Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. apríl 2020, piatok
 

Zverejňovanie informácií v zmysle §5b Zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám - zmluvy

Zmluvy:

 

- od 01. 01. 2012

V zmysle novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám sa všetky zmluvy podpísané štatutárom organizácie opätovne zverejňujú na Centrálnom registri zmlúv http://www.crz.gov.sk/

 

- od 05. 08. 2011

Zmluvy zverejňované v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré boli zverejnené do 31.7.2011, nájdete na Centrálnom registri zmlúv http://www.crz.gov.sk/

Na základe metodického usmernenia MV SR zo 4. augusta 2011 Obvodný úrad Levice zvereňuje na svojej webovej stránke všetky zmluvy podpísané štatutárom organizácie.