Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.07. do 30.09.2013, zavinené vodičom motorového vozidla. Kraj: Trnavský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Trnavský krajTrn01020304050607
Celkom nehôd23750564021202822
porušenie povinnosti vodiča12226173213121210
Tj %51,55230,48061,96042,945,5
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke10100000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke1032212321011610
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám32000010
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča225253151
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča10100000
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní10000010
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov30201000
nedovolená rýchlosť jazdy49111193492
Tj %20,72219,622,514,32032,19,1
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam409983380
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu20000011
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam41210000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky10000100
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad21000001
nesprávna jazda cez križovatku3181034123
Tj %13,11617,97,51957,113,6
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste177312013
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste111512110
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava10010000
- zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad20200000
nesprávny spôsob jazdy256820054
Tj %10,51214,350017,918,2
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky246820044
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania10000010
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti224264213
Tj %9,383,61519103,613,6
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody171263203
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti63011010
nesprávne predchádzanie151712211
Tj %6,3212,52,59,5103,64,5
- nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní10000001
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo20100010
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní10100000
- bránenie predchádzania20000110
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe20011000
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky20200000
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo51201100
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky10100000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami92221110
Tj %3,843,654,853,60
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu92221110
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky81111112
Tj %3,421,82,54,853,69,1
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa31110000
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty10000010
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke10000001
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia40101101
nesprávne odbočovanie81310021
Tj %3,425,42,5007,14,5
- neopatrné odbočovanie10000010
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo71310011
nesprávne otáčanie a cúvanie82212010
Tj %3,443,62,59,503,60
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní11000000
- nebezpečné cúvanie51210010
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby10001000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby10001000