Tabuľka č.: 01 - Celkové následky dopravných nehôd za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Košický kraj

Počet nehôd
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom12064371713617813127109117
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.55518897267152134662
Počet neh. s usmrtením22103103023
Počet neh. s ťaž. zranením1294225918132128
Počet neh. s ľah. zranením45614881205847123753
Počet neh. s hmot. škodou11294061613216812526101110
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov7802491433610485177076
Počet usmrtených účastníkov24113104023
Počet ťažko zranených účastníkov14643321122132158
Počet ľahko zranených účastníkov610195108248268155365
Spôsobená hm. škoda v 10€345400129343728177840400764029456462084428540
Počet nehôd s usmrtením
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom22103103023
Počet usmrtených alebo zr. osôb44198208025
Počet usmrtených osôb24113104023
Počet ťažko zranených osôb1035100001
Počet ľahko zranených osôb1050004001
Spôsobená hm. škoda v 10€15180720035653003530085770
Priem. hm. škoda v 10€69072011883001176042256
Počet nehôd s ťažkým zranením
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom1294225918132128
Počet usmrtených alebo zr. osôb230605317343132210
Počet usmrtených osôb631100001
Počet ťažko zranených osôb14643321122132158
Počet ľahko zranených osôb78142051218171
Spôsobená hm. škoda v 10€4233911437782117906437802150044501883
Priem. hm. škoda v 10€328272312198357617250370235
Počet nehôd s ľahkým zranením
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom45614881205847123753
Počet usmrtených alebo zr. osôb669209122298780165967
Počet usmrtených osôb840003001
Počet ťažko zranených osôb511014559161
Počet ľahko zranených osôb610195108248268155365
Spôsobená hm. škoda v 10€16852657060417294055158522122623051008916210
Priem. hm. škoda v 10€369385515202273451192272305
Počet nehôd s následkom na živote alebo zdraví
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom55518897267152134662
Počet usmrtených alebo zr. osôb7802491433610485177076
Počet usmrtených osôb24113104023
Počet ťažko zranených osôb14643321122132158
Počet ľahko zranených osôb610195108248268155365
Spôsobená hm. škoda v 10€19642068292467605245194992292724051272918563
Priem. hm. škoda v 10€353363482201274440185276299
Počet nehôd s hmotnou škodou
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom11294061613216812526101110
Počet usmrtených alebo zr. osôb702218133329379166269
Počet usmrtených osôb22103103023
Počet ťažko zranených osôb13236301119132138
Počet ľahko zranených osôb548172100207463144758
Spôsobená hm. škoda v 10€345400129343728177840400764029456462084428540
Priem. hm. škoda v 10€305318452245238322217206259
Počet nehôd s požiarom
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom711012011
Počet usmrtených alebo zr. osôb1212014040
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zranených osôb301011000
Počet ľahko zranených osôb911003040
Spôsobená hm. škoda v 10€405021501700500720050010
Priem. hm. škoda v 10€57821501700500360050010