Tabuľka č.: 26 - Prehľad nehôd podľa poveternostných podmienok za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Nitrianský kraj

Počet nehôd. Podmienky: iné sťažené poveternostné podmienky (búrka, krupobitie, a pod.)
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom10010000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.10010000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením10010000
Počet neh. s hmot. škodou10010000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov10010000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov10010000
Spôsobená hm. škoda v 10€300003000000
Počet nehôd. Podmienky: nesťažené poveternostné podmienky
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom96843073124151486082
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.368107376887143223
Počet neh. s usmrtením102032030
Počet neh. s ťaž. zranením54913139163
Počet neh. s ľah. zranením31898286076132320
Počet neh. s hmot. škodou92141071120138475580
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov4861425693104173836
Počet usmrtených účastníkov112042030
Počet ťažko zranených účastníkov591015149173
Počet ľahko zranených účastníkov416130417593162833
Spôsobená hm. škoda v 10€263239114257215082579736437244521132829460
Počet nehôd. Podmienky: hmla
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom63102000
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.20101000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením10100000
Počet neh. s ľah. zranením20101000
Počet neh. s hmot. škodou53101000
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov40301000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov20200000
Počet ľahko zranených účastníkov20101000
Spôsobená hm. škoda v 10€20607401300020000
Počet nehôd. Podmienky: práve na začiatku dažďa - vozovka ešte nie je omytá
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom72120011
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.31010010
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením31010010
Počet neh. s hmot. škodou72120011
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov31010010
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov31010010
Spôsobená hm. škoda v 10€26351580153000510500
Počet nehôd. Podmienky: dážď
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom682710672106
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.287624261
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením60302100
Počet neh. s ľah. zranením257523161
Počet neh. s hmot. škodou64251057296
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov4489272151
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov80403100
Počet ľahko zranených účastníkov3685241151
Spôsobená hm. škoda v 10€2874692801172757015158726012966
Počet nehôd. Podmienky: sneženie
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom70326664610
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.206414113
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením30210000
Počet neh. s ľah. zranením186214113
Počet neh. s hmot. škodou69316664610
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov306574413
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov50230000
Počet ľahko zranených účastníkov256344413
Spôsobená hm. škoda v 10€258141164546001570136683812404555
Počet nehôd. Podmienky: tvorí sa námraza, poľadovica
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom148131001
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.62121000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením00000000
Počet neh. s ľah. zranením62121000
Počet neh. s hmot. škodou148131001
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov124125000
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov00000000
Počet ľahko zranených účastníkov124125000
Spôsobená hm. škoda v 10€826147712901500600001100
Počet nehôd. Podmienky: nárazový vietor (bočný, víchrica a pod.)
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom95100102
Počet neh. s násl. na živote alebo zdr.31100001
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zranením10100000
Počet neh. s ľah. zranením21000001
Počet neh. s hmot. škodou95100102
Počet usmrtených alebo zr. účastníkov41100002
Počet usmrtených účastníkov00000000
Počet ťažko zranených účastníkov10100000
Počet ľahko zranených účastníkov31000002
Spôsobená hm. škoda v 10€504019803000070002060