Tabuľka č.: 23 - Dopravné nehody zavinené chodcom (ISDN) za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Banskobystrický kraj

Počet nehôd - zavinené chodcom
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom4210245161030703
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.3910245140030703
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zranením112110000020401
Počet neh. s ľah. zranením288135140010302
Počet neh. s hmot. škodou296134061030401
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov3910245140030703
Počet usmrtených účastníkov00000000000000
Počet ťažko zranených účastníkov112110000020401
Počet ľahko zranených účastníkov288135140010302
Spôsobená hm. škoda v 10€1588580202906002182001250235040
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa kategórie chodca
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
chodec307223140020603
chodkyňa71021010010100
chodec dieťa (do 15 rokov)52001011000000
skupina chodcov detí00000000000000
iná skupina chodcov00000000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa stavu chodca
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
nezistené80100021000202
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené2310032120030200
nepozornosť, roztržitosť60102010000200
pod vplyvom liekov, narkotík (znižujúcich vnímavosť a pozornosť)00000000000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky50011010000101
náhla fyzická neschopnosť, nevoľnosť a pod.00000000000000
pokus o samovraždu, samovražda00000000000000
invalidita00000000000000
iný neuvedený stav00000000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa veku
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
nezadané00000000000000
- do 3 rokov vrátane00000000000000
- 4-541010020000000
- 6-931000010000100
- 10-1462102001000000
- 15-1721010000000000
- 18-2031000010000001
- 21-2410000000000001
- 25-2900000000000000
- 30-3930001000010100
- 40-49101011110020201
- 50-5931100000000100
- 60-6410000000000100
- 65-6900000000000000
- 70 a viac62011010000100
Prehľad nehôd chodcov - zavinených chodcom. Podľa veku
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
nezadané00000000000000
- do 3 rokov vrátane00000000000000
- 4-500000000000000
- 6-900000000000000
- 10-1400000000000000
- 15-1700000000000000
- 18-2000000000000000
- 21-2400000000000000
- 25-2900000000000000
- 30-3900000000000000
- 40-4900000000000000
- 50-5900000000000000
- 60-6400000000000000
- 65-6900000000000000
- 70 a viac00000000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa správanie sa chodca
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
žiadne z uvedených41010000000200
správne - primerané31010000010000
zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla112114020000100
prehliadnutie možnosti kolízie so vzdialenejším vozidlom31000011000000
náhly vstup do vozovky z nástupného ostrovčeka (uprostred vozovky) bez rozhliadnutia00000000000000
náhly vstup do vozovky z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia114111000020200
náhly vstup do vozovky z deliaceho ostrovčeka bez rozhliadnutia21000000000100
nasledovanie iného chodca00000000000000
nacúvanie chodca pred vozidlo00000000000000
pobiehanie chodca pred vozidlom10000000000100
náhla zmena smeru chôdze (otočenie, vybočenie pri pozdĺžnej chôdzi)50000120000002
náraz do vozidla zboku20000010000001
hra detí na vozovke (okrem kódu 13)00000000000000
športová činnosť na vozovke (napr. sánkovanie, lyžovanie a pod.)00000000000000
chodec sedel, ležal na vozovke00000000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa situácie v mieste nehody
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
iná siuácia22000000000000
chodec vstúpil na riadený priechod na signál 'voľno'10010000000000
vstúpil na riadený priechod na signál 'stoj'21000000000100
vstúpil do vozovky v blízkosti riadeného priechodu v čase signálu 'stoj'11000000000000
prechádzal po neriadenom vyznačenom priechode40011010000001
prechádzal tesne pred alebo za stojacim vozidlom na zastávke30002001000000
prechádzal tesne pred alebo za vozidlom parkujúcim41000010000200
chôdza po chodníku00000000000000
státie na chodníku00000000000000
chôdza po správnej strane cesty51000110010100
chôdza po nesprávnej strane cesty50001010000102
prechádzanie mimo priechodu pre chodcov (cca 20 m a viac)124111010020200
chôdza cez vozovku v miestach, kde je chodník alebo krajnica30110010000000