Tabuľka č.: 23 - Dopravné nehody zavinené chodcom (ISDN) za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Nitrianský kraj

Počet nehôd - zavinené chodcom
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom3816287221
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.3616267221
Počet neh. s usmrtením20011000
Počet neh. s ťaž. zranením62100111
Počet neh. s ľah. zranením2814156110
Počet neh. s hmot. škodou177142111
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov3616267221
Počet usmrtených účastníkov20011000
Počet ťažko zranených účastníkov62100111
Počet ľahko zranených účastníkov2814156110
Spôsobená hm. škoda v 10€76541020135105351050
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa kategórie chodca
Nitrianský krajNit01020304050607
chodec3312287211
chodkyňa11000000
chodec dieťa (do 15 rokov)43000010
skupina chodcov detí00000000
iná skupina chodcov00000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa stavu chodca
Nitrianský krajNit01020304050607
nezistené95101101
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené217165020
nepozornosť, roztržitosť20020000
pod vplyvom liekov, narkotík (znižujúcich vnímavosť a pozornosť)00000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky43000100
náhla fyzická neschopnosť, nevoľnosť a pod.00000000
pokus o samovraždu, samovražda00000000
invalidita00000000
iný neuvedený stav21001000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa veku
Nitrianský krajNit01020304050607
nezadané00000000
- do 3 rokov vrátane20101000
- 4-541011100
- 6-983022010
- 10-1443001000
- 15-1710010000
- 18-2042011000
- 21-2421010000
- 25-2932001000
- 30-3900000000
- 40-4942100001
- 50-5932000100
- 60-6400000000
- 65-6900000000
- 70 a viac30020010
Prehľad nehôd chodcov - zavinených chodcom. Podľa veku
Nitrianský krajNit01020304050607
nezadané00000000
- do 3 rokov vrátane00000000
- 4-500000000
- 6-900000000
- 10-1400000000
- 15-1710010000
- 18-2000000000
- 21-2400000000
- 25-2900000000
- 30-3900000000
- 40-4910000100
- 50-5900000000
- 60-6400000000
- 65-6900000000
- 70 a viac00000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa správanie sa chodca
Nitrianský krajNit01020304050607
žiadne z uvedených22000000
správne - primerané10001000
zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla53000110
prehliadnutie možnosti kolízie so vzdialenejším vozidlom52021000
náhly vstup do vozovky z nástupného ostrovčeka (uprostred vozovky) bez rozhliadnutia00000000
náhly vstup do vozovky z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia155142111
náhly vstup do vozovky z deliaceho ostrovčeka bez rozhliadnutia00000000
nasledovanie iného chodca00000000
nacúvanie chodca pred vozidlo00000000
pobiehanie chodca pred vozidlom30111000
náhla zmena smeru chôdze (otočenie, vybočenie pri pozdĺžnej chôdzi)42011000
náraz do vozidla zboku32001000
hra detí na vozovke (okrem kódu 13)00000000
športová činnosť na vozovke (napr. sánkovanie, lyžovanie a pod.)00000000
chodec sedel, ležal na vozovke00000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa situácie v mieste nehody
Nitrianský krajNit01020304050607
iná siuácia114114001
chodec vstúpil na riadený priechod na signál 'voľno'00000000
vstúpil na riadený priechod na signál 'stoj'00000000
vstúpil do vozovky v blízkosti riadeného priechodu v čase signálu 'stoj'00000000
prechádzal po neriadenom vyznačenom priechode64020000
prechádzal tesne pred alebo za stojacim vozidlom na zastávke30101010
prechádzal tesne pred alebo za vozidlom parkujúcim41021000
chôdza po chodníku11000000
státie na chodníku00000000
chôdza po správnej strane cesty00000000
chôdza po nesprávnej strane cesty11000000
prechádzanie mimo priechodu pre chodcov (cca 20 m a viac)114031210
chôdza cez vozovku v miestach, kde je chodník alebo krajnica11000000