Tabuľka č.: 04 - Prehľad nehôd zavinených (ISDN) pod vplyvom alkoholu podľa subjektov za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Trnavský kraj

Počet nehôd. Alkohol zistený u vinníka nehody
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom102182420108139
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.3756933101
Počet neh. s usmrtením20010010
Počet neh. s ťaž. zranením50100220
Počet neh. s ľah. zranením325683181
Počet neh. s hmot. škodou9618241996119
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov467101033112
Počet usmrtených účastníkov20010010
Počet ťažko zranených účastníkov60200220
Počet ľahko zranených účastníkov387893182
Spôsobená hm. škoda v 10€270229016702445891490137025331000
Počet nehôd. Alkohol u vodiča motorového vozidla - vinníka
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom901822179798
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.275563260
Počet neh. s usmrtením10000010
Počet neh. s ťaž. zranením40100210
Počet neh. s ľah. zranením245563050
Počet neh. s hmot. škodou881822178698
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov347873270
Počet usmrtených účastníkov10000010
Počet ťažko zranených účastníkov50200210
Počet ľahko zranených účastníkov287673050
Spôsobená hm. škoda v 10€25928901660744553146513702470980
Počet nehôd. Alkohol u chodca - vinníka
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom50110021
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.50110021
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením10000010
Počet neh. s ľah. zranením40110011
Počet neh. s hmot. škodou30100011
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov70210022
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov10000010
Počet ľahko zranených účastníkov60210012
Spôsobená hm. škoda v 10€38003500001020