Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.07. do 30.09.2013. Kraj: Trnavský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Trnavský krajTrn01020304050607
Celkom nehôd32785664626364028
porušenie povinnosti vodiča16543233416231511
Tj %50,550,634,873,961,563,937,539,3
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke20110000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke1443818331322911
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám32000010
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča245263251
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča10100000
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní10000010
- náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky11000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov30201000
nedovolená rýchlosť jazdy5313111034102
Tj %16,215,316,721,711,511,1257,1
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam4411993390
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu20000011
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam41210000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky10000100
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad21000001
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti5118275964
Tj %15,621,2315,219,2251514,3
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody3910274844
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti138011120
nesprávna jazda cez križovatku3491134133
Tj %10,410,616,76,515,42,87,510,7
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste197412023
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste122512110
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava10010000
- zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad20200000
nesprávny spôsob jazdy276830064
Tj %8,37,112,16,5001514,3
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky266830054
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania10000010
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky2512122134
Tj %7,614,11,54,37,72,87,514,3
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa1510121010
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty21000010
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke51000013
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia40101101
nesprávne predchádzanie162712211
Tj %4,92,410,62,27,75,62,53,6
- nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní10000001
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo20100010
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní10100000
- bránenie predchádzania31000110
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe20011000
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky20200000
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo51201100
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky10100000
nesprávne otáčanie a cúvanie146222020
Tj %4,37,134,37,7050
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní33000000
- nebezpečné cúvanie72210020
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby10001000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby31011000
nesprávne odbočovanie122330022
Tj %3,72,44,56,50057,1
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy10010000
- neopatrné odbočovanie31000011
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo81320011
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch101202221
Tj %3,11,2307,75,653,6
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke10001000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)30000111
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva30101010
- neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom10000010
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo31100100