nad Váhom

Sociálna inklúzia MRK v obci Moravany nad Váhom

76.

Mučín

Lokálna stratégia komplexného prístupu Mučín

77.

Muľa

Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Muľa

78.

Muráň

Sociálna inklúzia marginalizovanej rómskej komunity v obci Muráň

79.

Mýtne Ludany

Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Mýtne Ludany

80.

Nálepkovo

Ďalšie míľniky na ceste k sociálnej inklúzii MRK v obci Nálepkovo

81.

Nitra nad Ipľom

Plnohodnotný život obyvateľov obce Nitra nad Ipľom

82.

Nitrianske Pravno

Rozvojový program obce Nitrianske Pravno

83.

Olejníkov

Lokálna stratégia komplexného prístupu obce Olejníkov

84.

Ostrovany

Zlepšenie životných podmienok MRK v obci Ostrovany

85.

Partizánske

Komplexný prístup k problematike rómskej komunity v meste Partizánske

86.

Pečovská Nová Ves

Stratégia komplexného prístupu obce Pečovská Nová Ves zameraná na zvýšenie úrovne vzdelania a zamestnanosti u príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok

87.

Petrovany

Lokálna stratégia komplexného prístupu obce Petrovany

88.

Podhorany

Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Podhorany

89.

Podolínec

Lokálna stratégia komplexného prístupu Mesta Podolínec

90.

Poša

Lokálna stratégia komplexného prístupu Poša

91.

Pôtor

Riešenie problémov života občanov z MRK v obci Pôtor

92.

Prakovce

Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Prakovce

93.

Prenčov

Zlepšenie podmienok MRK v obci Prenčov

94.

Prešov

Podpora talentov – šanca k zlepšeniu života MRK

95.

Radošina

Aplikácia lokálnej stratégie v obci Radošina

96.

Rakúsy

Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Rakúsy

97.

Rapovce

Riešenie lokálnej stratégie rómskej komunity v obci Rapovce

98.

Raslavice

V Raslaviciach na „valale“ jahoda

99.

Rimavské Janovce

Sociálna inklúzia MRK v obci Rimavské Janovce a Pavlovce

100.

Roztoky

Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Roztoky

101.

Rybany

Sociálna inklúzia marginalizovanej rómskej komunity v obci Rybany

102.

Sabinov

Komplexnosť a integrita riešenia problematiky MRK v meste Sabinov

103.

Sačurov

Lokálna stratégia komplexného prístupu Sačurov

104.

Slanec

Zlepšenie životných podmienok a podpora sociálnej inklúzie MRK v obci Slanec prostredníctvom LSKxP

105.

Smižany

Sociálna inklúzia MRK v obci Smižany

106.

Snakov

Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Snakov

107.

Soľ

Lokálna stratégia komplexného prístupu Soľ

108.

Spišská Nová Ves

Rozvojový program mesta Spišská Nová Ves: PROGRAM SYNERGIA 2010-2017

109.

Spišské Podhradie

Lokálna stratégia komplexného prístupu mesta Spišské Podhradie

110.

Spišské Tomášovce

Sociálna inklúzia obyvateľov MRK v obci Spišské Tomášovce

111.

Spišský Hrhov

Stratégia komplexného prístupu obce Spišský Hrhov

112.

Spišský Štiavnik

Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Spišský Štiavnik

113.

Stará Kremnička

Komplexné riešenie rómskej komunity v obci Stará Kremnička

114.

Stráne pod Tatrami

Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Stráne pod Tatrami

115.

Stropkov

Začlenenie príslušníkov MRK do života spoločnosti zvyšovaním ich možností na trhu práce

116.

Sveržov

Komplexné riešenie sociálnej situácie v obci Sveržov

117.

Svinia

Lokálna stratégia komplexného prístupu Svinia

118.

Šarišské Michaľany

Zlepšenie životných podmienok MRK v obci Šarišské Michaľany

119.

Šarovce

Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Šarovce

120.

Širkovce

Lokálna stratégia komplexného prístupu Širkovce

121.

Švábovce

Zlepšenie životných podmienok príslušníkov MRK v obci Švábovce prostredníctvom realizovania opatrení LSKxP

122.

