Nehodové lokality - nehodové úseky v kilometrovom systéme s hustotou 5 DN/km. Za obdobie od 01.01.2013 do 30.09.2013 pre územný okres: Kežmarok, cesta č.: 67, úsek 103500m do 105400m, dĺžka 1900m, počet DN v lokalite: 7, lokalitou pokryté okresy: Kežmarok

Súčet
Kežmarok5704
Celkom nehôd7
Počet usmrtených0
Počet ťažko zranených0
Počet ľahko zranených4
Škoda v 10€1750
Príčiny - 12
Kežmarok5704
nedovolená rýchlosť jazdy3
pôsobenie zvierať1
porušenie povinnosti vodiča1
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch1
Zavinenie - 10
Kežmarok5704
vod. mot. voz.5
vod. nemot. v.0
chodcom1
techn. záv.0
Druh povrchu vozovky - 16
Kežmarok5704
dlažba0
živica7
cementobetón0
panely0
štrk0
nespev. povrch0
iný0
NEZADANÉ0
Stav povrchu vozovky - 18
Kežmarok5704
suchý3
suchý, znečis.0
mokrý2
blato0
ľad,sneh-posyp.0
ľad,sneh-nepos.2
olej, nafta0
snehová kaša0
neujaz. sneh0
iný0
NEZADANÉ0
Poveternostné podmienky - 21
Kežmarok5704
nezťažené4
hmla0
zač. dažďa0
dážď0
sneženie0
námraza, poľad.1
náraz. vietor2
iné0
NEZADANÉ0
Delenie komunikácie - 25
Kežmarok5704
2-pruhová7
3-pruhová0
4-pruhová s d.p.0
4-pruhová s d.č.0
viacpruhová0
iná0
Situovanie nehody - 26
Kežmarok5704
na jazd. pruhu5
na odst.pruhu0
na krajnici1
na pruhu odb.,p0
pre pomalé vozy0
na chodníku0
koľ. elektr.0
mimo komunik.1
cest. pre cykl.0
iné0
NEZADANÉ0
Špecifikácia miesta - 27
Kežmarok5704
prechod2
v bl. prechodu0
nezab. žel. pr.1
zab. žel. pr.1
most, tunel0
zastávka MHD0
čerpadlo PHM1
parkovisko0
iné2
NEZADANÉ0
Smerové pomery - 28
Kežmarok5704
priamy úsek7
po zátačke0
zátačka0
4-ram. križ.0
3-ram. križ.0
5-ram. a viac0
kruhový objazd0
NEZADANÉ0
Deň v týždni
Kežmarok5704
pondelok2
utorok1
streda1
štvrtok1
piatok2
sobota0
nedeľa0
nezadané0
Čas nehody - 2
Kežmarok5704
00 - 02 hod.0
02 - 04 hod.0
04 - 06 hod.0
06 - 08 hod.1
08 - 10 hod.1
10 - 12 hod.1
12 - 14 hod.0
14 - 16 hod.1
16 - 18 hod.0
18 - 20 hod.1
20 - 22 hod.1
22 - 24 hod.1
NEZADANÉ0
Kategória vozidla vinníkov
Kežmarok5704
motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka - L0
- z toho malé motocykle L1e, L2e0
- z toho motocykle L3e, L4e0
- z toho motorové trojkolky L5e0
- z toho štvorkolky L6e, L7e0
snežný skúter - LS0
osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - M4
- z toho osobné motorové vozidlá M1, M1G4
- z toho autobusy M2, M3, M2G, M3G0
nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - N0
- z toho N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg0
- z toho N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg0
- z toho N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg0
prípojné vozidlo (vrátane návesa) - O0
- z toho O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg,0
- z toho ostatné prípojné vozidlo0
kolesový traktor - T0
pásový traktor - C0
prípojné vozidlo traktora - R0
traktorom ťahaný vymeniteľný stroj - S0
pracovný stroj - P0
iné cestné vozidlo - V0
- z toho bicykel, kolobežka0
- z toho záprahové0
- z toho jednonápravový traktor s prívesom0
- z toho ostatné iné cestné vozidlo0
nezistený druh cestného vozidla1
električkové dráhové vozidlo - ELEK0
trolejbusové dráhové vozidlo - TR0
železničné dráhové vozidlo - ZE0
nezadané0
Číslo nehody - 1, kilometer - 38
Kežmarokmeter
570406-13-00101103500
570406-13-00107103700
570406-13-00045104460
570406-13-00043104500
570406-13-00046104500
570406-13-00054104800
570406-13-00135105400

