Tabuľka č.: 23 - Dopravné nehody zavinené chodcom (ISDN) za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Žilinský kraj

Počet nehôd - zavinené chodcom
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet nehôd celkom6316115341711104
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.49911134169104
Počet neh. s usmrtením400201001000
Počet neh. s ťaž. zranením1650421011002
Počet neh. s ľah. zranením3051512157102
Počet neh. s hmot. škodou471611212056103
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov501011134169104
Počet usmrtených účastníkov400201001000
Počet ťažko zranených účastníkov1650421011002
Počet ľahko zranených účastníkov3051512157102
Spôsobená hm. škoda v 10€24963611004769038201267111000150
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa kategórie chodca
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
chodec5514114341410103
chodkyňa210000000001
chodec dieťa (do 15 rokov)610100031000
skupina chodcov detí000000000000
iná skupina chodcov000000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa stavu chodca
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
nezistené2211913114100
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené2180210054001
nepozornosť, roztržitosť310011000000
pod vplyvom liekov, narkotík (znižujúcich vnímavosť a pozornosť)000000000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky1660400012003
náhla fyzická neschopnosť, nevoľnosť a pod.000000000000
pokus o samovraždu, samovražda000000000000
invalidita000000000000
iný neuvedený stav100000001000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa veku
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
nezadané210100000000
- do 3 rokov vrátane300000102000
- 4-5410001020000
- 6-91020021032000
- 10-14710300012000
- 15-17000000000000
- 18-20310000000002
- 21-24300101001000
- 25-29210100000000
- 30-391130501011000
- 40-49201000000001
- 50-59630110000100
- 60-64400200002000
- 65-69100000000001
- 70 a viac530100001000
Prehľad nehôd chodcov - zavinených chodcom. Podľa veku
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
nezadané000000000000
- do 3 rokov vrátane000000000000
- 4-5000000000000
- 6-9000000000000
- 10-14000000000000
- 15-17000000000000
- 18-20000000000000
- 21-24000000000000
- 25-29000000000000
- 30-39100000100000
- 40-49000000000000
- 50-59100000100000
- 60-64000000000000
- 65-69000000000000
- 70 a viac000000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa správanie sa chodca
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
žiadne z uvedených320000001000
správne - primerané320100000000
zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla1230401012001
prehliadnutie možnosti kolízie so vzdialenejším vozidlom200000002000
náhly vstup do vozovky z nástupného ostrovčeka (uprostred vozovky) bez rozhliadnutia000000000000
náhly vstup do vozovky z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia2161312034001
náhly vstup do vozovky z deliaceho ostrovčeka bez rozhliadnutia100000000100
nasledovanie iného chodca110000000000
nacúvanie chodca pred vozidlo000000000000
pobiehanie chodca pred vozidlom300110100000
náhla zmena smeru chôdze (otočenie, vybočenie pri pozdĺžnej chôdzi)720201000002
náraz do vozidla zboku600210030000
hra detí na vozovke (okrem kódu 13)000000000000
športová činnosť na vozovke (napr. sánkovanie, lyžovanie a pod.)100000001000
chodec sedel, ležal na vozovke300200001000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa situácie v mieste nehody
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
iná siuácia410100002000
chodec vstúpil na riadený priechod na signál 'voľno'000000000000
vstúpil na riadený priechod na signál 'stoj'100000000100
vstúpil do vozovky v blízkosti riadeného priechodu v čase signálu 'stoj'000000000000
prechádzal po neriadenom vyznačenom priechode500201002000
prechádzal tesne pred alebo za stojacim vozidlom na zastávke200100010000
prechádzal tesne pred alebo za vozidlom parkujúcim1361111012000
chôdza po chodníku000000000000
státie na chodníku110000000000
chôdza po správnej strane cesty620100002001
chôdza po nesprávnej strane cesty620101100001
prechádzanie mimo priechodu pre chodcov (cca 20 m a viac)2240721052001
chôdza cez vozovku v miestach, kde je chodník alebo krajnica300100001001