Švedlár

LSKxP obec Švedlár

123.

Tekovské Lužany

Komplexný rozvoj lokálnej stratégie v obci Tekovské Lužany

124.

Terňa

Lokálna stratégia komplexného prístupu Terňa

125.

Toporec

V Toporci všetci spoločne

126.

Torysa

Lokálna stratégia komplexného prístupu obce Torysa = šanca mať budúcnosť

127.

Turňa nad Bodvou

Zvyšovanie úrovne sociálneho života MRK v obci Turňa nad Bodvou

128.

Ulič

Lokálna stratégia komplexného prístupu obce Ulič

129.

Valkovňa

Eliminácia prvkov marginalizácie v obci Vaľkovňa

130.

Varhaňovce

Varhaňovce, komplexne riešiaca obec

131.

Vechec

Lokálna stratégia komplexného prístupu Vechec

132.

Veľká Lomnica

Cesta k rastu sociálnej inklúzie a zamestnanosti MRK vo Veľkej Lomnici

133.

Veľké Teriakovce

Rozšírenie prístupu k bývaniu a k zamestnaniu MRK v obci Veľké Teriakovce a jej časti Vrbovce

134.

Veľké Zlievce

Komplexný rozvoj obce Veľké Zlievce

135.

Veľký Blh

Zlepšenie sociálnej inklúzie MRK v obci Veľký Blh

136.

Veľký Meder

Sociálna inklúzia MRK vo Veľkom Mederi

137.

Víťaz

NEVO

138.

Vojčice

Zlepšenie podmienok života MRK v obci Vojčice prostredníctvom LSKxP

139.

Vranov nad Topľou

Zvýšenie vzdelanostnej úrovne MRK ako súčasť sociálnej inklúzie v meste Vranov nad Topľou

140.

Vrbnica

Podpora sociálnej inklúzie MRK v obci Vrbnica prostredníctvom LSKxP

141.

Vtáčkovce

Lokálna stratégia komplexného prístupu obce Vtáčkovce

142.

Vyšný Hrušov

Sociálna inklúzia MRK v obci Vyšný Hrušov

143.

Vyšný Mirošov

Lokálna stratégia komplexného prístupu obce Vyšný Mirošov

144.

Závadka nad Hronom

Sociálna inklúzia MRK v obci Závadka nad Hronom

145.

Zbudské Dlhé

Lokálna stratégia komplexného prístupu obce Zbudské Dlhé

146.

Zlaté Klasy

Sociálna inklúzia MRK v obci Zlaté Klasy

147.

Zvolen

Plnohodnotný život marginalizovaných komunít v meste Zvolen

148.

Zvolenská Slatina

Sociálna inklúzia MRK v obci Zvolenská Slatina

149.

Žehra

Zlepšenie životných podmienok a podpora sociálnej inklúzie MRK

150.

Žiar nad Hronom

Zvýšenie kvality sociálnych služieb a zabezpečenie komunitného rozvoja zameraného na MRK v Žiari nad Hronom

151.

Žilina

Sociálna inklúzia MRK v meste Žilina

 Proces schvaľovania žiadostí o poskytnutie podpory LSKxP pozostával z troch fáz:

-          kontrola formálnej správnosti ŽoPPLSKxP
-         odborné hodnotenie ŽoPPLSKxP
-         výber ŽoPPLSKxP
  
Vykonávatelia kontroly formálnej správnosti
·        Ing. Mária Marčeková
·        Ing. Tibor Perina
·        JUDr. Henrieta Sabolová
·        Mgr. Andrea Gálová
·        Mgr. Zuzana Justhová
     Odborní hodnotitelia
·        Ing. Jana Minarovičová
·        Ing. Marta Belejová
·        Mgr. Monika Groffová
·        Ing. Arch. Monika Matyasová
·        Mgr. Gabriela Tamášová
·        Ing. Michal Geschwandtner
·        Ing. Vladimír Hudák
Výber vykonala Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia LSKxP. Na základe prehodnotenia kritérií poskytnutia podpory LSKxP Medzirezortnou hodnotiacou a výberovou komisiou LSKxP mesto Vráble už nie je prijímateľom podpory LSKxP.