Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. február 2020, streda
 

Zverejnenie objednávok ObÚ Považská Bystrica v zmysle zákona 546/2010 Z.z.

Pracovný čas  |  Pracoviská  |  Zamestnanci  |  Slobodný prístup k informáciám  |  Mestá a obce  |  Registratúrny poriadok  |  Vybavené petície  |  Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv

Zverejnenie objednávok  ObÚ Považská Bystrica do 31.12.1011

v zmysle zákona 546 z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

2012
 Objednávky od 1. 1. 2012 sú zverejnené na www Ministerstva vnútra SR  http://www.minv.sk/?objednavky-30        
2011
Objednávka 13140_4500137338 (PDF, 110 kB)      
Objednávka 13140_4500133940 (PDF, 111 kB)      
Objednávka 13140 4500131363 (PDF, 111 kB)      
Objednávka 13140 4500151509 (PDF, 122 kB)      
Objednávka 13140 4500154551 (PDF, 114 kB)       
Objednávka 13140 4500153051 (PDF, 116 kB)      
Objednávka 13140 7_2011 (PDF, 93 kB)      
Objednávka 13140_4500140273 (PDF, 114 kB)      
Objednávka 13140_4500140286 (PDF, 112 kB)      
Objednávka 13140_4500140288 (PDF, 113 kB)      
Objednávka 13140_4500149006 (PDF, 116 kB)      
Objednávka 13140_4500149009 (PDF, 117 kB)      
Objednávka 13140_4500151494 (PDF, 116 kB)      
Objednávka 13140_4500151545 (PDF, 114 kB)      
Objednávka 13140_4500153001 (PDF, 116 kB)      
Objednávka 13140_4500157466 (PDF, 115 kB)      
Objednávka 13140_4500163649 (PDF, 115 kB)      
Objednávka 13140_4500166778 (PDF, 123 kB)      
Objednávka 13140_4500167059 (PDF, 118 kB)      
Objednávka 13140_4500167769 (PDF, 117 kB)      
Objednávka 13140_4500173646 (PDF, 117 kB)