Tabuľka č.: 27 - Prehľad nehôd podľa povahy vozovky za obdobie od 01.01. do 30.09.2013. Kraj: Nitrianský kraj

Prehľad nehôd. Podľa druhu povrchu
Nitrianský krajNit01020304050607
žiadny z uvedených (piesok, drevo, iný druh)42010010
dlažba3114124325
živica108748191135159527396
cementobetón97002000
panely11000000
štrk91141011
povrch nespevnený31101000
Prehľad nehôd. Podľa stavebného povrchu
Nitrianský krajNit01020304050607
žiadny z uvedených109000100
dobrý1114487921391655477100
nerovný, zvlnený v priečnom smere20011000
nerovný, zvlnený v pozdĺžnom smere85010002
súvislé výtlky106211000
prepadnuté, vystúpené koľajnice00000000
Prehľad nehôd. Podľa delenia komunikácie
Nitrianský krajNit01020304050607
žiadna z uvedených110663883814
dvojpruhová86436079118137366173
trojpruhová146123002
štvorpruhová s deliacim pásom4020332057
štvorpruhová s deliacou čiarou146412010
viacpruhová1311001001
jednopruhová8635410141625
dvojpruhová jednosmerná33000000
trojpruhová jednosmerná00000000
Prehľad nehôd. Podľa druhu pevnej prekážky
Nitrianský krajNit01020304050607
nejde o zrážku s pevnou prekážkou2816102108
strom441111112153
stĺp - telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod.612261211424
smerový stĺpik, kilometrovník, dopravná značka a ich samostatné nosiče6234287038
zvodidlo58371210017
prekážka na vozovke spôsobená prevádzkou iného vozidla (strata nákladu, výstroja a výzbroje vozidla)32000001
múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod.85268141331011
závory železničných priecestí41100011
stavebný materiál (kopa štrku, piesku, zložené panely, drevo a pod.)74120000
iná prekážka, zábrana pri stavebnej činnosti, konár, bedňa, majáčik nástupného ostrovčeka, zábradlie, násyp, oplotenie a pod.53274130027
reklamný pútač umiestnený samostatne21000100