Tabuľka č.: 23 - Dopravné nehody zavinené chodcom (ISDN) za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Košický kraj

Počet nehôd - zavinené chodcom
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom6321127330710
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.592110733069
Počet neh. s usmrtením520100020
Počet neh. s ťaž. zranením1982421002
Počet neh. s ľah. zranením37118412047
Počet neh. s hmot. škodou36126512037
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov612110933069
Počet usmrtených účastníkov520100020
Počet ťažko zranených účastníkov1982421002
Počet ľahko zranených účastníkov37118412047
Spôsobená hm. škoda v 10€3010204545915050110110185
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa kategórie chodca
Košický krajKoš0102030405060708
chodec592011733078
chodkyňa000000000
chodec dieťa (do 15 rokov)411000002
skupina chodcov detí000000000
iná skupina chodcov000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa stavu chodca
Košický krajKoš0102030405060708
nezistené1953420032
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené34127213036
nepozornosť, roztržitosť320000010
pod vplyvom liekov, narkotík (znižujúcich vnímavosť a pozornosť)000000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky612100002
náhla fyzická neschopnosť, nevoľnosť a pod.000000000
pokus o samovraždu, samovražda000000000
invalidita110000000
iný neuvedený stav000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa veku
Košický krajKoš0102030405060708
nezadané311000010
- do 3 rokov vrátane101000000
- 4-5701101022
- 6-9711111011
- 10-14631100001
- 15-17110000000
- 18-20430100000
- 21-24321000000
- 25-29320010000
- 30-39913011012
- 40-49621000003
- 50-59712200011
- 60-64210000010
- 65-69000000000
- 70 a viac430100000
Prehľad nehôd chodcov - zavinených chodcom. Podľa veku
Košický krajKoš0102030405060708
nezadané000000000
- do 3 rokov vrátane000000000
- 4-5000000000
- 6-9000000000
- 10-14000000000
- 15-17100100000
- 18-20100100000
- 21-24000000000
- 25-29000000000
- 30-39000000000
- 40-49000000000
- 50-59000000000
- 60-64000000000
- 65-69000000000
- 70 a viac000000000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa správanie sa chodca
Košický krajKoš0102030405060708
žiadne z uvedených721310000
správne - primerané000000000
zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla740000030
prehliadnutie možnosti kolízie so vzdialenejším vozidlom110000000
náhly vstup do vozovky z nástupného ostrovčeka (uprostred vozovky) bez rozhliadnutia220000000
náhly vstup do vozovky z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia28113202037
náhly vstup do vozovky z deliaceho ostrovčeka bez rozhliadnutia000000000
nasledovanie iného chodca000000000
nacúvanie chodca pred vozidlo000000000
pobiehanie chodca pred vozidlom412000001
náhla zmena smeru chôdze (otočenie, vybočenie pri pozdĺžnej chôdzi)603011010
náraz do vozidla zboku501110002
hra detí na vozovke (okrem kódu 13)101000000
športová činnosť na vozovke (napr. sánkovanie, lyžovanie a pod.)000000000
chodec sedel, ležal na vozovke201100000
Prehľad nehôd chodcov (vinníkov) - zavinených chodcom. Podľa situácie v mieste nehody
Košický krajKoš0102030405060708
iná siuácia1023310010
chodec vstúpil na riadený priechod na signál 'voľno'000000000
vstúpil na riadený priechod na signál 'stoj'550000000
vstúpil do vozovky v blízkosti riadeného priechodu v čase signálu 'stoj'000000000
prechádzal po neriadenom vyznačenom priechode210100000
prechádzal tesne pred alebo za stojacim vozidlom na zastávke520010011
prechádzal tesne pred alebo za vozidlom parkujúcim401001011
chôdza po chodníku100100000
státie na chodníku000000000
chôdza po správnej strane cesty301001010
chôdza po nesprávnej strane cesty703100021
prechádzanie mimo priechodu pre chodcov (cca 20 m a viac)1893111012
chôdza cez vozovku v miestach, kde je chodník alebo krajnica821000005