Nehodové lokality - nehodové úseky v kilometrovom systéme s hustotou 5 DN/km. Za obdobie od 01.01.2013 do 30.09.2013 pre územný okres: Kežmarok, cesta č.: 77, úsek 6700m do 7600m, dĺžka 900m, počet DN v lokalite: 5, lokalitou pokryté okresy: Kežmarok

Súčet
Kežmarok5704
Celkom nehôd5
Počet usmrtených0
Počet ťažko zranených3
Počet ľahko zranených3
Škoda v 10€3205
Príčiny - 12
Kežmarok5704
porušenie povinnosti vodiča3
nedovolená rýchlosť jazdy1
nesprávna jazda cez križovatku1
Zavinenie - 10
Kežmarok5704
vod. mot. voz.5
vod. nemot. v.0
chodcom0
techn. záv.0
Druh povrchu vozovky - 16
Kežmarok5704
dlažba0
živica5
cementobetón0
panely0
štrk0
nespev. povrch0
iný0
NEZADANÉ0
Stav povrchu vozovky - 18
Kežmarok5704
suchý2
suchý, znečis.0
mokrý3
blato0
ľad,sneh-posyp.0
ľad,sneh-nepos.0
olej, nafta0
snehová kaša0
neujaz. sneh0
iný0
NEZADANÉ0
Poveternostné podmienky - 21
Kežmarok5704
nezťažené4
hmla0
zač. dažďa0
dážď1
sneženie0
námraza, poľad.0
náraz. vietor0
iné0
NEZADANÉ0
Delenie komunikácie - 25
Kežmarok5704
2-pruhová5
3-pruhová0
4-pruhová s d.p.0
4-pruhová s d.č.0
viacpruhová0
iná0
Situovanie nehody - 26
Kežmarok5704
na jazd. pruhu1
na odst.pruhu0
na krajnici0
na pruhu odb.,p0
pre pomalé vozy0
na chodníku0
koľ. elektr.0
mimo komunik.4
cest. pre cykl.0
iné0
NEZADANÉ0
Špecifikácia miesta - 27
Kežmarok5704
prechod0
v bl. prechodu0
nezab. žel. pr.0
zab. žel. pr.0
most, tunel1
zastávka MHD0
čerpadlo PHM0
parkovisko0
iné4
NEZADANÉ0
Smerové pomery - 28
Kežmarok5704
priamy úsek2
po zátačke1
zátačka1
4-ram. križ.1
3-ram. križ.0
5-ram. a viac0
kruhový objazd0
NEZADANÉ0
Deň v týždni
Kežmarok5704
pondelok0
utorok0
streda1
štvrtok0
piatok0
sobota4
nedeľa0
nezadané0
Čas nehody - 2
Kežmarok5704
00 - 02 hod.0
02 - 04 hod.1
04 - 06 hod.0
06 - 08 hod.1
08 - 10 hod.1
10 - 12 hod.0
12 - 14 hod.0
14 - 16 hod.0
16 - 18 hod.0
18 - 20 hod.2
20 - 22 hod.0
22 - 24 hod.0
NEZADANÉ0
Kategória vozidla vinníkov
Kežmarok5704
motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka - L0
- z toho malé motocykle L1e, L2e0
- z toho motocykle L3e, L4e0
- z toho motorové trojkolky L5e0
- z toho štvorkolky L6e, L7e0
snežný skúter - LS0
osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - M5
- z toho osobné motorové vozidlá M1, M1G5
- z toho autobusy M2, M3, M2G, M3G0
nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - N0
- z toho N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg0
- z toho N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg0
- z toho N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg0
prípojné vozidlo (vrátane návesa) - O0
- z toho O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg,0
- z toho ostatné prípojné vozidlo0
kolesový traktor - T0
pásový traktor - C0
prípojné vozidlo traktora - R0
traktorom ťahaný vymeniteľný stroj - S0
pracovný stroj - P0
iné cestné vozidlo - V0
- z toho bicykel, kolobežka0
- z toho záprahové0
- z toho jednonápravový traktor s prívesom0
- z toho ostatné iné cestné vozidlo0
nezistený druh cestného vozidla0
električkové dráhové vozidlo - ELEK0
trolejbusové dráhové vozidlo - TR0
železničné dráhové vozidlo - ZE0
nezadané0
Číslo nehody - 1, kilometer - 38
Kežmarokmeter
570406-13-000596700
570406-13-000916800
570406-13-001027000
570406-13-001347200
570406-13-001407600