Porovnanie základných ukazovateľov o dopravných nehodách s usmrtením za obdobie od 01.01. do 30.09.2013 a porovnanie s rovnakým obdobím minulého roka. Kraj: Bratislavský kraj

Celkový prehľad nehôd
Bratislavský krajBra0102030405060708
Celkom nehôd1000201232
rozdiel-110-21-3-2-42-3
- šk. do 3990€, bez usmrt., zran.000000000
rozdiel000000000
Neh. s násl. na živote alebo zdr.1000201232
rozdiel-110-21-3-2-42-3
Tj %100--100-100100100100
Počet usmrtených1100201332
rozdiel-110-21-3-2-32-4
Počet ťažko zranených100000100
rozdiel00000-1100
Počet ľahko zranených300001002
rozdiel00-1000001
Škoda v 10€91300013003008004007500
rozdiel-35450-40030-2314-4925-85-1014250
Zavinené (ŠEDN)
Bratislavský krajBra0102030405060708
- Chodcom300100020
rozdiel20-1100020
Tj %30--50-0066,70
- Vodičom mot. vozidla600101202
rozdiel-120-10-3-2-3-1-2
Tj %60--50-1001000100
- Vodičom nemot. voz.000000000
rozdiel-100000-100
Tj %0--0-0000
Hlavné príčiny u vodičov, 10 najpočetnejších
Bratislavský krajBra0102030405060708
nedovolená rýchlosť jazdy500001211
rozdiel-60-10-2-1-10-1
Tj %50--0-10010033,350
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch300100020
rozdiel10-110002-1
Tj %30--50-0066,70
nesprávna jazda cez križovatku100000001
rozdiel100000001
Tj %10--0-00050
nesprávne otáčanie a cúvanie100100000
rozdiel100100000
Tj %10--50-0000
Alkohol
Bratislavský krajBra0102030405060708
Alkohol000000000
rozdiel-5000-10-30-1
Tj %0--0-0000
Vo vnútri úseku označeného značkou Obec/Konec obce
Bratislavský krajBra0102030405060708
Nehody v obci400201010
rozdiel-90-21-3-2-21-2
Nehody mimo obec600000222
rozdiel-200000-21-1
NEZADANÉ000000000
rozdiel000000000
Podľa kategórie cesty
Bratislavský krajBra0102030405060708
diaľnica000000000
rýchlostná cesta000000000
cesta I. triedy100000100
cesta II. triedy300000120
cesta III. triedy000000000
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty000000000
komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)100100000
komunikácia v km systéme nesledovaná500101012
nezadané000000000
Následky vo vozidlách pri DN. Osoby: vodiči
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet usmrtených600001212
rozdiel-5000-1-1-10-2
motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka - L100000100
rozdiel00000010-1
- z toho malé motocykle L1e, L2e000000000
rozdiel-10000000-1
- z toho motocykle L3e, L4e100000100
rozdiel100000100
- z toho motorové trojkolky L5e000000000
rozdiel000000000
- z toho štvorkolky L6e, L7e000000000
rozdiel000000000
snežný skúter - LS000000000
rozdiel000000000
osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - M500001112
rozdiel-3000-10-10-1
- z toho osobné motorové vozidlá M1, M1G500001112
rozdiel-3000-10-10-1
- z toho autobusy M2, M3, M2G, M3G000000000
rozdiel000000000
nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - N000000000
rozdiel-10000-1000
- z toho N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg000000000
rozdiel000000000
- z toho N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg000000000
rozdiel-10000-1000
- z toho N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg000000000
rozdiel000000000
prípojné vozidlo (vrátane návesa) - O000000000
rozdiel000000000
- z toho O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg,000000000
rozdiel000000000
- z toho ostatné prípojné vozidlo000000000
rozdiel000000000
kolesový traktor - T000000000
rozdiel000000000
pásový traktor - C000000000
rozdiel000000000
prípojné vozidlo traktora - R000000000
rozdiel000000000
traktorom ťahaný vymeniteľný stroj - S000000000
rozdiel000000000
pracovný stroj - P000000000
