Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.07. do 30.09.2013. Kraj: Banskobystrický kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Celkom nehôd373771715179506203713493825
porušenie povinnosti vodiča1393273741628135201210
Tj %37,341,641,22041,244,43233,34035,138,540,831,640
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke40000001010110
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke10529335313071121487
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám10000010000000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla10000010000000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča347301122233424
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča10100000000000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov20001010000000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou51001000010110
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov10000010000000
nedovolená rýchlosť jazdy6116351155614851
Tj %16,420,817,633,35,911,11083,3302,730,816,313,24
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam5215250155314731
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam50000000300020
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky41101000000100
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať11000000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti52322121511731221
Tj %13,93,911,813,35,922,23016,7518,923,124,55,34
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody4231111121173821
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti100110130000400
nesprávny spôsob jazdy4102000752522151
Tj %11011,80001483,31013,515,44,139,54
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky310100065152281
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania130100030100080
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky3513012200110555
Tj %9,41,317,605,922,240029,7010,213,220
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa131100210000332
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty40000000020101
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke70200000050000
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke20001000010000
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam30000000020010
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia50000000020012
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke20000010000100
nesprávne otáčanie a cúvanie2781010100002221
Tj %7,210,45,905,902000015,44,15,34
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní81100050000100
- nebezpečné cúvanie105001020001001
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby21000000000010
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby72000030000110
- cúvanie na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov21000000001000
- cúvanie na jednosmernej ceste, ak to nie je potrebné k zaradení alebo vyjdení z radu stojacich vozidiel11000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami205030030020610
Tj %5,46,5020006005,4012,22,60
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu205030030020610
nesprávna jazda cez križovatku193002050210303
Tj %5,13,90011,80100102,706,1012
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste142002040110301
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste51000010100002
nesprávne predchádzanie184200222131100
Tj %4,85,211,80022,2433,358,17,7200
- predchádzanie po nesprávnej strane vpravo10000000010000
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo11000000000000
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní20000011000000
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe30100000010100
- predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo22000000000000
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky41000110100000
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo41100100001000
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky20000001010000
nesprávne odbočovanie154120020110211
Tj %45,25,913,3004052,704,12,64
- neopatrné odbočovanie51100020010000
- neopatrná jazda za odbočujúcim vozidlom10010000000000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo83010000000211
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo10000000100000