Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.07. do 30.09.2013, zavinené vodičom motorového vozidla. Kraj: Banskobystrický kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Celkom nehôd295601513116346153112363719
porušenie povinnosti vodiča11523736392711519128
Tj %3938,346,723,154,55026,533,346,735,541,752,832,442,1
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke40000001010110
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke83213342607921385
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám10000010000000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla10000010000000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča326301122133424
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča10100000000000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov20001010000000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou51001000010110
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov10000010000000
nedovolená rýchlosť jazdy5716241155514751
Tj %19,326,713,330,89,116,714,783,333,33,233,319,413,55,3
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam4815140155214631
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam50000000300020
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky41101000000100
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať11000000000000
nesprávny spôsob jazdy4002000751522151
Tj %13,6013,300020,683,36,716,116,75,640,55,3
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky300100065052281
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania130100030100080
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky3012011200110354
Tj %10,21,713,309,116,75,90035,508,313,521,1
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa81000110000131
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty40000000020101
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke70200000050000
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke20001000010000
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam30000000020010
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia50000000020012
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke20000010000100
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti282020061063521
Tj %9,53,3015,40017,616,7019,42513,95,45,3
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody242010051063321
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti40010010000200
nesprávne otáčanie a cúvanie205101070002121
Tj %6,88,36,709,1020,600016,72,85,45,3
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní61100030000100
- nebezpečné cúvanie83001020001001
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby21000000000010
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby30000020000010
- cúvanie na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov21000000001000
- cúvanie na jednosmernej ceste, ak to nie je potrebné k zaradení alebo vyjdení z radu stojacich vozidiel11000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami185030020020510
Tj %6,18,3023,1005,9006,5013,92,70
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu185030020020510
nesprávne predchádzanie153200212121100
Tj %5,1513,30033,32,933,36,76,58,32,800
- predchádzanie po nesprávnej strane vpravo10000000010000
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní20000011000000
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe20100000000100
- predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo22000000000000
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky31000100100000
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo41100100001000
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky20000001010000
nesprávne odbočovanie154120020110211
Tj %5,16,76,715,4005,906,73,205,62,75,3
- neopatrné odbočovanie51100020010000
- neopatrná jazda za odbočujúcim vozidlom10010000000000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo83010000000211
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo10000000100000
nesprávna jazda cez križovatku142001050110103
Tj %4,73,3009,1014,706,73,202,8015,8
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste91001040010101
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste51000010100002