Tabuľka č.: 02 - Prehľad nehôd podľa zavinenia (ŠEDN) a následkov za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Bratislavský kraj

Počet nehôd. Zavinenie: zavinenie nezistené
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom914101020
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.201000010
Počet neh. s usmrtením100000010
Počet neh. s ťaž. zranením101000000
Počet neh. s ľah. zranením000000000
Počet neh. s hmot. škodou914101020
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov201000010
Počet usmrtených účastníkov100000010
Počet ťažko zranených účastníkov101000000
Počet ľahko zranených účastníkov000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€1420500220250010003500
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom motorového vozidla
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom1525175325163182278124131147
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.3373958333539572947
Počet neh. s usmrtením600101202
Počet neh. s ťaž. zranením448133421013
Počet neh. s ľah. zranením3023148293137532944
Počet neh. s hmot. škodou1479165311155179273121129146
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov4204372343844843669
Počet usmrtených účastníkov700101302
Počet ťažko zranených účastníkov508153421413
Počet ľahko zranených účastníkov3633557303441673564
Spôsobená hm. škoda v 10€52094542651928784490092424575253290647214110447
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom nemotorového vozidla
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom3445264454
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.2023151413
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením100010000
Počet neh. s ľah. zranením1923141413
Počet neh. s hmot. škodou3034254354
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov2023151413
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov100010000
Počet ľahko zranených účastníkov1923141413
Spôsobená hm. škoda v 10€186328531640036916422110197
Počet nehôd. Zavinenie: chodcom
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom476111271253
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.40491161243
Počet neh. s usmrtením300100020
Počet neh. s ťaž. zranením702320000
Počet neh. s ľah. zranením3047741223
Počet neh. s hmot. škodou3249831142
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov40491161243
Počet usmrtených účastníkov300100020
Počet ťažko zranených účastníkov702320000
Počet ľahko zranených účastníkov3047741223
Spôsobená hm. škoda v 10€17741265514957110011261159
Počet nehôd. Zavinenie: zamestnancom SŽD
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením000000000
Počet neh. s hmot. škodou000000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov000000000
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Počet nehôd. Zavinenie: iným účastníkom cestnej premávky
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom1010421200
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.300210000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením300210000
Počet neh. s hmot. škodou1010421200
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov300210000
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov300210000
Spôsobená hm. škoda v 10€604200010721168000
Počet nehôd. Zavinenie: závadou komunikácie
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom86133012713047
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením000000000
Počet neh. s hmot. škodou86133012713047
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov000000000
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€444087687945614824601151720
Počet nehôd. Zavinenie: technickou závadou vozidla
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom713000111
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.301000101
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením301000101
Počet neh. s hmot. škodou713000111
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov301000101
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov301000101
Spôsobená hm. škoda v 10€711015020600004004000500
Počet nehôd. Zavinenie: lesnou zverou a domácimi zvieratami
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom1110110440
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.400010300
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením400010300
Počet neh. s hmot. škodou1110110440
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov700010600
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov700010600
Spôsobená hm. škoda v 10€40201500100500137023500
Počet nehôd. Zavinenie: iné zavinenie
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom39510763134
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.1522530012
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením421100000
Počet neh. s ľah. zranením1101430012
Počet neh. s hmot. škodou34310563124
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov1622630012
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov421100000
Počet ľahko zranených účastníkov1201530012
Spôsobená hm. škoda v 10€7924270161027307002601600601153
Počet nehôd. Zavinenie: odrazeným kameňom
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom1632414101
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením000000000
Počet neh. s hmot. škodou1632414101
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov000000000
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€58085351202022050050