Tabuľka č.: 01 - Celkové následky dopravných nehôd za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Žilinský kraj

Počet nehôd
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet nehôd celkom1476429482427191161159811053653
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.4439212613317516154311318
Počet neh. s usmrtením2311513123420
Počet neh. s ťaž. zranením105304207371211425
Počet neh. s ľah. zranením342699382712445242241114
Počet neh. s hmot. škodou1426427482346888154148691033651
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov60411419766127688569412024
Počet usmrtených účastníkov2612515123420
Počet ťažko zranených účastníkov118314228381413537
Počet ľahko zranených účastníkov4608213495219596953321517
Spôsobená hm. škoda v 10€560998118507163377433332339697751035445247723147393421792813269
Počet nehôd s usmrtením
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet nehôd celkom2311513123420
Počet usmrtených alebo zr. osôb3113615123450
Počet usmrtených osôb2612515123420
Počet ťažko zranených osôb301000000020
Počet ľahko zranených osôb200100000010
Spôsobená hm. škoda v 10€191525192038020034628000185070116521000
Priem. hm. škoda v 10€8325192076200115480009252329110500
Počet nehôd s ťažkým zranením
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet nehôd celkom105304207371211425
Počet usmrtených alebo zr. osôb16442825164102415758
Počet usmrtených osôb302000000010
Počet ťažko zranených osôb118314228381413537
Počet ľahko zranených osôb431123812102211
Spôsobená hm. škoda v 10€4030388242251459321901080478074303880209519001280
Priem. hm. škoda v 10€383294562229312360682619352523950256
Počet nehôd s ľahkým zranením
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet nehôd celkom342699382712445242241114
Počet usmrtených alebo zr. osôb4919014515520607555331820
Počet usmrtených osôb200100000010
Počet ťažko zranených osôb2981131162123
Počet ľahko zranených osôb4608213495219596953321517
Spôsobená hm. škoda v 10€16422623267165018013197642118035782186179898755242084295
Priem. hm. škoda v 10€4803371834747321765813358235314382306
Počet nehôd s následkom na živote alebo zdraví
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet nehôd celkom4439212613317516154311318
Počet usmrtených alebo zr. osôb60411419766127688569412024
Počet usmrtených osôb2612515123420
Počet ťažko zranených osôb118314228381413537
Počet ľahko zranených osôb4608213495219596953321517
Spôsobená hm. škoda v 10€2050862864638012190620454247224844224347129981038750084375
Priem. hm. škoda v 10€4623113163596191454949399240335385243
Počet nehôd s hmotnou škodou
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet nehôd celkom1426427482346888154148691033651
Počet usmrtených alebo zr. osôb55311219685824607457392022
Počet usmrtených osôb2512415123420
Počet ťažko zranených osôb10230419728119435
Počet ľahko zranených osôb4268113455017516145311517
Spôsobená hm. škoda v 10€560998118507163377433332339697751035445247723147393421792813269
Priem. hm. škoda v 10€393277340317475792672354335381498260
Počet nehôd s požiarom
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet nehôd celkom400101101000
Počet usmrtených alebo zr. osôb200000002000
Počet usmrtených osôb000000000000
Počet ťažko zranených osôb100000001000
Počet ľahko zranených osôb100000001000
Spôsobená hm. škoda v 10€700001200100450030000
Priem. hm. škoda v 10€175001200100450030000