Tabuľka č.: 18 - Prehľad nehôd podľa stavu vodiča (vinníka) (ISDN) za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Nitrianský kraj

Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa stavu vodiča
Nitrianský krajNit01020304050607
iný nepriaznivý stav207200281
dobrý, žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené6602647191100343961
únava, zaspatie83122000
pod vplyvom liekov (znižujúcich schopnosť na vedenie alebo vnímavosť a pozornosť vodiča), narkotík00000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky44841011164
náhla fyzická neschopnosť, nevoľnosť a pod.71021120
choroba, telesná vada, úraz00000000
invalidita10000100
náhle úmrtie počas jazdy10010000
pokus o samovraždu, samovražda00000000
nezistené1044037274158
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Vonkajšie ovplyvnenie vodiča
Nitrianský krajNit01020304050607
iné ovplyvnenie187221141
vodič nebol ovplyvnený80531277106135416272
oslnený slnkom20011000
oslnený svetlometmi iného vozidla00000000
ovplyvnený konaním iného účastníka cestnej premávky70123010
ovplyvnenie pri vyhýbaní lesnej zveri, domácim zvieratám00000000
zmena organizácie dopravy do 1 mesiaca pred nehodou00000000
hustý neusmernený peší ruch00000000
ovplyvnenie jazdou v kolóne00000000
ovplyvnenie náhlym únikom vzduchu z pneumatík, náhlom rozbití skla, tech. závadou00000000