Tabuľka č.: 23 - Dopravné nehody zavinené chodcom (ISDN) za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Bratislavský kraj

Počet nehôd - zavinené chodcom
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom597112092253
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.50591782243
Počet neh. s usmrtením300100020
Počet neh. s ťaž. zranením903420000
Počet neh. s ľah. zranením38561262223
Počet neh. s hmot. škodou41591451142
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov50591782243
Počet usmrtených účastníkov300100020
Počet ťažko zranených účastníkov903420000
Počet ľahko zranených účastníkov38561262223
Spôsobená hm. škoda v 10€238132659180213110011261159
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa kategórie chodca
Bratislavský krajBra0102030405060708
chodec527101682252
chodkyňa300300000
chodec dieťa (do 15 rokov)401110001
skupina chodcov detí000000000
iná skupina chodcov000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa stavu chodca
Bratislavský krajBra0102030405060708
nezistené1311520031
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené31381052111
nepozornosť, roztržitosť201100000
pod vplyvom liekov, narkotík (znižujúcich vnímavosť a pozornosť)000000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky1221420111
náhla fyzická neschopnosť, nevoľnosť a pod.000000000
pokus o samovraždu, samovražda000000000
invalidita000000000
iný neuvedený stav110000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa veku
Bratislavský krajBra0102030405060708
nezadané100100000
- do 3 rokov vrátane201010000
- 4-5100010000
- 6-9201010000
- 10-14601120011
- 15-17501301000
- 18-20301110000
- 21-24420010100
- 25-29310100001
- 30-39812210110
- 40-49822400000
- 50-59912211011
- 60-64200100010
- 65-69200100010
- 70 a viac300300000
Prehľad nehôd chodcov - zavinených chodcom. Podľa veku
Bratislavský krajBra0102030405060708
nezadané000000000
- do 3 rokov vrátane000000000
- 4-5000000000
- 6-9000000000
- 10-14000000000
- 15-17000000000
- 18-20000000000
- 21-24000000000
- 25-29000000000
- 30-39000000000
- 40-49000000000
- 50-59000000000
- 60-64000000000
- 65-69000000000
- 70 a viac000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa správanie sa chodca
Bratislavský krajBra0102030405060708
žiadne z uvedených712200110
správne - primerané100001000
zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla1205600010
prehliadnutie možnosti kolízie so vzdialenejším vozidlom100000010
náhly vstup do vozovky z nástupného ostrovčeka (uprostred vozovky) bez rozhliadnutia600510000
náhly vstup do vozovky z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia1431341101
náhly vstup do vozovky z deliaceho ostrovčeka bez rozhliadnutia512200000
nasledovanie iného chodca000000000
nacúvanie chodca pred vozidlo000000000
pobiehanie chodca pred vozidlom200020000
náhla zmena smeru chôdze (otočenie, vybočenie pri pozdĺžnej chôdzi)000000000
náraz do vozidla zboku1021120022
hra detí na vozovke (okrem kódu 13)000000000
športová činnosť na vozovke (napr. sánkovanie, lyžovanie a pod.)000000000
chodec sedel, ležal na vozovke000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa situácie v mieste nehody
Bratislavský krajBra0102030405060708
iná siuácia400111010
chodec vstúpil na riadený priechod na signál 'voľno'000000000
vstúpil na riadený priechod na signál 'stoj'910520010
vstúpil do vozovky v blízkosti riadeného priechodu v čase signálu 'stoj'201100000
prechádzal po neriadenom vyznačenom priechode711320000
prechádzal tesne pred alebo za stojacim vozidlom na zastávke620021001
prechádzal tesne pred alebo za vozidlom parkujúcim200110000
chôdza po chodníku101000000
státie na chodníku000000000
chôdza po správnej strane cesty200000011
chôdza po nesprávnej strane cesty200000011
prechádzanie mimo priechodu pre chodcov (cca 20 m a viac)2137710210
chôdza cez vozovku v miestach, kde je chodník alebo krajnica201100000