Tabuľka č.: 15 - Prehľad nehôd podľa kategórie vodičov (vinníkov) a hlavných príčin (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Bratislavský kraj

Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov)
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom1284135282140145219110114139
- z toho alkohol13262810226241917
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'A'
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom2533052444
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti vodiča821012101
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy1001010341
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku100010000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami411000002
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie100010000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'A(+)'
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom300000021
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy100000010
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie100000010
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie100000001
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'A1'
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom100000100
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami100000100
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'B'
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom774791708097133596789
- z toho alkohol101524521591715
porušenie povinnosti vodiča2803665234552101732
- z toho alkohol512141132478
nedovolená rýchlosť jazdy131819101521221818
- z toho alkohol2313043345
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky2452447101
- z toho alkohol200110000
nesprávna jazda cez križovatku8472465158109
- z toho alkohol701000150
nesprávne otáčanie a cúvanie6181261016261
- z toho alkohol713210000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami694211578257
- z toho alkohol511010101
nesprávny spôsob jazdy1714110118
- z toho alkohol202000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch100000010
- z toho alkohol100000010
nesprávne odbočovanie3837458344
- z toho alkohol300110001
nesprávne predchádzanie1102100431
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'B1'
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom1312800002
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti vodiča801600001
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy100100000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku110000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami101000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie100100000
- z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupiny 'C'
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom82722741012119
- z toho alkohol812110300
porušenie povinnosti vodiča33110314554
- z toho alkohol301010100
nedovolená rýchlosť jazdy910011312
- z toho alkohol210000100
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100001000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku1004101220
- z toho alkohol101000000
nesprávne otáčanie a cúvanie823111000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami912201120
- z toho alkohol200100100
nesprávny spôsob jazdy201000001
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie211000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie100000010
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'C1'
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom100100000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'D'
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom2984706211
- z toho alkohol100000100
porušenie povinnosti vodiča1242103011
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy620301000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky110000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami100000100
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie200101000
- z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'D1'
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'BE'
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom200010001
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti vodiča100000001
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie100010000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'CE'
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom2612232718
- z toho alkohol300000300
porušenie povinnosti vodiča1101110305
- z toho alkohol100000100
nedovolená rýchlosť jazdy300010101
- z toho alkohol100000100
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100000100
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku211000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie200001100
- z toho alkohol100000100
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami300001101
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie200010001
- z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'C1E'
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom100010000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti vodiča100010000
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'DE'
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom400101101
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti vodiča200001100
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie100100000
- z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'D1E'
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'AM'
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom521001100
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti vodiča101000000
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami110000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie210000100
- z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie100001000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'T'
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom800000026
- z toho alkohol100000001
porušenie povinnosti vodiča400000022
- z toho alkohol100000001
nedovolená rýchlosť jazdy200000002
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku100000001
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami100000001
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: bez príslušného VO
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom3006716721
- z toho alkohol1302401411
porušenie povinnosti vodiča1001304200
- z toho alkohol501101200
nedovolená rýchlosť jazdy1505211321
- z toho alkohol701200211
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie300100200
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: ostatní vodiči
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: nezistené, vodič ušiel z miesta nehody
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom2603373223252122115
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti vodiča1752358202739062
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy1221023022
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100000100
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku501011101
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie1634112131
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami100010000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy600001311
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie300000021
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: nezistené
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom600001221
- z toho alkohol300000210
porušenie povinnosti vodiča300000210
- z toho alkohol300000210
nedovolená rýchlosť jazdy300001011
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne predchádzanie000000000
- z toho alkohol000000000