Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Trenčianský kraj

Prehľad nehôd. Podľa hlavnej príčiny
Trenčianský krajTre010203040506070809
Celkom9352165810832873910721573
porušenie povinnosti vodiča32569204782413349416
Tj %34,831,934,543,52527,633,331,843,721,9
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke2100010000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke2725514385149329015
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám2110000000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla1010000000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča19231324031
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou19805040200
- používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla alebo vykonávať inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla1000010000
- neodstránenie chyby vozidla alebo nákladu, ktorý nespĺňa ustanovené podmienky1001000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov8212020010
nedovolená rýchlosť jazdy20757132614358271017
Tj %22,126,422,424,143,840,220,525,24,723,3
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam12542121761471278
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu2110000000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam24605051421
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky446027110918
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať7202030000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad5000120200
nesprávne otáčanie a cúvanie59120403210208
Tj %6,35,603,703,45,19,39,311
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní4100000003
- nebezpečné cúvanie25502011664
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby14301020170
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby12301001151
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach2000000200
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach2000000020
nesprávna jazda cez križovatku559371375155
Tj %5,94,25,26,53,13,417,94,776,8
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste476271275125
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste7300010030
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava1010000000
nesprávny spôsob jazdy475150013266
Tj %52,31,74,6002,62,812,18,2
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky425150013216
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania5000000050
nesprávne predchádzanie35743120693
Tj %3,73,26,92,83,12,305,64,24,1
- nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní2100000010
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo4001000021
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní6011010102
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe4110000110
- predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo4000100030
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky5111000020
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo2100010000
- predchádzanie cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh1100000000
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky4100000300
- predchádzanie výrazne nižšou rýchlosťou ako za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr3110000100
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch30912040455
Tj %3,24,21,71,904,603,72,36,8
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke2001000010
- pohyb osoby, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, po nesprávnej strane vozovky2100000001
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy1000000100
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)8200000123
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva10311020201
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke3100010010
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo4200010010
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky267111410110
Tj %2,83,21,70,93,14,62,605,10
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa9300000060
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty2000020000
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke5201100010
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke4000001030
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia5200020010
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke1010000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami22500112472
Tj %2,42,3003,11,15,13,73,32,7
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu22500112472
nesprávne odbočovanie17412042112
Tj %1,81,91,71,904,65,10,90,52,7
- neopatrné odbočovanie3000011001
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo11212030111
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo3200001000