Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.07. do 30.09.2013. Kraj: Nitrianský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Nitrianský krajNit01020304050607
Celkom nehôd411167375670212931
porušenie povinnosti vodiča18781212119131220
Tj %45,548,556,837,527,161,941,464,5
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke20001001
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke1607318171391218
- nepribratie potrebného počtu spôsobilých osôb, a ich náležite nepoučenie22000000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla10010000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča216323403
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou32010000
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní10001000
- neodstránenie chyby vozidla alebo nákladu, ktorý nespĺňa ustanovené podmienky11000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov41101100
nedovolená rýchlosť jazdy50115149632
Tj %12,26,613,52512,928,610,36,5
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam44105129431
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu10000100
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky21000001
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad20010100
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci10010000
nesprávna jazda cez križovatku47165913031
Tj %11,49,613,516,118,6010,33,2
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste3913499031
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste21001000
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava62103000
nesprávne otáčanie a cúvanie35122413031
Tj %8,57,25,47,118,6010,33,2
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní70133000
- nebezpečné cúvanie73004000
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby61110030
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby158105001
- cúvanie na jednosmernej ceste, ak to nie je potrebné k zaradení alebo vyjdení z radu stojacich vozidiel10001000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami3015044223
Tj %7,3907,15,79,56,99,7
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu2915044213
- od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá10000010
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti25101014000
Tj %6,10,6017,920000
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody1910810000
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti60024000
nesprávny spôsob jazdy237191140
Tj %5,64,22,716,11,44,813,80
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky197170130
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania40021010
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch143244010
Tj %3,41,85,47,15,703,40
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky10010000
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke32001000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)30011010
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva20101000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo51121000
nesprávne odbočovanie133114112
Tj %3,21,82,71,85,74,83,46,5
- neopatrné odbočovanie30011001
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo83102011
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo20001100
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky103030202
Tj %2,41,805,409,506,5
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa41010101
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke20010100
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam10000001
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia22000000
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke10010000