Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Banskobystrický kraj

Prehľad nehôd. Podľa hlavnej príčiny
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Celkom1057208406244391561943863912111090
porušenie povinnosti vodiča333888131314463172510472425
Tj %31,542,3202129,535,929,515,839,529,125,638,821,827,8
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke30000000000111
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke272872129937317219371217
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám30000030000000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča321512410020655
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča10100000000000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov60001110010011
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou100001020010150
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov60000020001201
nedovolená rýchlosť jazdy227377151210271013514253319
Tj %21,517,817,524,227,325,617,352,630,25,835,920,73021,1
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam1603431387278831416118
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu31000000020000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam3610001025008145
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky260424200000185
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať11000000000000
- prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosť jazdy vozidiel určenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením10000000000001
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky764741140021181312
Tj %7,21,917,56,52,32,62,60024,42,66,611,813,3
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa332210130021687
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty101100000050102
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke80200000040020
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke90101010050010
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam81020000040010
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia70110000010112
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke10000000000001
nesprávne otáčanie a cúvanie69161731141133559
Tj %6,57,72,511,36,82,695,32,33,57,74,14,510
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní141120060000400
- nebezpečné cúvanie287023140131015
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby123020000001024
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby123010041000120
- cúvanie na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov32000000001000
nesprávna jazda cez križovatku60101121180363816
Tj %5,74,82,51,64,52,611,50777,76,60,96,7
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste4991121170151713
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste81000010112002
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava30000000100101
nesprávny spôsob jazdy5205324513832151
Tj %4,9012,54,84,510,33,25,379,37,71,713,61,1
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky330231241173270
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania190301210210081
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch399235161020703
Tj %3,74,354,811,42,63,85,302,305,803,3
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky20000000000101
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke20000010000100
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy20000110000000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)84111000000100
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva172124021010400
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke10000010000000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo62000010010002
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami3811131170021731
Tj %3,65,32,54,82,32,64,5002,32,65,82,71,1
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu3710131170021731
- od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá11000000000000
nesprávne predchádzanie376231372141313
Tj %3,52,954,82,37,74,510,52,34,72,62,50,93,3
- predchádzanie po nesprávnej strane vpravo10000010000000
- nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní30020000010000
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo31000110000000
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní20000001010000
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe71110000010102
- predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo52001010000010
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky61000120100001
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo61100120001000
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky30000001010100
- predchádzanie výrazne nižšou rýchlosťou ako za ním idúce vozidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr10000000000100
nesprávne odbočovanie257220051120221
Tj %2,43,453,2003,25,32,32,301,71,81,1
- neopatrné odbočovanie92100031010010
- neopatrná jazda za odbočujúcim vozidlom10010000000000
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vľavo10000010000000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo135110010010211
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo10000000100000