Tabuľka č.: 01 - Celkové následky dopravných nehôd za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Nitrianský kraj

Počet nehôd
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom1169509951431845679103
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.434124517599174028
Počet neh. s usmrtením102032030
Počet neh. s ťaž. zranením659201411263
Počet neh. s ľah. zranením378115386787153125
Počet neh. s hmot. škodou1115486931381695573101
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov58716276106123235542
Počet usmrtených účastníkov112042030
Počet ťažko zranených účastníkov7510241712273
Počet ľahko zranených účastníkov5011505285109214539
Spôsobená hm. škoda v 10€339141144473398602981740524275771573941151
Počet nehôd s usmrtením
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom102032030
Počet usmrtených alebo zr. osôb154062030
Počet usmrtených osôb112042030
Počet ťažko zranených osôb32010000
Počet ľahko zranených osôb10010000
Spôsobená hm. škoda v 10€38752350054018508000
Priem. hm. škoda v 10€387117501809202660
Počet nehôd s ťažkým zranením
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom659201411263
Počet usmrtených alebo zr. osôb10913353514273
Počet usmrtených osôb31020000
Počet ťažko zranených osôb7510241712273
Počet ľahko zranených osôb31211162000
Spôsobená hm. škoda v 10€177822330624734963046852318260
Priem. hm. škoda v 10€2732583122492764238686
Počet nehôd s ľahkým zranením
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom378115386787153125
Počet usmrtených alebo zr. osôb5261516198111214539
Počet usmrtených osôb20020000
Počet ťažko zranených osôb2319112000
Počet ľahko zranených osôb5011505285109214539
Spôsobená hm. škoda v 10€114084426991256217105145093926847114812
Priem. hm. škoda v 10€301371330255166261273592
Počet nehôd s následkom na živote alebo zdraví
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom434124517599174028
Počet usmrtených alebo zr. osôb58716276106123235542
Počet usmrtených osôb112042030
Počet ťažko zranených osôb7510241712273
Počet ľahko zranených osôb5011505285109214539
Spôsobená hm. škoda v 10€1272914599915409176811753040111158915072
Priem. hm. škoda v 10€293370302235177235289538
Počet nehôd s hmotnou škodou
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom1115486931381695573101
Počet usmrtených alebo zr. osôb53213874101108224940
Počet usmrtených osôb112042030
Počet ťažko zranených osôb717231712273
Počet ľahko zranených osôb450129518094203937
Spôsobená hm. škoda v 10€339141144473398602981740524275771573941151
Priem. hm. škoda v 10€304297428216239501215407
Počet nehôd s požiarom
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom31001010
Počet usmrtených alebo zr. osôb21000010
Počet usmrtených osôb10000010
Počet ťažko zranených osôb00000000
Počet ľahko zranených osôb11000000
Spôsobená hm. škoda v 10€190012000045002500
Priem. hm. škoda v 10€63312000045002500