Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.07. do 30.09.2013. Kraj: Prešovský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
Celkom nehôd529105292952375101201651133041
porušenie povinnosti vodiča27256121624193469112471431
Tj %51,453,341,455,246,251,46045,54568,847,153,846,775,6
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke90111010002003
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke225508131816239991951423
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám40000012100000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča4983163151330312
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča10000000100000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou81011002001200
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov21000000100000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti114191041151305435107
Tj %21,618,134,513,821,213,52029,725255,938,533,317,1
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody881594102118431597
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti2641013012112010
nedovolená rýchlosť jazdy8912431271186512018
Tj %16,811,413,810,323,118,92017,83031,323,503,319,5
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam69833116111458018
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu30000000101010
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam123000006002010
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky70102001101010
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať10000000000010
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad41000101000010
nesprávny spôsob jazdy485336017418145
Tj %9,14,810,310,311,50206,9206,315,77,713,312,2
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky455336017416045
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania30000000002100
nesprávne otáčanie a cúvanie396503318124222
Tj %7,45,717,205,88,1207,9512,57,815,46,74,9
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní30000001000002
- nebezpečné cúvanie195002005014110
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby101001212110010
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby80400101000110
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach10100000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami3410155303003031
Tj %6,49,53,417,29,68,103005,90102,4
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu3410155303003031
nesprávne odbočovanie2611242001012021
Tj %4,910,56,913,83,800106,33,906,72,4
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy11000000000000
- neopatrné odbočovanie72021000011000
- neopatrná jazda za odbočujúcim vozidlom10010000000000
- odbočenie bez pomoci spôsobilej a náležite poučenej osoby11000000000000
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vľavo10001000000000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo146220001001011
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo21000000000010
nesprávna jazda cez križovatku261405206002024
Tj %4,9113,809,65,405,9003,906,79,8
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste191404103002022
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste30000101000001
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava30001001000001
- zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad10000001000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky2311104100300120
Tj %4,310,53,407,72,70015007,76,70
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa104003100100010
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty20000000100010
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke43000000000010
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke11000000000000
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam30001000000020
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia63100000100100
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch236322013312000
Tj %4,35,710,36,93,80203156,33,9000
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke21000000001000
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy20002000000000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)31010000100000
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva112211001301000
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke10000010000000
- neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom11000000000000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo61101002010000
- používanie priechodu pre chodcov iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom10010000000000