Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2020, streda
 

Zverejňovanie ObÚPB

Pracovný čas  |  Pracoviská  |  Zamestnanci  |  Slobodný prístup k informáciám  |  Mestá a obce  |  Registratúrny poriadok  |  Vybavené petície  |  Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv

Zverejnenie objednávok,  faktúr a zmlúv ObÚ Považská Bystrica

v zmysle zákona 546 z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Objednávky od 1. 1. 2012 sú zverejnené na www Ministerstva vnútra SR  http://www.minv.sk/?objednavky-30

Faktúry od 1. 1. 2012 sú zverejnené na www Ministerstva vnútra SR  http://www.minv.sk/?faktury-29