Tabuľka č.: 22 - Prehľad nehôd cudzincov podľa štátnej príslušnosti (20 najčastejších štátov) a hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Slovensko

Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Česká republika
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom126162524102311107
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.4569668424
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením710012201
Počet neh. s ľah. zranením4159657324
Počet neh. s hmot. škodou125162424102311107
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov608107713528
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov710012201
Počet ľahko zranených účastníkov537107611327
Spôsobená hm. škoda v 10€101324128532470726582483519137857519952640
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Česká republika
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča508101227443
nedovolená rýchlosť jazdy2806805333
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky610005000
nesprávna jazda cez križovatku1332160100
nesprávne otáčanie a cúvanie500101111
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1031014010
nesprávny spôsob jazdy201000100
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch100100000
nesprávne odbočovanie512001100
nesprávne predchádzanie101000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Poľsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom9354943511187
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.30320112462
Počet neh. s usmrtením100000010
Počet neh. s ťaž. zranením600005010
Počet neh. s ľah. zranením27320110452
Počet neh. s hmot. škodou9044943311187
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov464301184142
Počet usmrtených účastníkov100000010
Počet ťažko zranených účastníkov700005020
Počet ľahko zranených účastníkov384301134112
Spôsobená hm. škoda v 10€9574235006320104259024740010205159201070
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Poľsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča36147010554
nedovolená rýchlosť jazdy1510207311
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky800007010
nesprávna jazda cez križovatku500011030
nesprávne otáčanie a cúvanie110000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami620010030
nesprávny spôsob jazdy800003041
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch200002000
nesprávne odbočovanie100001000
nesprávne predchádzanie600022200
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Maďarsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom37540151903
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.1312050302
Počet neh. s usmrtením100000001
Počet neh. s ťaž. zranením200010100
Počet neh. s ľah. zranením1112040301
Počet neh. s hmot. škodou37540151903
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov1912060802
Počet usmrtených účastníkov100000001
Počet ťažko zranených účastníkov200010100
Počet ľahko zranených účastníkov1612050701
Spôsobená hm. škoda v 10€295514020220001197510857602770
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Maďarsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča1630041503
nedovolená rýchlosť jazdy501030100
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100000100
nesprávna jazda cez križovatku201010000
nesprávne otáčanie a cúvanie200020000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami300030000
nesprávny spôsob jazdy201000100
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch110000000
nesprávne odbočovanie100010000
nesprávne predchádzanie100010000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Ukrajina
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom2230005068
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.710001014
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením200000011
Počet neh. s ľah. zranením610001013
Počet neh. s hmot. škodou2230005068
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov1210003044
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov300000021
Počet ľahko zranených účastníkov910003023
Spôsobená hm. škoda v 10€19905180000028900340511810
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Ukrajina
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča510003010
nedovolená rýchlosť jazdy510001003
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100000001
nesprávna jazda cez križovatku100000001
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami310000011
nesprávny spôsob jazdy100000010
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nesprávne odbočovanie000000000
nesprávne predchádzanie100000010
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Rumunsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom1951002164
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.611000022
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením101000000
Počet neh. s ľah. zranením611000022
Počet neh. s hmot. škodou1951002164
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov712000022
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov101000000
Počet ľahko zranených účastníkov611000022
Spôsobená hm. škoda v 10€8770136510000830120030252250
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Rumunsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča720001031
nedovolená rýchlosť jazdy421000010
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky200000011
nesprávna jazda cez križovatku110000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy200000110
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nesprávne odbočovanie100001000
nesprávne predchádzanie100000001
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: SRN
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom1751205112
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.1121105002
Počet neh. s usmrtením100001000
Počet neh. s ťaž. zranením310101000
Počet neh. s ľah. zranením711003002
Počet neh. s hmot. škodou1651204112
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov1822208004
Počet usmrtených účastníkov100001000
Počet ťažko zranených účastníkov410201000
Počet ľahko zranených účastníkov1312006004
Spôsobená hm. škoda v 10€174054650110018750643016001501600
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: SRN
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča610201002
nedovolená rýchlosť jazdy511002010
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
nesprávna jazda cez križovatku110000000
nesprávne otáčanie a cúvanie110000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami110000000
nesprávny spôsob jazdy100001000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch100001000
nesprávne odbočovanie000000000
nesprávne predchádzanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Rakúsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom1483110100
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.851010100
Počet neh. s usmrtením211000000
Počet neh. s ťaž. zranením310010100
Počet neh. s ľah. zranením651000000
Počet neh. s hmot. škodou1483110100
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov1392010100
Počet usmrtených účastníkov211000000
Počet ťažko zranených účastníkov530010100
Počet ľahko zranených účastníkov651000000
Spôsobená hm. škoda v 10€58573002192070021502000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Rakúsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča640100100
nedovolená rýchlosť jazdy641010000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami101000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nesprávne odbočovanie000000000
nesprávne predchádzanie101000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Bulharsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom820012201
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.300010101
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením200000101
Počet neh. s ľah. zranením100010000
Počet neh. s hmot. škodou720012200
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov400010201
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov300000201
Počet ľahko zranených účastníkov100010000
Spôsobená hm. škoda v 10€23798000399153037000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Bulharsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča510010201
nedovolená rýchlosť jazdy100001000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie110000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami100001000
nesprávny spôsob jazdy000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nesprávne odbočovanie000000000
nesprávne predchádzanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Rusko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom510100021
