Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Bratislavský kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Bratislavský krajBra0102030405060708
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)310200000
dlažba698651266206
živica1573192374190177237123125155
cementobetón1189962155594
panely900315000
štrk400010201
povrch nespevnený501000211
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Bratislavský krajBra0102030405060708
žiadny z uvedených26111152114
dobrý1685195357195199295134151159
nerovný, zvlnený v priečnom smere813012100
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere712101020
súvislé výtlky551217874214
prepadnuté, vystúpené koľajnice100100000
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Bratislavský krajBra0102030405060708
žiadna z uvedených2652970314354121511
dvojpruhová9138319974104114107124108
trojpruhová11621241211180030
štvorpruhová s deliacim pásom1181128417121351
štvorpruhová s deliacou čiarou481065521010
viacpruhová677221299125
jednopruhová23846402631725711
dvojpruhová jednosmerná1421424010
trojpruhová jednosmerná310100001
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Bratislavský krajBra0102030405060708
nejde o zrážku s pevnou prekážkou46106477156
strom2305041445
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.6051311914242
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče3648155544
zvodidlo414523122310
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)816000001
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.55117772975
závory železničných priecestí500100301
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)200100010
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.44715388120
reklamný pútač umiestnený samostatne302010000