Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Bratislavský kraj

Prehľad nehôd. Podľa hlavnej príčiny
Bratislavský krajBra0102030405060708
Celkom1784210390206212305139155167
porušenie povinnosti vodiča77510118182111165285057
Tj %43,448,146,439,852,454,120,132,334,1
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke713300000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke688891677594164144243
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám402100100
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla200000200
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča2110090542
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov300000111
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou1800050418
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní101000000
- náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky110000000
- používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla alebo vykonávať inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla100010000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov2998321123
nedovolená rýchlosť jazdy2031328162229353129
Tj %11,46,27,27,810,49,525,22017,4
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam14371491324292027
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu100000100
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam2126412321
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky3246363271
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať402000020
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad200020000
nesprávna jazda cez križovatku11011307919111211
Tj %6,25,27,73,44,26,27,97,76,6
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste8610245816887
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1503201333
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava913012011
nesprávne otáčanie a cúvanie10013201115197114
Tj %5,66,25,15,37,16,257,12,4
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní1002022211
- nebezpečné cúvanie5881310107532
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby1721027041
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby1224013020
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach210000010
- cúvanie na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti100100000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami96727179107811
Tj %5,43,36,98,34,23,355,26,6
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu96727179107811
nesprávne odbočovanie535107710545
Tj %32,42,63,43,33,33,62,63
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy301001001
- neopatrné odbočovanie901303110
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vľavo100010000
- nesprávne vyhýbanie sa protiidúcich vozidiel odbočujúcich vľavo200011000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo3657455334
- nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku pri odbočovaní vľavo100000100
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo101000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch516131391153
Tj %2,92,93,36,34,20,30,73,21,8
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke401100020
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy100010000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)1025300000
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva2445750120
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke101000000
- neosvetlenie organizovaného útvaru chodcov za zníženej viditeľnosti100000001
- neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom101000000
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti200100001
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo600121011
- používanie priechodu pre chodcov iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom100010000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky47931059911
Tj %2,64,30,84,92,436,50,60,6
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa1010010800
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke100000001
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke100001000
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam200100010
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia3383948100
nesprávny spôsob jazdy30161126310
Tj %1,70,51,50,50,50,74,31,96
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky28150126310
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania201100000
nesprávne predchádzanie2112111474
Tj %1,20,50,50,50,50,32,94,52,4
- predchádzanie po nesprávnej strane vpravo200001010
- nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní200000011
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo410100011
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní400000310
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe200000101
- predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo200000011
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky402000020
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky100010000