Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.07. do 30.09.2013, zavinené vodičom motorového vozidla. Kraj: Bratislavský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Bratislavský krajBra0102030405060708
Celkom nehôd3843571464751403955
porušenie povinnosti vodiča1711924242427171620
Tj %44,554,333,852,251,152,942,54136,4
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke500102200
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke126152016172541514
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám100000001
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla210000100
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča3203583724
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov100000100
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou1100140213
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní101000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov933200001
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti921213151121884
Tj %2434,318,332,623,441,22020,57,3
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody542910615372
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti40105566512
nesprávna jazda cez križovatku48111455976
Tj %12,52,915,58,710,69,822,517,910,9
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste3619245654
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste801200311
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava401010011
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami39113651229
Tj %10,22,918,31310,6255,116,4
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu39113651229
nedovolená rýchlosť jazdy3825145984
Tj %9,95,772,28,59,822,520,57,3
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam3423145973
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam200000011
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky201000010
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať202000000
nesprávne otáčanie a cúvanie3247347331
Tj %8,311,49,96,58,513,77,57,71,8
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní200010100
- nebezpečné cúvanie2015334211
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby510002020
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby412001000
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach110000000
nesprávne odbočovanie2125320324
Tj %5,55,776,54,307,55,17,3
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy100000001
- neopatrné odbočovanie100100000
- nesprávne vyhýbanie sa protiidúcich vozidiel odbočujúcich vľavo100010000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo1724210323
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo101000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky2052326101
Tj %5,214,32,86,54,311,82,501,8
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa200011000
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke100000001
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia1752315100
nesprávna jazda v jazdných pruhoch1412344000
Tj %3,62,92,86,58,57,8000
- nesprávne prechádzanie medzi pruhmi1011323000
- nedanie prednosti v jazde vodičovi prechádzajúcemu do stredného jazdného pruhu z pravého jazdného pruhu vodičom prechádzajúcim do stredného jazdného pruhu z ľavého jazdného pruhu100010000
- nepoužitie pripájacieho pruhu pri zaraďovaní do priebežného jazdného pruhu100001000
- nedanie prednosti v jazde vodičovi idúcemu v priebežnom pruhu pri zaraďovaní z pripájacieho pruhu201010000
nesprávny spôsob jazdy1211121006
Tj %3,12,91,42,24,320010,9
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky1111021006
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania100100000