Tabuľka č.: 23 - Dopravné nehody zavinené chodcom (ISDN) za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Trenčianský kraj

Počet nehôd - zavinené chodcom
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom32912050465
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.30812050455
Počet neh. s usmrtením1000000010
Počet neh. s ťaž. zranením7001030102
Počet neh. s ľah. zranením22811020343
Počet neh. s hmot. škodou25712030345
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov31813050455
Počet usmrtených účastníkov1000000010
Počet ťažko zranených účastníkov7001030102
Počet ľahko zranených účastníkov23812020343
Spôsobená hm. škoda v 10€747229530042060200181
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa kategórie chodca
Trenčianský krajTre010203040506070809
chodec29912050354
chodkyňa3000000111
chodec dieťa (do 15 rokov)0000000000
skupina chodcov detí0000000000
iná skupina chodcov0000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa stavu chodca
Trenčianský krajTre010203040506070809
nezistené4000000022
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené16411010342
nepozornosť, roztržitosť5001030001
pod vplyvom liekov, narkotík (znižujúcich vnímavosť a pozornosť)0000000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky4200010100
náhla fyzická neschopnosť, nevoľnosť a pod.0000000000
pokus o samovraždu, samovražda0000000000
invalidita0000000000
iný neuvedený stav3300000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa veku
Trenčianský krajTre010203040506070809
nezadané0000000000
- do 3 rokov vrátane0000000000
- 4-51000000100
- 6-94010010110
- 10-143100000011
- 15-170000000000
- 18-201000010000
- 21-242200000000
- 25-290000000000
- 30-398201010013
- 40-491100000000
- 50-597201010210
- 60-641000000010
- 65-691000010000
- 70 a viac3100000011
Prehľad nehôd chodcov - zavinených chodcom. Podľa veku
Trenčianský krajTre010203040506070809
nezadané0000000000
- do 3 rokov vrátane0000000000
- 4-50000000000
- 6-90000000000
- 10-141001000000
- 15-170000000000
- 18-200000000000
- 21-240000000000
- 25-290000000000
- 30-390000000000
- 40-490000000000
- 50-590000000000
- 60-640000000000
- 65-690000000000
- 70 a viac0000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa správanie sa chodca
Trenčianský krajTre010203040506070809
žiadne z uvedených4001010020
správne - primerané0000000000
zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla5110000102
prehliadnutie možnosti kolízie so vzdialenejším vozidlom2000020000
náhly vstup do vozovky z nástupného ostrovčeka (uprostred vozovky) bez rozhliadnutia0000000000
náhly vstup do vozovky z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia11500000132
náhly vstup do vozovky z deliaceho ostrovčeka bez rozhliadnutia0000000000
nasledovanie iného chodca0000000000
nacúvanie chodca pred vozidlo0000000000
pobiehanie chodca pred vozidlom1001000000
náhla zmena smeru chôdze (otočenie, vybočenie pri pozdĺžnej chôdzi)3000010110
náraz do vozidla zboku5300000101
hra detí na vozovke (okrem kódu 13)1000010000
športová činnosť na vozovke (napr. sánkovanie, lyžovanie a pod.)0000000000
chodec sedel, ležal na vozovke0000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa situácie v mieste nehody
Trenčianský krajTre010203040506070809
iná siuácia2110000000
chodec vstúpil na riadený priechod na signál 'voľno'0000000000
vstúpil na riadený priechod na signál 'stoj'1000010000
vstúpil do vozovky v blízkosti riadeného priechodu v čase signálu 'stoj'0000000000
prechádzal po neriadenom vyznačenom priechode3100000200
prechádzal tesne pred alebo za stojacim vozidlom na zastávke2000000011
prechádzal tesne pred alebo za vozidlom parkujúcim6200020110
chôdza po chodníku0000000000
státie na chodníku0000000000
chôdza po správnej strane cesty1000010000
chôdza po nesprávnej strane cesty5001000121
prechádzanie mimo priechodu pre chodcov (cca 20 m a viac)11501010013
chôdza cez vozovku v miestach, kde je chodník alebo krajnica1000000010