Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.07. do 30.09.2013. Kraj: Bratislavský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Bratislavský krajBra0102030405060708
Celkom nehôd58861110718086536067
porušenie povinnosti vodiča2983651394657182625
Tj %50,75946,454,957,566,33443,337,3
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke500102200
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke249314731375552518
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám100000001
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla210000100
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča3813693727
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov100000100
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou1100140213
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní101000000
- náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky110000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov1033210001
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti230264431335217207
Tj %39,142,64043,741,360,532,133,310,4
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody147113024173310193
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti85151571719714
nesprávna jazda cez križovatku50111475976
Tj %8,51,6105,68,85,81711,79
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste3819265654
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste801200311
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava401010011
nedovolená rýchlosť jazdy42261561084
Tj %7,13,35,51,46,3718,913,36
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam37231561073
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam200000011
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky302000010
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať202000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami41113651339
Tj %71,611,88,56,31,25,7513,4
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu41113651339
nesprávne otáčanie a cúvanie3848547442
Tj %6,56,67,3758,17,56,73
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní400010111
- nebezpečné cúvanie2416534311
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby510002020
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby412001000
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach110000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky3192428411
Tj %5,314,81,85,62,59,37,51,71,5
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa840011200
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke200001001
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam100000010
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia2162416200
nesprávne odbočovanie2325331324
Tj %3,93,34,54,23,81,25,73,36
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy100000001
- neopatrné odbočovanie200101000
- nesprávne vyhýbanie sa protiidúcich vozidiel odbočujúcich vľavo100010000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo1824220323
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo101000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch1731442021
Tj %2,94,90,95,652,303,31,5
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky100000001
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke101000000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)420200000
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva620210010
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo400011011
- používanie priechodu pre chodcov iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom300021000
nesprávna jazda v jazdných pruhoch1614344000
Tj %2,71,63,64,254,7000
- nesprávne prechádzanie medzi pruhmi1213323000
- nedanie prednosti v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu vodičom prechádzajúcim do stredného jazdného pruhu z ľavého jazdného pruhu100010000
- nepoužitie pripájacieho pruhu pri zaraďovaní do priebežného jazdného pruhu100001000
- nedanie prednosti v jazde vodičovi idúcemu v priebežnom pruhu pri zaraďovaní z pripájacieho pruhu201010000