Tabuľka č.: 08 - Prehľad nehôd podľa miesta a následku za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Slovensko

Počet nehôd. Miesto: v obci
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom703215745845947801078610922890
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.2194327230197264307210302357
Počet neh. s usmrtením61410321461012
Počet neh. s ťaž. zranením3904639203071436576
Počet neh. s ľah. zranením1825282189183234233172243289
Počet neh. s hmot. škodou660715065415647271030566851822
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov2714367298247332378262372458
Počet usmrtených účastníkov65410321671013
Počet ťažko zranených účastníkov4184845213275467081
Počet ľahko zranených účastníkov2231315243223298287209292364
Spôsobená hm. škoda v 10€162515240829414534197294179390265774151798170027207234
Počet nehôd. Miesto: mimo obec
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom2939210315341389398447523316
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.128197164133170136191192198
Počet neh. s usmrtením8161978961610
Počet neh. s ťaž. zranením2751130213534533853
Počet neh. s ľah. zranením108690133116144109158169167
Počet neh. s hmot. škodou2906208310340388396439518307
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov2066144259238255226291331322
Počet usmrtených účastníkov90720791062011
Počet ťažko zranených účastníkov3431538274343625065
Počet ľahko zranených účastníkov1633122201204203173223261246
Spôsobená hm. škoda v 10€1636326142386205747198233159751295224223504273315138166