Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Nitrianský kraj

Prehľad nehôd. Podľa hlavnej príčiny
Nitrianský krajNit01020304050607
Celkom1169509951431845679103
porušenie povinnosti vodiča469227443756213252
Tj %40,144,646,325,930,437,540,550,5
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke90008001
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke402211343036182845
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám30110001
- nepribratie potrebného počtu spôsobilých osôb, a ich náležite nepoučenie54000010
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla10100000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča253625225
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov10010000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou83023000
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní10001000
- neodstránenie chyby vozidla alebo nákladu, ktorý nespĺňa ustanovené podmienky11000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov135213110
nedovolená rýchlosť jazdy194691737398816
Tj %16,613,617,925,921,214,310,115,5
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam154471434365810
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu41001200
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam1610310002
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky1510001103
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať20001001
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad21010000
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci10010000
nesprávna jazda cez križovatku10034141428235
Tj %8,66,714,79,815,23,63,84,9
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste8126111420235
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste126204000
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava72104000
nesprávne otáčanie a cúvanie702211021475
Tj %64,31,1711,47,18,94,9
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní121154010
- nebezpečné cúvanie155037000
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby134012240
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby2812017215
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach10000010
- cúvanie na jednosmernej ceste, ak to nie je potrebné k zaradení alebo vyjdení z radu stojacich vozidiel10001000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami5733148533
Tj %4,96,51,12,84,38,93,82,9
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu5633148523
- od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá10000010
nesprávny spôsob jazdy39102133191
Tj %3,322,19,11,61,811,41
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky34102111181
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania50022010
nesprávne odbočovanie3511229254
Tj %32,22,11,44,93,66,33,9
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy40101011
- neopatrné odbočovanie62111010
- neopatrná jazda za odbočujúcim vozidlom11000000
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo10000100
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo197016032
- nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku pri odbočovaní vľavo11000000
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo30001101
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch3415277120
Tj %2,92,92,14,93,81,82,50
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky31011000
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke53002000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)72022010
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva106111100
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo93131010
nesprávne predchádzanie298356232
Tj %2,51,63,23,53,33,63,81,9
- predchádzanie po nesprávnej strane vpravo21001000
- nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní10001000
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo21000010
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní62001201
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe30300000
- predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo51011011
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky20010010
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo51022000
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky32010000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky2512101704
Tj %2,12,41,100,512,503,9
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa41001101
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty10000100
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke83000401
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke32000100
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam21000001
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia65000001
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke10100000