Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.07. do 30.09.2013. Kraj: Žilinský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Celkom nehôd53414625932936644633311219
porušenie povinnosti vodiča244611147111621341414510
Tj %45,741,84450,537,944,432,873,942,445,241,752,6
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke1041100301000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke2085463810141832121158
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám100000000100
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča46851034552202
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča110000000000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov110000000000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou502100000200
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní101000000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov200100000100
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky165559328733105240
Tj %30,937,73634,427,619,451,621,715,26,533,30
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa713958311041000
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty25111020332030
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke29301025702000
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke13010001200000
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam25102610410100
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia930001120110
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke200000011000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti12257892715173130
Tj %22,839329,76,919,423,4379,13,2250
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody10452692611132120
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti1962001441010
nedovolená rýchlosť jazdy832261953918325
Tj %15,515,12420,417,28,314,12,224,29,716,726,3
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam631851541617114
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu410100100010
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam721100200100
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky810211101001
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad300001100100
nesprávny spôsob jazdy41821734111310
Tj %7,75,5818,310,311,11,62,239,78,30
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky41821734111310
nesprávna jazda cez križovatku2983302260410
Tj %5,45,5123,205,63,113012,98,30
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste2283201220310
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste400000040000
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava200101000000
- zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad100000000100
nesprávne odbočovanie2490501512001
Tj %4,56,205,402,87,82,26,1005,3
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy200100100000
- neopatrné odbočovanie920400201000
- neopatrná jazda za odbočujúcim vozidlom100100000000
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vľavo200000101000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo1170001110001
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo100000100000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch2271512122100
Tj %4,14,845,43,45,61,64,36,13,200
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky320000100000
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke200101000000
- pohyb osoby, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, po nesprávnej strane vozovky110000000000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)831300010000
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva721011001100
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke100000001000
- neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom110000000000
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti110000000000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo200100010000
- používanie priechodu pre chodcov iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom110000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami21120202220100
Tj %3,98,202,205,63,14,303,200
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu20110202220100
- od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá110000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie2041401223102
Tj %3,72,744,302,83,14,39,13,2010,5
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní510101110000
- nebezpečné cúvanie711300100100
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby310000002000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby400000011002
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach210100000000