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.200000020
Počet neh. s usmrtením100000010
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením200000020
Počet neh. s hmot. škodou510100021
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov500000050
Počet usmrtených účastníkov200000020
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov300000030
Spôsobená hm. škoda v 10€27330300081500026000215
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Rusko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča200100001
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie110000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy100000010
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nesprávne odbočovanie000000000
nesprávne predchádzanie100000010
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Švajčiarsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom520011100
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením000000000
Počet neh. s hmot. škodou520011100
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov000000000
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€15821050003325015000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Švajčiarsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča100000100
nedovolená rýchlosť jazdy210010000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100001000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie110000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nesprávne odbočovanie000000000
nesprávne predchádzanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Turecko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom510000310
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.100000100
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením100000100
Počet neh. s hmot. škodou510000310
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov100000100
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov100000100
Spôsobená hm. škoda v 10€38858000000183512500
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Turecko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča200000110
nedovolená rýchlosť jazdy100000100
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie210000100
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nesprávne odbočovanie000000000
nesprávne predchádzanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Litva
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom410101001
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.310001001
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením310001001
Počet neh. s hmot. škodou300101001
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov410002001
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov410002001
Spôsobená hm. škoda v 10€156000600120000300
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Litva
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100001000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie100100000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch110000000
nesprávne odbočovanie000000000
nesprávne predchádzanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Srbsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom411001010
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením000000000
Počet neh. s hmot. škodou411001010
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov000000000
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€52761262200001250017000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Srbsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča201000010
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy110000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nesprávne odbočovanie000000000
nesprávne predchádzanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Slovinsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom410001200
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením000000000
Počet neh. s hmot. škodou410001200
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov000000000
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€209090000068051000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Slovinsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča310000200
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
nesprávna jazda cez križovatku100001000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nesprávne odbočovanie000000000
nesprávne predchádzanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Kórea
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom410003000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.210001000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením210001000
Počet neh. s hmot. škodou300003000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov310002000
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov310002000
Spôsobená hm. škoda v 10€137000001370000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Kórea
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča100001000
nedovolená rýchlosť jazdy200002000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch110000000
nesprávne odbočovanie000000000
nesprávne predchádzanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Taliansko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom320010000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.110000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením110000000
Počet neh. s ľah. zranením110000000
Počet neh. s hmot. škodou320010000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov330000000
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov110000000
Počet ľahko zranených účastníkov220000000
Spôsobená hm. škoda v 10€13561170001860000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Taliansko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
nesprávna jazda cez križovatku110000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami100010000
nesprávny spôsob jazdy110000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nesprávne odbočovanie000000000
nesprávne predchádzanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Veľká Británia
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom320000100
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.210000100
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením210000100
Počet neh. s hmot. škodou320000100
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov210000100
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov210000100
Spôsobená hm. škoda v 10€1150650000050000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Veľká Británia
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie220000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami100000100
nesprávny spôsob jazdy000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nesprávne odbočovanie000000000
nesprávne predchádzanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Bielorusko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom200000002
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.100000001
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením100000001
Počet neh. s hmot. škodou200000002
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov100000001
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov100000001
Spôsobená hm. škoda v 10€5500000000550
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Bielorusko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie100000001
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nesprávne odbočovanie000000000
nesprávne predchádzanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Belgicko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením000000000
Počet neh. s hmot. škodou000000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov000000000
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Belgicko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nesprávne odbočovanie000000000
nesprávne predchádzanie000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Francúzsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zranením000000000
Počet neh. s ľah. zranením000000000
Počet neh. s hmot. škodou000000000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov000000000
Počet usmrtených účastníkov000000000
Počet ťažko zranených účastníkov000000000
Počet ľahko zranených účastníkov000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Prehľad nehôd (vinníkov). Podľa štátnej príslušnosti: Francúzsko
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
porušenie povinnosti vodiča000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
nesprávne odbočovanie000000000
nesprávne predchádzanie000000000