Tabuľka č.: 04 - Prehľad nehôd zavinených (ISDN) pod vplyvom alkoholu podľa subjektov za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Košický kraj

Počet nehôd. Alkohol zistený u vinníka nehody
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom19458325332161722
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.6713152127387
Počet neh. s usmrtením300000021
Počet neh. s ťaž. zranením1624240031
Počet neh. s ľah. zranením521112197345
Počet neh. s hmot. škodou18653305322161722
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov871521315114117
Počet usmrtených účastníkov300000021
Počet ťažko zranených účastníkov1624240031
Počet ľahko zranených účastníkov68131711111465
Spôsobená hm. škoda v 10€336971066958686704171301182539704513
Počet nehôd. Alkohol u vodiča motorového vozidla - vinníka
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom16751283302061316
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.478120106344
Počet neh. s usmrtením100000001
Počet neh. s ťaž. zranením1114040020
Počet neh. s ľah. zranením3879076333
Počet neh. s hmot. škodou16550273302061316
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov6410180139464
Počet usmrtených účastníkov100000001
Počet ťažko zranených účastníkov1114040020
Počet ľahko zranených účastníkov52914099443
Spôsobená hm. škoda v 10€31416989955235703896300982533454349
Počet nehôd. Alkohol u chodca - vinníka
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom1232200023
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.1132200022
Počet neh. s usmrtením200000020
Počet neh. s ťaž. zranením410200001
Počet neh. s ľah. zranením622100001
Počet neh. s hmot. škodou911200023
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov1232300022
Počet usmrtených účastníkov200000020
Počet ťažko zranených účastníkov410200001
Počet ľahko zranených účastníkov622100001
Spôsobená hm. škoda v 10€505200401000008580