Tabuľka č.: 23 - Dopravné nehody zavinené chodcom (ISDN) za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Prešovský kraj

Počet nehôd - zavinené chodcom
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom62119143312844003
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.5699141311744003
Počet neh. s usmrtením21100000000000
Počet neh. s ťaž. zranením141301033210000
Počet neh. s ľah. zranením427513119534003
Počet neh. s hmot. škodou329301238410001
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov6199141512845003
Počet usmrtených účastníkov21100000000000
Počet ťažko zranených účastníkov151301043210000
Počet ľahko zranených účastníkov447513119635003
Spôsobená hm. škoda v 10€2663773120056013130611651000003
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa kategórie chodca
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
chodec5597132311844003
chodkyňa31100001000000
chodec dieťa (do 15 rokov)41101100000000
skupina chodcov detí00000000000000
iná skupina chodcov00000000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa stavu chodca
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
nezistené172203213300001
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené347701016523002
nepozornosť, roztržitosť30010002000000
pod vplyvom liekov, narkotík (znižujúcich vnímavosť a pozornosť)00000000000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky52000010020000
náhla fyzická neschopnosť, nevoľnosť a pod.10000000001000
pokus o samovraždu, samovražda00000000000000
invalidita00000000000000
iný neuvedený stav10000001000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa veku
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
nezadané30100200000000
- do 3 rokov vrátane50202000100000
- 4-550012001100000
- 6-9142100103310003
- 10-14103300012001000
- 15-1710000001000000
- 18-2031000001100000
- 21-2421000000100000
- 25-2921000000001000
- 30-3931000002000000
- 40-4932100000000000
- 50-5940100020001000
- 60-6420000001010000
- 65-6910000001000000
- 70 a viac40000000121000
Prehľad nehôd chodcov - zavinených chodcom. Podľa veku
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
nezadané10100000000000
- do 3 rokov vrátane00000000000000
- 4-500000000000000
- 6-900000000000000
- 10-1410100000000000
- 15-1700000000000000
- 18-2011000000000000
- 21-2400000000000000
- 25-2900000000000000
- 30-3910100000000000
- 40-4900000000000000
- 50-5910100000000000
- 60-6400000000000000
- 65-6900000000000000
- 70 a viac00000000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa správanie sa chodca
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
žiadne z uvedených71000011112000
správne - primerané21000001000000
zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla71011001111000
prehliadnutie možnosti kolízie so vzdialenejším vozidlom11000000000000
náhly vstup do vozovky z nástupného ostrovčeka (uprostred vozovky) bez rozhliadnutia11000000000000
náhly vstup do vozovky z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia263602116301003
náhly vstup do vozovky z deliaceho ostrovčeka bez rozhliadnutia00000000000000
nasledovanie iného chodca21000000010000
nacúvanie chodca pred vozidlo10100000000000
pobiehanie chodca pred vozidlom50100002200000
náhla zmena smeru chôdze (otočenie, vybočenie pri pozdĺžnej chôdzi)20000101000000
náraz do vozidla zboku42000000110000
hra detí na vozovke (okrem kódu 13)00000000000000
športová činnosť na vozovke (napr. sánkovanie, lyžovanie a pod.)20001010000000
chodec sedel, ležal na vozovke00000000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa situácie v mieste nehody
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
iná siuácia101212011110000
chodec vstúpil na riadený priechod na signál 'voľno'00000000000000
vstúpil na riadený priechod na signál 'stoj'00000000000000
vstúpil do vozovky v blízkosti riadeného priechodu v čase signálu 'stoj'10100000000000
prechádzal po neriadenom vyznačenom priechode52000000300000
prechádzal tesne pred alebo za stojacim vozidlom na zastávke10000001000000
prechádzal tesne pred alebo za vozidlom parkujúcim51100002001000
chôdza po chodníku10000000000001
státie na chodníku00000000000000
chôdza po správnej strane cesty10000100000000
chôdza po nesprávnej strane cesty60100011111000
prechádzanie mimo priechodu pre chodcov (cca 20 m a viac)236402105220001
chôdza cez vozovku v miestach, kde je chodník alebo krajnica81000012102001