Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2019, štvrtok
 

Zamestnanci odboru

Ing.arch. Pavel Kropitz

vedúci odboru
Telefón 041/733 5670

Odbor starostlivosti o životné prostredie - klienstke centrum

Alena Moravčíková

Telefón 041/733 5720

Mgr. Ľubica Gavroňová

Telefón 041/733 5722

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Ing. Tomáš Ďurian

vedúci oddelenia
Telefón 041/733 5672

Ing. Veronika Brannová

Telefón 041/733 5690

Ing. Michaela Oravcová

Telefón 041/733 5685

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Ing. Dagmar Grófová

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5696

Ing. Adriana Nemčoková

Telefón 041/733 5684

Ing. Martina Koňušíková

Telefón 041/733 5695

Ing. Miroslava Maceková

Telefón 041/733 5698

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Ing. Daniela Hančíková

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5671

Mgr. Ľubica Hanuliaková

Telefón 041/733 5687

Ing. Mária Brezániová

Telefón 041/733 5682

Mgr. Michal Valíček

Telefón 041/733 5679

Ing. Anna Slotová

Telefón 041/733 5673

Ing. Janka Debnárová

Telefón 041/733 5676

Ing. Juliána Baltiarová

Telefón 041/733 5683

Ing. Tatiana Rosincová

Telefón 041/733 5678

Ing. Mária Morháčová

Telefón 041/733 5681

Mgr. Simona Baránková

Telefón 041/733 5680

Bc. Alžbeta Fodorová

Telefón 041/733 5688

Ing. Iveta Časnochová

Telefón 041/733 5693