Tabuľka č.: 02 - Prehľad nehôd podľa zavinenia (ŠEDN) a následkov za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Nitrianský kraj

Počet nehôd. Zavinenie: zavinenie nezistené
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom32000100
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.11000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením11000000
Počet neh. s hmot. škodou32000100
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov33000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov33000000
Spôsobená hm. škoda v 10€2602100005000
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom motorového vozidla
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom103543785129165517593
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.36397436681143626
Počet neh. s usmrtením92031030
Počet neh. s ťaž. zranením588191310152
Počet neh. s ľah. zranením31589315971132824
Počet neh. s hmot. škodou101042585129158517191
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov5121326897105205139
Počet usmrtených účastníkov102041030
Počet ťažko zranených účastníkov689231611162
Počet ľahko zranených účastníkov434121457793194237
Spôsobená hm. škoda v 10€328140136585391102954140167274421571939576
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom nemotorového vozidla
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom37107512210
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.3195411110
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením20011000
Počet neh. s ľah. zranením2995310110
Počet neh. s hmot. škodou308649210
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov32105411110
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov20011000
Počet ľahko zranených účastníkov30105310110
Spôsobená hm. škoda v 10€19769636307125250100
Počet nehôd. Zavinenie: chodcom
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom3415277120
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.3215257120
Počet neh. s usmrtením10001000
Počet neh. s ťaž. zranením31100010
Počet neh. s ľah. zranením2814156110
Počet neh. s hmot. škodou147132010
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov3215257120
Počet usmrtených účastníkov10001000
Počet ťažko zranených účastníkov31100010
Počet ľahko zranených účastníkov2814156110
Spôsobená hm. škoda v 10€660420201051050100
Počet nehôd. Zavinenie: zamestnancom SŽD
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Zavinenie: iným účastníkom cestnej premávky
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom10000010
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.10000010
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením10000010
Počet neh. s hmot. škodou00000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov10000010
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov10000010
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Zavinenie: závadou komunikácie
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom66000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou66000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€485485000000
Počet nehôd. Zavinenie: technickou závadou vozidla
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom21000001
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou21000001
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€2150190000000250
Počet nehôd. Zavinenie: lesnou zverou a domácimi zvieratami
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom1911100007
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.20100001
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením20100001
Počet neh. s hmot. škodou1911100007
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov30100002
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov30100002
Spôsobená hm. škoda v 10€3925257010000001255
Počet nehôd. Zavinenie: iné zavinenie
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom1612010102
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.42000101
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením20000101
Počet neh. s ľah. zranením22000000
Počet neh. s hmot. škodou1511010102
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov42000101
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov20000101
Počet ľahko zranených účastníkov22000000
Spôsobená hm. škoda v 10€12251040080035070
Počet nehôd. Zavinenie: odrazeným kameňom
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom1615010000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením00000000
Počet neh. s hmot. škodou1615010000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov00000000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€3203000200000