Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.07. do 30.09.2013, zavinené vodičom motorového vozidla. Kraj: Nitrianský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Nitrianský krajNit01020304050607
Celkom nehôd298106314646172527
porušenie povinnosti vodiča1335018141411917
Tj %44,647,258,130,430,464,73663
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke20001001
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke10842151197915
- nepribratie potrebného počtu spôsobilých osôb, a ich náležite nepoučenie22000000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča196222403
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou32010000
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní10001000
- neodstránenie chyby vozidla alebo nákladu, ktorý nespĺňa ustanovené podmienky11000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov41101100
nedovolená rýchlosť jazdy50115149632
Tj %16,810,416,130,419,635,3127,4
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam44105129431
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu10000100
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky21000001
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad20010100
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci10010000
nesprávna jazda cez križovatku4114599031
Tj %13,813,216,119,619,60123,7
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste3511497031
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste21001000
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava42101000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami3015044223
Tj %10,114,208,78,711,8811,1
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu2915044213
- od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá10000010
nesprávne otáčanie a cúvanie206235031
Tj %6,75,76,56,510,90123,7
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní50131000
- nebezpečné cúvanie31002000
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby40100030
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby95102001
nesprávny spôsob jazdy194181140
Tj %6,43,83,217,42,25,9160
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky164170130
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania30011010
nesprávne odbočovanie123113112
Tj %42,83,22,26,55,947,4
- neopatrné odbočovanie20010001
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo83102011
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo20001100
nesprávne predchádzanie92112012
Tj %31,93,22,24,3047,4
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní10000001
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe10100000
- predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo20001001
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky10000010
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo31011000
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky11000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti80062000
Tj %2,700134,3000
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody70061000
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti10001000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky72020102
Tj %2,31,904,305,907,4
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa20010001
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke10000100
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam10000001
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia22000000
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke10010000