Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Žilinský kraj

Prehľad nehôd. Podľa hlavnej príčiny
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Celkom1476429482427191161159811053653
porušenie povinnosti vodiča4691262070262331712544924
Tj %31,829,441,728,936,625,319,344,730,941,92545,3
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke1240410111000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke3791081452201622622236819
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám210000001000
- nepribratie potrebného počtu spôsobilých osôb, a ich náležite nepoučenie301000000101
- ponechanie predmetov odvádzajúcich pozornosť od bezpečného vedenia vozidla vo výhľadovom poli vodiča110000000000
- užitie inej návykovej látky počas vedenia vozidla100000010000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča52521157851314
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča110000000000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov220000000000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou722000000300
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní211000000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov710300020100
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky2889174610107522122121
Tj %19,521,214,61914,11146,613,814,81,933,31,9
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa150663241532104050
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty3321821571060
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke38401143924010
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke28410102100100
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam32122320623101
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia630001110000
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke100000100000
nedovolená rýchlosť jazdy1967411289111151419212
Tj %13,317,222,911,612,712,16,83,117,318,15,622,6
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam14264919477411818
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu100100000000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam2071221301300
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky3031533112713
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať100100000000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad100000000100
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci100000000001
nesprávna jazda cez križovatku682534058121541
Tj %4,65,86,31,705,557,51,24,811,11,9
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste50213304770410
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1130001030031
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava410100101000
- zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad200000010100
- nedanie prednosti vozidlu vchádzajúcemu na kruhový objazd100000010000
nesprávny spôsob jazdy651101768086720
Tj %4,42,6078,58,8057,46,75,60
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky641001768086720
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania110000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch5510114341710104
Tj %3,72,32,15,84,24,40,64,412,3107,5
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky310100100000
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke600301001001
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)1131311020000
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva1960311024101
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke200000001001
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti200110000000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo1200301034001
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami52220707440602
Tj %3,55,102,907,72,52,505,703,8
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu51210707440602
- od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá110000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie4481813464702
Tj %31,92,13,31,43,32,53,84,96,703,8
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní710201110100
- nebezpečné cúvanie2341502320600
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby510100012000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby700010022002
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach110000000000
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach110000000000
nesprávne odbočovanie40140613523321
Tj %2,73,302,51,43,33,11,33,72,95,61,9
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy300100100100
- neopatrné odbočovanie820200101020
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vľavo200000101000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo26120313121201
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo100000100000
nesprávne predchádzanie2971352432200
Tj %21,62,11,272,22,51,92,51,900
- predchádzanie po nesprávnej strane vpravo200100010000
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo300100200000
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní510000211000
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe410020010000
- predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo420011000000
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky721111000100
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo100010000000
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky210000001000
- predchádzanie výrazne nižšou rýchlosťou ako za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr100000000100