Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.07. do 30.09.2013, zavinené vodičom motorového vozidla. Kraj: Žilinský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Celkom nehôd3739918622320542226231016
porušenie povinnosti vodiča181479329111916131258
Tj %48,547,55051,639,15535,272,75052,25050
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke1041100301000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke15042425891614111056
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám100000000100
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča3965734542102
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov110000000000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou502100000200
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní101000000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov200100000100
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky11430621862765140
Tj %30,630,333,333,934,8305027,319,24,3400
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa36173530521000
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty1810520322030
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke2410825602000
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke13010001200000
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam2392510410100
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia520001010010
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke200000011000
nedovolená rýchlosť jazdy782261653817325
Tj %20,922,233,325,821,71514,84,526,9132031,3
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam601851341616114
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu310000100010
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam721100200100
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky810211101001
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad200001000100
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti53243413951120
Tj %14,224,216,76,54,31516,722,73,84,3200
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody46221413651120
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti832000300000
nesprávny spôsob jazdy34721333111210
Tj %9,17,111,12113151,94,53,88,7100
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky34721333111210
nesprávne odbočovanie2280501412001
Tj %5,98,108,1057,44,57,7006,3
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy100100000000
- neopatrné odbočovanie820400101000
- neopatrná jazda za odbočujúcim vozidlom100100000000
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vľavo200000101000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo1060001110001
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo100000100000
nesprávna jazda cez križovatku2253201250310
Tj %5,95,116,73,2053,722,7013100
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1753200220210
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste300000030000
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava100001000000
- zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad100000000100
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami20110202220100
Tj %5,411,103,20103,79,104,300
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu19100202220100
- od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá110000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie1641401111102
Tj %4,345,66,5051,94,53,84,3012,5
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní310101000000
- nebezpečné cúvanie711300100100
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby210000001000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby300000010002
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach210100000000
nesprávne predchádzanie1120110223000
Tj %2,9201,64,303,79,111,5000
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo100100000000
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní300000201000
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe100000010000
- predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo100010000000
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky110000000000
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo200000002000
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky210000010000