Tabuľka č.: 15 - Prehľad nehôd podľa kategórie vodičov (vinníkov) a hlavných príčin (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Trenčianský kraj

Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov)
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom70715239852971338316352
- z toho alkohol10520412111478209
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'A'
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom5300110000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti vodiča0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy2100100000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1100000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne predchádzanie2100010000
- z toho alkohol0000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'A(+)'
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti vodiča0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne predchádzanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'A1'
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom1100000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti vodiča1100000000
- z toho alkohol0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne predchádzanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'B'
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom4821052667195021599837
- z toho alkohol83174109957157
porušenie povinnosti vodiča14530925512616402
- z toho alkohol325344240100
nedovolená rýchlosť jazdy160431022827523616
- z toho alkohol29813460322
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky14110131070
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku469271154125
- z toho alkohol3001001001
nesprávne otáčanie a cúvanie336040215105
- z toho alkohol9401010111
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami15200112441
- z toho alkohol2000100100
nesprávny spôsob jazdy233030011114
- z toho alkohol4000000112
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch1000000100
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie10312020011
- z toho alkohol0000000000
nesprávne predchádzanie20423100550
- z toho alkohol3001000110
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'B1'
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom5001000040
- z toho alkohol1000000010
porušenie povinnosti vodiča4001000030
- z toho alkohol1000000010
nedovolená rýchlosť jazdy1000000010
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne predchádzanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupiny 'C'
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom481605163854
- z toho alkohol5100020101
porušenie povinnosti vodiča23704032232
- z toho alkohol2000010001
nedovolená rýchlosť jazdy8501110000
- z toho alkohol1100000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku2000001100
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie5100000310
- z toho alkohol0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami2100000001
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy1000000100
- z toho alkohol1000000100
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie1000010000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne predchádzanie1000000001
- z toho alkohol0000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'C1'
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti vodiča0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne predchádzanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'D'
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom7200001130
- z toho alkohol1000001000
porušenie povinnosti vodiča1000001000
- z toho alkohol1000001000
nedovolená rýchlosť jazdy2000000110
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1100000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku1000000010
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne predchádzanie1100000000
- z toho alkohol0000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'D1'
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti vodiča0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne predchádzanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'BE'
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti vodiča0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne predchádzanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'CE'
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom32724191521
- z toho alkohol4000130000
porušenie povinnosti vodiča15323040210
- z toho alkohol0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy11301131200
- z toho alkohol3000120000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie2000010001
- z toho alkohol1000010000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami2100000010
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy1000000100
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie1000010000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne predchádzanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'C1E'
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom2000000020
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti vodiča1000000010
- z toho alkohol0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy1000000010
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne predchádzanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'DE'
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom3110000001
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti vodiča1100000000
- z toho alkohol0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy1010000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne predchádzanie1000000001
- z toho alkohol0000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'D1E'
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom1000000010
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti vodiča0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1000000010
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne predchádzanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'AM'
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom1000000010
- z toho alkohol1000000010
porušenie povinnosti vodiča1000000010
- z toho alkohol1000000010
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne predchádzanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'T'
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom5300001010
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti vodiča1100000000
- z toho alkohol0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy1100000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky2100000010
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne predchádzanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: bez príslušného VO
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom21212121273
- z toho alkohol10202101031
porušenie povinnosti vodiča6001001031
- z toho alkohol4001001020
nedovolená rýchlosť jazdy10211120111
- z toho alkohol6201100011
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1000000010
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie1000000010
- z toho alkohol0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy2000000011
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne predchádzanie1000000100
- z toho alkohol0000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: ostatní vodiči
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti vodiča0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne predchádzanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: nezistené, vodič ušiel z miesta nehody
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom9312966439386
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti vodiča516452225205
- z toho alkohol0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy4101200000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky2100000010
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku1000010000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie10300000151
- z toho alkohol0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy8010000070
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie2000001100
- z toho alkohol0000000000
nesprávne predchádzanie6010010130
- z toho alkohol0000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: nezistené
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti vodiča0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne predchádzanie0000000000
- z toho alkohol0000000000