Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Trenčianský kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Trenčianský krajTre010203040506070809
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)2100000100
dlažba183000201111
živica8892045810532843810419470
cementobetón8401000030
panely2100000010
štrk10301011040
povrch nespevnený1001000000
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Trenčianský krajTre010203040506070809
žiadny z uvedených20724001150
dobrý8821995410031843710320569
nerovný, zvlnený v priečnom smere4100020100
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere3000001011
súvislé výtlky21923110131
prepadnuté, vystúpené koľajnice1001000000
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Trenčianský krajTre010203040506070809
žiadna z uvedených792218110371710
dvojpruhová64212851662747346916654
trojpruhová281135031230
štvorpruhová s deliacim pásom873302201601123
štvorpruhová s deliacou čiarou13800000500
viacpruhová5200020100
jednopruhová6812374916224
dvojpruhová jednosmerná7000000340
trojpruhová jednosmerná1000000100
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Trenčianský krajTre010203040506070809
nejde o zrážku s pevnou prekážkou20513000083
strom16133211131
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.57130125534114
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče6819181835203
zvodidlo893101431601843
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)2110000000
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.69175624331712
závory železničných priecestí0000000000
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)2200000000
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.461319081833
reklamný pútač umiestnený samostatne2001000010