Tabuľka č.: 08 - Prehľad nehôd podľa miesta a následku za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Bratislavský kraj

Počet nehôd. Miesto: v obci
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom15742093852052103036712075
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.3274670525141242518
Počet neh. s usmrtením400201010
Počet neh. s ťaž. zranením461016772211
Počet neh. s ľah. zranením2823656434439232417
Počet neh. s hmot. škodou15061953681912022986311673
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov3675081545446302923
Počet usmrtených účastníkov400201010
Počet ťažko zranených účastníkov481018772211
Počet ľahko zranených účastníkov3154063454743282722
Spôsobená hm. škoda v 10€408294452939606949528932935797181463367824316
Počet nehôd. Miesto: mimo obec
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom21015122723592
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.9714000431138
Počet neh. s usmrtením600000222
Počet neh. s ťaž. zranením1101000802
Počet neh. s ľah. zranením901400040936
Počet neh. s hmot. škodou20805122713592
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov14417000671455
Počet usmrtených účastníkov700000322
Počet ťažko zranených účastníkov15010001202
Počet ľahko zranených účastníkov12216000521251
Spôsobená hm. škoda v 10€1423860248030700650282932132388910