rozdiel000000000
iné cestné vozidlo - V000000000
rozdiel-100000-100
- z toho bicykel, kolobežka000000000
rozdiel-100000-100
- z toho záprahové000000000
rozdiel000000000
- z toho jednonápravový traktor s prívesom000000000
rozdiel000000000
- z toho ostatné iné cestné vozidlo000000000
rozdiel000000000
nezistený druh cestného vozidla000000000
rozdiel000000000
električkové dráhové vozidlo - ELEK000000000
rozdiel000000000
trolejbusové dráhové vozidlo - TR000000000
rozdiel000000000
železničné dráhové vozidlo - ZE000000000
rozdiel000000000
nezadané000000000
rozdiel000000000
Následky vo vozidlách pri DN. Osoby: spolucestujúci
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet usmrtených100000100
rozdiel-3000-10-10-1
motocykel, motorová trojkolka, štvorkolka - L000000000
rozdiel-10000000-1
- z toho malé motocykle L1e, L2e000000000
rozdiel-10000000-1
- z toho motocykle L3e, L4e000000000
rozdiel000000000
- z toho motorové trojkolky L5e000000000
rozdiel000000000
- z toho štvorkolky L6e, L7e000000000
rozdiel000000000
snežný skúter - LS000000000
rozdiel000000000
osobné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - M100000100
rozdiel-2000-10-100
- z toho osobné motorové vozidlá M1, M1G100000100
rozdiel-2000-10-100
- z toho autobusy M2, M3, M2G, M3G000000000
rozdiel000000000
nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) - N000000000
rozdiel000000000
- z toho N1, N1G s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg000000000
rozdiel000000000
- z toho N2, N2G s celkovou hmotnosťou do 12000 kg000000000
rozdiel000000000
- z toho N3, N3G s celkovou hmotnosťou nad 12000 kg000000000
rozdiel000000000
prípojné vozidlo (vrátane návesa) - O000000000
rozdiel000000000
- z toho O1, s celkovou hmotnosťou do 750 kg,000000000
rozdiel000000000
- z toho ostatné prípojné vozidlo000000000
rozdiel000000000
kolesový traktor - T000000000
rozdiel000000000
pásový traktor - C000000000
rozdiel000000000
prípojné vozidlo traktora - R000000000
rozdiel000000000
traktorom ťahaný vymeniteľný stroj - S000000000
rozdiel000000000
pracovný stroj - P000000000
rozdiel000000000
iné cestné vozidlo - V000000000
rozdiel000000000
- z toho bicykel, kolobežka000000000
rozdiel000000000
- z toho záprahové000000000
rozdiel000000000
- z toho jednonápravový traktor s prívesom000000000
rozdiel000000000
- z toho ostatné iné cestné vozidlo000000000
rozdiel000000000
nezistený druh cestného vozidla000000000
rozdiel000000000
električkové dráhové vozidlo - ELEK000000000
rozdiel000000000
trolejbusové dráhové vozidlo - TR000000000
rozdiel000000000
železničné dráhové vozidlo - ZE000000000
rozdiel000000000
nezadané000000000
rozdiel000000000
Následky, pokračovanie
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet usmrtených1100201332
rozdiel-110-21-3-2-32-4
- chodci400200020
rozdiel-30-21-1-1-12-1
- z toho deti000000000
rozdiel000000000
- cyklisti000000000
rozdiel-100000-100
- z toho deti000000000
rozdiel000000000
- v mot. voz.700001312
rozdiel-7000-2-1-10-3
- z toho deti000000000
rozdiel000000000
- v nemot. voz.000000000
rozdiel-100000-100
- z toho deti000000000
rozdiel000000000
- nie je účastníkom premávky000000000
rozdiel000000000
- z toho deti000000000
rozdiel000000000
- NEZADANÉ000000000
rozdiel000000000
Následky v OA
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet usmrtených600001212
rozdiel-5000-20-20-1
- vodič OA priput.000000000
rozdiel-2000-1000-1
- vodič OA nepriput.500001112
rozdiel-100000-100
- spoluc. OA priput.000000000
rozdiel-100000-100
- spoluc. OA nepriput.100000100
rozdiel-1000-10000